Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70881241 600858891 " ASISTENCA " SH.P.K. 21.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70753790 600681713 " SAAB " SH.P.K. 21.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70811111 600753596 330150813 N.P. " PRO TEX " 02.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70976374 601012769 330209040 " ECO ENERGY " J.S.C. 17.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71022323 601060627 330219271 AUTOSALLON " RRONI " SH.P.K. 28.01.2014 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70614901 600221238 330033754 N.T.P."NEW ENERGY" 07.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70431092 600377726 " Vino Veritas " Sh.p.k. 28.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70636123 600419966 N.T.SH. " URBAN 3A " 01.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70436109 600311427 N.P.T.Teknika "Nina" 15.06.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70504928 600040266 330007965 York SH.P.K. 05.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70485333 600083399 N.T.Sh.,,Baron" 13.06.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80060068 600730594 330149957 N.T.SH." ALA- CO " 04.01.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70113278 600211479 330028630 " Italmoda " Sh.p.k. 23.04.2004 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70635569 600415633 330059263 " CAPITAL PARTNERS " SH.P.K. 02.03.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71076083 601137898 " CiCiBeBe Ithalat Ihracat " SH.P.K. 16.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70998327 601027164 330211251 " BULEVARDI - B " SH.P.K. 22.10.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70027511 600075031 330085903 N.N.P. "QËNDRIMI" SH.P.K. 21.08.2006 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70848449 600803771 330166480 P.P. " PRODUCT-ING " 26.06.2012 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71075001 601136428 N.T.P. " BLETAA " 10.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70180815 600135596 N.T.P.,,Leka - Med" 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10439