Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810168957 810168957 "KK RAKENNUS SARLU" SH.P.K. 29.10.2018 MITROVICË MITROVICË 22.05.2019
71178315 601281736 " TONI COMERCE " SH.P.K. 07.07.2015 VUSHTRRI MITROVICË 22.05.2019
70409182 600205597 D.P.H. " barcode " 17.09.2013 MITROVICË MITROVICË 22.05.2019
810078445 810078445 " B 2 C " SH.P.K. 15.12.2017 VUSHTRRI MITROVICË 22.05.2019
810039207 810039207 " SABA TRUST GROUP " SH.P.K. 12.07.2017 SKENDERAJ MITROVICË 22.05.2019
71142922 601230064 N.N.P. "ISA DEKOR" 13.01.2016 MITROVICË MITROVICË 22.05.2019
70569426 600040779 N.T." INTER MARKET " 31.07.2009 PRIZREN PRIZREN 2 15.05.2019
70929694 600929410 " INKOS L.T.D " SH.P.K. 27.02.2013 PRIZREN PRIZREN 2 15.05.2019
71278867 810974718 Tech Copy SH.P.K. 17.05.2016 PRIZREN PRIZREN 2 15.05.2019
71329089 601698486 NAIM HAGJIMUSTAFA B.I. 26.06.2018 RAHOVEC PRIZREN 2 15.05.2019
70785498 600719572 S.Z.R."HUDA" 28.02.2012 PRIZREN PRIZREN 2 15.05.2019
70577933 600302898 N.T.SH. " MSH -MEMI " 07.05.2009 RAHOVEC PRIZREN 2 15.05.2019
71152618 601245154 N.P.N. " BANI " 15.04.2015 SUHAREKË PRIZREN 2 15.05.2019
70817071 600799342 " MEDIKOS HELP " SH.P.K. 04.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 14.05.2019
71311619 601674288 " ICE " SH.P.K. 31.08.2016 OBILIQ PRISHTINË 2 14.05.2019
71046141 601095682 N.T.P. " EKO- PELET " 02.04.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.05.2019
70668203 600484597 N.T.P."ARMEKA" 26.05.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.05.2019
71160483 600153754 N.N. " L & F " 02.09.2015 GLLOGOC PRISHTINË 2 14.05.2019
810175324 810175324 " AVA GROUP " SH.P.K. 23.11.2018 GJAKOVË GJAKOVË 11.05.2019
810100793 810100793 Qumështorja "NIKI-S & DONI" SH.P.K. 05.03.2018 GJAKOVË GJAKOVË 08.05.2019
Total: 8593