Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71224740 601553789 " Rejnolds " SH.P.K. 08.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80033699 600051396 N.T.P. " AERO- COM " 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70766272 600693750 " ARTISAN " SH.P.K. 25.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71220842 601548706 SANIJE STRELI B.I. 24.11.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71234991 601567904 " METRO GLOBAL " SH.P.K. 18.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70966034 600982947 "ANI HOLLAND KOSOVO " SH.P.K. 10.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70982919 601005649 N.SH.T. " IDEN " 20.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71102173 601172894 " PN-GROUP " SH.P.K. 24.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71045110 601094494 ''BP DELIVERY'' D.O.O. 31.03.2014 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70936100 600938271 " ENIS GROUP " SH.P.K. 15.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70479566 600771358 " am GROUP " SH.P.K. 04.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71046435 601096052 " ZEN " SH.P.K. 02.04.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70840928 600791851 N.N.P." PROARCH " 27.04.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71278557 601630074 " Future Business Association - Kosovo " SH.P.K. 16.05.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70757745 600788569 N.T.P. " AKF " 07.06.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70743825 600666822 "HDEW SCHWEIZ AG" DEGA NË KOSOVË 21.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70729571 600644753 " ALBA ROAD KOSOVA " SH.P.K. 02.03.2011 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70654334 600451629 " T&C " SH.P.K. 08.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71040038 601086061 N.P.H." CONFORT CENTER - A " 14.03.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70797240 600731766 " ALBAJON " SH.P.K. 15.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10477