Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71167046 601265079 " Engjulli " SH.P.K. 28.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71024601 601064322 " S. BROTHERS 3 SORELLE " SH.P.K. 03.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71215377 601541635 " Finex " SH.P.K. 06.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70579642 600082797 N.N.SH. " ILEAA-GR " 15.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71235645 601569314 " GLOBEX FOOD " SH.P.K. 20.01.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70406202 600903141 N.T. " IAK RESOURCES " 14.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71067866 601126669 " B & B Industry " L.L.C. 13.06.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1019781085 600201397 NEFISE QUKA 11.04.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71167755 601265954 " MY STOP STORE " SH.P.K. 01.06.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810042747 810042747 " M&B GROUP " SH.P.K 26.07.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80240309 600282785 N.P.T. " Venena" 29.11.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71094804 601162499 " SELIMI COMPANY " SH.P.K. 25.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810157439 810157439 " ELBEHER " SH.P.K. 21.09.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80060173 600146361 Ndërmarrja Prodhuese Shërbyese " Prapashtica" 23.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71126579 601209720 "EUROBRIDGE"SH.P.K.-DEGA NË KOSOVË 04.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70622661 600510425 N.T.SH. MISHTORJA "BLERTONI & AGONI" 14.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71023818 601063118 "GO KARTING KOSOVA " L.L.C. 31.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71115089 601190086 " UCEL " SH.P.K. 10.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71035492 601079686 N.N.P. " FBA - 3 CONSTRUCTION " SH P K 03.03.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70594846 601538533 N.T.SH."ERA" 12.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443