Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70919052 810823220 ENK & CO SH.P.K. 03.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71209482 810853342 Swiss Quality Group SH.P.K. 21.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71167755 601265954 " MY STOP STORE " SH.P.K. 01.06.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810042747 810042747 " M&B GROUP " SH.P.K 26.07.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80240309 600282785 N.P.T. " Venena" 29.11.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71094804 601162499 " SELIMI COMPANY " SH.P.K. 25.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810157439 810157439 " ELBEHER " SH.P.K. 21.09.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80060173 600146361 Ndërmarrja Prodhuese Shërbyese " Prapashtica" 23.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71126579 601209720 "EUROBRIDGE"SH.P.K.-DEGA NË KOSOVË 04.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70622661 600510425 N.T.SH. MISHTORJA "BLERTONI & AGONI" 14.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71023818 601063118 "GO KARTING KOSOVA " L.L.C. 31.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71115089 601190086 " UCEL " SH.P.K. 10.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71035492 601079686 N.N.P. " FBA - 3 CONSTRUCTION " SH P K 03.03.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70935562 600937520 " GURTHYESI REXHA " SH.P.K. 14.03.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810161935 810161935 " R - E " SH.P.K. 03.10.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810075102 810075102 "Inter Promet" D.O.O. 01.12.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
810083204 810083204 " GRANITI V " SH.P.K 10.01.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70666588 600492342 CGP D.D.-DEGA NE KOSOVE 02.08.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70588455 600481949 " Horeca Service " SH.P.K. 21.05.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810077984 810077984 " LLAP - KOS GROUP " SH.P.K. 14.12.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10469