Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70353929 600224654 Auto Shkolla " Vicianum " 03.11.2015 VUSHTRRI MITROVICË 09.10.2019
810098899 810098899 '' Swiss renta car ALFA '' L L C 27.02.2018 VUSHTRRI MITROVICË 09.10.2019
80058152 600205026 D.P.Z. " Loti " 18.12.2009 MITROVICË MITROVICË 09.10.2019
70836726 601001473 P.P. " MILKAMIR " 21.05.2015 ZVEÇAN MITROVICË 09.10.2019
810053314 810053314 '' ambitio Solutions & Advisory '' L.L.C. 18.09.2018 VUSHTRRI MITROVICË 09.10.2019
71190617 601301162 " Absolut Green " SH.P.K. 21.08.2015 SKENDERAJ MITROVICË 09.10.2019
810191651 810191651 " Auto Sallon Labi " SH.P.K. 25.01.2019 VUSHTRRI MITROVICË 09.10.2019
71092119 601159438 N.N.P." AURONI " 11.02.2016 SKENDERAJ MITROVICË 09.10.2019
70010194 600239299 330006389 Restoran Pizeria ,,Lindi-T" 12.02.2008 VITI GJILAN 05.10.2019
71039331 811209908 Artan Morina B.I. 12.03.2014 GJILAN GJILAN 05.10.2019
70624583 600511663 NEWCO TE KLINA SUPERMARKET L.L.C. 08.09.2010 KLINË PEJË 05.10.2019
810191453 810191453 " FENIX-AR " SH.P.K. 24.01.2019 GJILAN GJILAN 05.10.2019
810163965 810163965 " IN " SH.P.K. 10.10.2018 PEJË PEJË 05.10.2019
71217507 810206393 Mirëjete Balaj B.I. 17.11.2015 DEÇAN PEJË 05.10.2019
70090609 810278714 330044082 Sadat Ramadani 23.04.2008 GJILAN GJILAN 26.09.2019
70426704 600225355 N.B. " Graniti " 21.06.2011 MALISHEVË PRIZREN 2 25.09.2019
70830167 600205315 D.T.SH."ON-TIME" 14.11.2016 PRIZREN PRIZREN 2 25.09.2019
70610582 600056643 N.T.P. "GERO" 12.10.2009 PRIZREN PRIZREN 2 25.09.2019
810187650 810187650 " Tonsona AG " SH.P.K. 11.01.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 24.09.2019
71075044 601136692 " INFINIT " SH.P.K. 11.07.2014 GJILAN GJILAN 21.09.2019
Total: 8627