Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71017915 601054894 " METALIKU - S " SH.P.K. 17.01.2014 VITI GJILAN 30.10.2019
810019952 810019952 ''SENSITY'' SH.P.K 25.04.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 29.10.2019
70174517 600080551 " Iliria " Sh.p.k. 29.04.2003 GJILAN GJILAN 25.10.2019
71047156 601097000 "BioCONSE" SH.P.K. 03.04.2014 PRIZREN PRIZREN 2 24.10.2019
810050310 810050310 " STS Zerothree " L.L.C. 03.11.2017 PEJË PEJË 23.10.2019
71323366 601690531 Nazmije Demhasaj B.I. 07.10.2016 DEÇAN PEJË 23.10.2019
810069220 810069220 " HOTEL SWISS DIAMANT " SH.P.K. 03.11.2017 DEÇAN PEJË 23.10.2019
71033120 601076640 N.N.H." GENTI - G " 27.02.2014 PEJË PEJË 23.10.2019
71288307 601643556 " 3D Studio " SH.P.K. 14.06.2016 PEJË PEJË 23.10.2019
71236781 601571020 " TRANSPORTE ZEKAJ " SH.P.K. 25.01.2016 PEJË PEJË 23.10.2019
71032159 601075121 " LUMI - B " SH.P.K. 21.02.2014 PEJË PEJË 23.10.2019
70519550 600180492 " TSB " SH.P.K. 02.03.2010 KLINË PEJË 23.10.2019
70805669 600748901 330149717 N.T.P." CERA - LUX " 20.01.2012 PEJË PEJË 23.10.2019
70894297 600878758 N.T.SH. '' MARSI-CO '' 01.11.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 22.10.2019
810168402 810168402 " FITEK- PRISHTINA " SH.P.K. 26.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
71255867 601599494 Agon Lila B.I. 15.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
71110370 601183502 AUTO SALLON " AUTOSTAR " SH.P.K. 20.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2019
811283449 811283449 ROANI ING SH.P.K. 25.03.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2019
70648431 600431704 N.T. " BARKOS " 12.03.2010 OBILIQ PRISHTINË 2 22.10.2019
811299280 811299280 CONCO KS SH.P.K. 16.05.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 22.10.2019
Total: 9008