Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810183765 810183765 " TKM " SH.P.K. 21.12.2018 GJILAN GJILAN 27.04.2019
70831910 811202762 Arsim X. Demiri B.I. 09.12.2015 GJILAN GJILAN 26.04.2019
810019720 810019720 " Selishta Group " SH.P.K. 25.04.2017 GJILAN GJILAN 26.04.2019
810275695 810275695 Artan Bejta B.I. 08.08.2017 GJILAN GJILAN 26.04.2019
80182830 600129036 Ndërmarrje Tregtare e Pavarur "Metaliku S" 01.07.2001 VITI GJILAN 26.04.2019
71151468 811272351 Shejnaze Huruglica B.I. 14.05.2015 GJILAN GJILAN 26.04.2019
71291901 601648217 " MASTER HERBALIST " SH.P.K. 26.10.2016 GJILAN GJILAN 26.04.2019
70073550 600239116 330077900 N.T.P. " Andi " 25.06.2009 GJILAN GJILAN 26.04.2019
80071574 810258344 Nijazi Osmani B.I. 01.07.2001 GJILAN GJILAN 26.04.2019
80276079 600111885 N.T.SH. " K Kamberi" 02.09.2002 GJILAN GJILAN 26.04.2019
70905124 600894837 N.T.SH. " B - 52 " 12.12.2012 VUSHTRRI MITROVICË 20.04.2019
70799766 600765393 P.P."DELTA INVEST" 30.01.2014 MITROVICË MITROVICË 20.04.2019
71267393 601615571 " BEKA PROJEKT " SH.P.K. 19.04.2018 MITROVICË MITROVICË 20.04.2019
810036021 810036021 " SEPTEM KS " SH.P.K. 27.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.04.2019
810121111 810121111 " Sea on the sky srls " L.L.C. 08.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.04.2019
70568128 600114277 N.SH.T. " BIMI TRANSPORT " 19.08.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 18.04.2019
71009793 601043665 N.T.P. " RIAD - I " 11.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.04.2019
71043614 601091672 " Vali " SH.P.K. 26.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.04.2019
70738600 600660717 " BAHON " SH.P.K. 01.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.04.2019
70975394 600995635 "ERDA " SH.P.K. 16.07.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.04.2019
Total: 8593