Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70920697 600916003 N.P.SH. " GERTI " 01.09.2016 KAMENICË GJILAN 18.09.2020
811370478 811370478 Fix Group 5 SH.P.K. 12.11.2019 GJILAN GJILAN 18.09.2020
811295387 811295387 SUCCESS LINES INC SH.P.K. 07.05.2019 GJILAN GJILAN 18.09.2020
71328651 601697909 " Jana Tex " SH.P.K. 10.03.2017 GJILAN GJILAN 18.09.2020
810103078 810103078 " FIMO " SH.P.K. 17.05.2019 GJILAN GJILAN 18.09.2020
810145848 810145848 " TINI - RO " SH.P.K. 03.08.2018 GJILAN GJILAN 18.09.2020
811186205 811186205 " EXTRA - AS " SH.P.K. 14.03.2016 GJILAN GJILAN 18.09.2020
810167107 810167107 " AFG Finance International " SH.P.K. 22.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 16.09.2020
810326977 810326977 L.T.I.Expik SH.P.K. 12.01.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 16.09.2020
810090192 810090192 "Gentle Research Company" Sh.P.K. 24.02.2020 PRISHTINË PRISHTINË 1 16.09.2020
70922312 810928781 Selvete R. Krasniqi B.I. 12.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 16.09.2020
810077257 810077257 " ELECT - KS " SH.P.K. 11.12.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 16.09.2020
70430646 810543563 Milaim H. Krasniqi 06.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 16.09.2020
70887894 600869062 N.T.N. "ARTI" 07.12.2012 KLINË PEJË 08.09.2020
810164997 810164997 " Seaside Marketing " SH.P.K. 15.10.2018 PEJË PEJË 08.09.2020
811184514 811184514 SWISS POINT CH SH.P.K 31.12.2014 GJILAN GJILAN 08.09.2020
71332012 601702568 '' EEDD '' SH.P.K. 04.11.2016 DEÇAN PEJË 26.08.2020
71006948 601039606 '' MERTURI '' SH.P.K. 17.11.2015 DEÇAN PEJË 21.08.2020
811382449 811382449 ROT SH.P.K. 18.12.2019 PEJË PEJË 21.08.2020
810006686 810006686 " Swiss Group - 1 " SH.P.K. 27.06.2017 PEJË PEJË 21.08.2020
Total: 10836