Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70601168 600043921 " BLENDI PHARM " SH.P.K. 23.10.2009 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70285743 600203103 Dea Market SH.p.k. 30.11.2004 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71176436 601278999 " ArtMachine " SH.P.K. 29.06.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70474765 600378104 N.N.P. " Ingjinjeringu " 23.09.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71101649 601171862 " PETROL - OIL BALKAN " SH.P.K. 22.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71192938 601304132 KUJTIM MIFTARI B.I. 31.08.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71137120 601220693 " EKO FRUTI MP " SH.P.K. 27.02.2015 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71173186 601274286 ,, Pro - Euro " D.O.O. 18.06.2015 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70520796 600420210 "AB DIENSTLEISTUNG GMBH" DEGA NË KOSOVË 08.09.2008 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70722658 600645941 " BROADCAST INTEGRATED SOLUTIONS " SH.P.K 09.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71074579 601135909 " I.V. Group " SH.P.K. 09.07.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80418680 600064836 N.SH.P. " Euro-Garten " 03.06.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80100213 600121313 D.P.Z. "Qerimi" 29.08.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70941813 600947412 D.P.T. " BLERI - A " 01.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70075170 600174205 Shtëpia Botuese ,,Albas" 29.07.2004 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70831465 600733671 N.T.P. " BLERI - D " 01.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71215989 601542443 " GM COOPERATION " SH.P.K. 10.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71293874 601650907 " FLORI HOLLDING " SH.P.K. 01.07.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71017117 601053622 " CLLEANC " SH.P.K. 17.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71179451 601283419 " INFINITY CALL " SH.P.K. 30.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443