Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
600877502 600877502 GETOAR SELIMI 01.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
811270579 811270579 DEUTSCHE KONZERN SH.P.K 13.02.2019 PODUJEVË PRISHTINË 1 31.10.2019
71150046 601241532 NSH"SPEEDWAY INTERACTIVE" 03.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
70597373 600506812 N.N.P. " ENKO " 16.03.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
810194712 810194712 " 4an project " SH.P.K. 05.02.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
71281418 601634266 " EDGUARD EDUCATION GROUP " SH.P.K. 24.05.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
810194324 810194324 JEHONA PAQARADA B.I. 06.02.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
810003434 810003434 " EC - Consulting " SH.P.K. 08.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
810149361 810149361 " ARIONI - AG " SH.P.K. 17.08.2018 GJILAN GJILAN 31.10.2019
811196486 811196486 Rexhep Se. Sejdiu 31.10.2015 GJILAN GJILAN 31.10.2019
810162488 810162488 " CANARIES " SH.P.K. 04.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
810196221 810196221 " Klinika Digjitale SH.P.K. 08.02.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
810195934 810195934 " BARON & A - Z INVEST " SH.P.K. 07.02.2019 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
70934116 600935607 " VIVA HOME " SH.P.K. 30.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.10.2019
71340597 601715743 " LODRA " SH.P.K. 07.12.2016 VITI GJILAN 30.10.2019
810333857 810333857 Danilo Ristic B.I. 24.02.2016 KAMENICË GJILAN 30.10.2019
70908972 600900642 QENDRA DIAGNOSTIKE TERAPEUTIKE " PROMED - I " 13.10.2015 GJILAN GJILAN 30.10.2019
70901668 600868022 N.T.SH. " REXHEPAJ " 26.11.2012 KAMENICË GJILAN 30.10.2019
71093891 601167647 " EFENKO " SH.P.K. 28.01.2016 GJILAN GJILAN 30.10.2019
71032876 810327743 XHERLI 25.02.2014 KAMENICË GJILAN 30.10.2019
Total: 9008