Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70860864 600823571 " ALBAKOS -1 " SH.P.K. 02.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810067612 810067612 " GRELLORGENI " SH.P.K. 30.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810116998 810116998 " MESSO " SH.P.K. 10.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810131532 810131532 RENT A CAR " AUTO VIA " SH.P.K. 07.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810134916 810134916 " UKOSOVA " SH.P.K. 22.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810134239 810134239 " Global Pharm 2 " SH.P.K. 20.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
80327692 600062658 N.T.P."OFERTA" 22.04.2002 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
810024662 810024662 " JABA TRADE " SH.P.K. 11.05.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
70625253 600815057 " LORENTI - LIGHT " SH.P.K. 15.06.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
810187626 810187626 " L&M " SH.P.K 11.01.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
810177156 810177156 RINORH. H.HOXHA B.I. 03.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.06.2019
71078981 601141633 " TOWN " SH.P.K. 29.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.06.2019
70972549 600991831 N.SH. " Bits & Bytes " 05.07.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
810177198 810177198 " Nori- D " SH.P.K. 03.12.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.06.2019
810092627 810092627 " Mercedes - Benz - Ballkan " SH.P.K. 07.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.06.2019
70697599 600616645 D.P.H. "LULI" 20.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.06.2019
71357716 601741904 " CRE CONN " SH.P.K. 08.02.2017 PRIZREN PRIZREN 2 13.06.2019
70796996 601971808 "MATRIX" SH.P.K. 23.05.2018 RAHOVEC PRIZREN 2 11.06.2019
70834618 600786399 N.T.P. "YLLI COM" 18.04.2012 PRIZREN PRIZREN 2 11.06.2019
71211096 601535852 " WLERA " SH.P.K. 27.10.2015 SKENDERAJ MITROVICË 11.06.2019
Total: 8694