Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70366648 810019811 N.SH. " Stadjoni - Komani " 25.04.2017 GJAKOVË GJAKOVË 08.05.2019
71337944 601711668 " HARMONY " SH.P.K. 30.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 07.05.2019
810176372 810176372 " Mosi " L.L.C. 29.11.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 07.05.2019
70998777 601027726 " Aj FARMA " SH.P.K. 23.10.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 07.05.2019
810185307 810185307 " Fortuna Inex " D.O.O. 28.12.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 04.05.2019
70631164 811132365 Hilmi Dula B.I. 28.04.2017 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
810063892 810063892 " ERZA - IG " SH.P.K. 13.10.2017 ISTOG PEJË 01.05.2019
80463006 600094354 Auto Shkolla " Vjeshta " 01.09.2015 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
71069753 811143552 Agron G. Osmani I.P. 20.06.2014 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
70804603 600756037 SHOQËRIA E SIGURIMIT FIZIK"SNAJPER SECURITY"SH.P.K. 25.09.2012 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
810121856 810121856 "4AFIX" SHPK 10.05.2018 KLINË PEJË 01.05.2019
80145551 600358106 NTP,, Dillons " 01.09.2015 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
810043133 810043133 LIRIDONË TAHIRI B.I 26.10.2017 KLINË PEJË 01.05.2019
71190862 601301550 " EU- GLANZ " SH.P.K. 24.08.2015 DEÇAN PEJË 01.05.2019
71145425 601234602 '' AGROPEMISHTE '' SH.P.K. 23.03.2015 JUNIK PEJË 01.05.2019
70961938 600980181 "SANO & CO" SH.P.K. 10.06.2013 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
71228991 601559943 " Y_ swiss beauty " SH.P.K. 23.12.2015 PEJË PEJË 01.05.2019
80088582 600294110 N.T.SH. "Kibernetika'' 20.11.2003 GJAKOVË GJAKOVË 01.05.2019
80110545 600445549 NTP Restauranti ,,Ideal" 19.11.2004 GJILAN GJILAN 27.04.2019
71048853 601099626 " ART OF COFFEE-VIVA LA " SH.P.K. 23.04.2014 GJILAN GJILAN 27.04.2019
Total: 8593