Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70762161 600689527 " GLOBAL MARKETING " SH.P.K. 06.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.12.2019
811304493 811304493 RIMI IT COMPANY L.L.C. 31.05.2019 PEJË PEJË 05.12.2019
811334599 811334599 YLLI 1 GROUP SH.P.K. 26.07.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.12.2019
810002890 810002890 "BGL-BAU GMBH" BRANCH IN KOSOVO 01.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.12.2019
80370318 600253877 N.P.N. " Lindi - Malësia " 15.04.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.12.2019
71255212 601598660 " ABI INVEST " SH.P.K. 14.03.2016 VITI GJILAN 05.12.2019
71169944 601268932 N.T.P. " N projekt " 20.09.2016 VITI GJILAN 05.12.2019
810166539 810166539 BAHRI ISTOGU B.I. 19.10.2018 RAHOVEC PRISHTINË 2 05.12.2019
810079922 810079922 " HOMESMILE GROUP " SH.P.K. 21.12.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 05.12.2019
71055256 601108526 " KOSBAU " SH.P.K. 30.04.2014 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.12.2019
70778467 600709052 " FAZANI " SH.P.K. 10.10.2014 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.12.2019
71337006 811107772 BRINTEX SH.P.K. 23.11.2016 VUSHTRRI MITROVICË 30.11.2019
71167410 811165811 SiniĊĦa Andrejevic 29.05.2015 MITROVICË VERIORE MITROVICË 30.11.2019
70784602 600715778 ,, Restaurant Mullini " SH.P.K. 20.01.2012 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
810116550 810116550 " BIG INVEST " SH.P.K. 25.04.2018 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
810046377 810046377 " AK CHEMICAL & COMPANY " SH.P.K. 07.08.2017 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
810084872 810084872 " ITA SHOES " SH.P.K. 16.01.2018 KAÇANIK FERIZAJ 28.11.2019
70604175 600045993 N.T.SH."NAJA" 29.10.2009 FERIZAJ FERIZAJ 28.11.2019
70712237 600621686 N.T.P."ALBA - MARKET" 08.02.2011 HANI I ELEZIT FERIZAJ 28.11.2019
70946017 600953386 " EURO - BM " SH.P.K. 17.01.2014 KAÇANIK FERIZAJ 28.11.2019
Total: 9008