Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71259714 601605324 FLORETA CEJ B.I. 24.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
80000090 810308701 Hamdi Racaj B.I. 23.10.2015 KLINË PEJË 29.02.2020
810175895 810175895 " I L C " SH.P.K. 26.11.2018 PEJË PEJË 29.02.2020
71340457 601715537 "ASIST " L.L.C. 07.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810156324 810156324 " Peppermint " L.L.C. 19.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70757303 600691803 N.T.P. " SHARRA-B " 04.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70744325 600667143 D.P.T." TEFI " 27.04.2011 PEJË PEJË 29.02.2020
70360984 600027363 330028002 N.P.T. " OREKSI " 01.04.2009 PEJË PEJË 29.02.2020
70319268 600224555 NTSH ,, Agro -Vlera " 13.09.2006 ISTOG PEJË 29.02.2020
71152707 810202581 Arta Shala Kastrati B.I. 15.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810030685 810030685 " M- Performance '' SH.P.K. 01.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71000583 601030216 " 3D-Project " SH.P.K. 30.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71087964 601153745 " ELYSEE BAR- LOUNGE " SH.P.K. 31.07.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810149931 810149931 " BAM CALL " L.L.C 22.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810074956 810074956 " BEAUTYQUE " SH.P.K. 30.11.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71352803 601733670 " Kumi " SH.P.K. 25.01.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71346188 601724215 " PAN BYRO " SH.P.K. 30.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
71088111 601153985 " Carpe Diem " SH.P.K. 04.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70924404 810823626 Maxx D SH.P.K. 12.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70259709 600191936 N.T. "Nokshiqi" 26.04.2005 PEJË PEJË 29.02.2020
Total: 10632