Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810161935 810161935 " R - E " SH.P.K. 03.10.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810075102 810075102 "Inter Promet" D.O.O. 01.12.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
810083204 810083204 " GRANITI V " SH.P.K 10.01.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70666588 600492342 CGP D.D.-DEGA NE KOSOVE 02.08.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70588455 600481949 " Horeca Service " SH.P.K. 21.05.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810077984 810077984 " LLAP - KOS GROUP " SH.P.K. 14.12.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70620774 600402599 330090936 N.P.SH. " THE GROUP " L.L.C. 29.09.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70771721 600704432 330142480 " CALLCENTER EUROPE " SH.P.K. 15.09.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70617390 600106026 330202391 " HAP " SH.P.K. 09.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70905949 810821969 330182527 " MEGA BUILDING " SH.P.K. 17.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70494574 600472419 330099863 " Cras Automation " Sh.p.k. 08.01.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70598965 600000583 "RIVERA & TONI COM " SH.P.K. 12.08.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70907615 600898699 " KOS - MEDICAL " SH.P.K. 24.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70170139 601745287 NDERMARRJA PËR MENAXHMENT DHE CONSULTING "AGIMI COMPANY & PJT GROUP" SH.P.K. 18.04.2017 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71272257 601621833 " INTER - PHARM " SH.P.K 26.04.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71333930 601705497 " SALI " SH.P.K 11.11.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71279936 601632070 " P-CUBE ENGINEERING " L.L.C. 19.05.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70916231 600910279 " G-CONSTRUCTION " SH.P.K. 22.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70027507 600164660 N.P.P. "QERIMI - II " 07.11.2002 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71325512 601693303 " AGRO-HIT " D.O.O. 14.10.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10439