Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70548445 600052138 N.T.P. " Oti - Tex " 18.05.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 11.09.2019
70010816 600223599 Furra e Bukës Florenti 11.01.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 11.09.2019
80634323 600192538 N.T.P.,,A Com" 01.08.2002 OBILIQ PRISHTINË 2 11.09.2019
71084299 811163899 ELEGANT STIL D.O.O. 21.08.2014 MITROVICË VERIORE MITROVICË 11.09.2019
71044335 601093090 D.P.H. "SHOTA" 27.03.2014 PRIZREN PRIZREN 2 10.09.2019
70977974 600998986 ''MGI'' D.O.O. 23.10.2013 MITROVICË VERIORE MITROVICË 10.09.2019
70968339 600986121 ''MEDIA SAT'' D.O.O. 21.03.2014 MITROVICË VERIORE MITROVICË 10.09.2019
70608936 811131755 Jeton Kurti B.I. 23.12.2015 GJAKOVË GJAKOVË 10.09.2019
70483402 600184246 ,,Bingo Lea" SH.P.K. 31.12.2011 GJILAN GJILAN 29.08.2019
70158169 810690645 Blerim D. Krasniqi B.I. 01.07.2010 VUSHTRRI MITROVICË 28.08.2019
810122242 810122242 "LL AGRO" D.O.O. 11.05.2018 LEPOSAVIQ MITROVICË 28.08.2019
70797054 600729935 N.T.P."ALBANI" 14.06.2013 VUSHTRRI MITROVICË 28.08.2019
71289214 601644736 KRENAR BRAHIMI B.I. 06.07.2016 MITROVICË MITROVICË 28.08.2019
71243524 601581087 " BURIMI INVEST- MBIKALIMI " SH.P.K. 11.02.2016 MITROVICË MITROVICË 28.08.2019
70830566 600639027 N.P.T."VISI COM" 23.09.2016 MITROVICË MITROVICË 28.08.2019
71310582 810570889 Sanije Uka B.I. 29.08.2016 MITROVICË MITROVICË 28.08.2019
71009211 601042782 N.T.P. '' LA VITA '' 09.12.2013 VUSHTRRI MITROVICË 28.08.2019
71282929 810550980 SCANDIBUSS 27.05.2016 MITROVICË MITROVICË 28.08.2019
71244970 601583083 Halime Haradinaj B.I. 16.02.2016 MITROVICË MITROVICË 28.08.2019
810261115 810261115 Hajrulla Bajrami B.I. 05.07.2001 PARTESH GJILAN 23.08.2019
Total: 8593