Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
89201411 601031561 PROJEKTI I BE-IMPLEMENTUAR IRZ. 05.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71260631 601606744 " BESI " SH.P.K. 21.09.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70940450 600043856 N.T.P. " ARNICA " 26.03.2013 FERIZAJ PRISHTINË 3 21.02.2020
71222144 601550321 DEA GJIKOLLI B.I. 30.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71119203 601195656 " ORIK SHOES " SH.P.K. 29.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70974002 600993861 "CUFA COMPANY" SH.P.K 26.01.2016 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 21.02.2020
70641682 600418661 N.T.P."CONFORT-CENTER" SH.P.K. 06.04.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71165558 601262877 " ECOTERM " SH.P.K. 22.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70891263 810820672 GECO GROUP SH.P.K. 22.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70859734 600821749 " VELAMAR BALLKAN " SH.P.K. 27.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71114384 601189005 " AUDIO STORE PRO 2 " SH.P.K. 05.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70503832 810877631 Amir Hasani B.I. 17.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810026709 810026709 " F& D Ventures " SH.P.K. 18.07.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70271425 810507824 Besim N. Ajeti B.I. 06.10.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70737191 810807919 Pro Disegno L.L.C. 18.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70111476 810493221 LjubiĊĦa R. Andrejevic B.I. 13.06.2010 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70595257 600202618 N.P.T. " Contrast " 04.08.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71135918 601218961 " H.A.F.B " SH.P.K. 25.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71081141 601145156 " BB Industry " L.L.C. 12.08.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70919052 810823220 ENK & CO SH.P.K. 03.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443