Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70558440 600530069 330088254 N.Sh. Star.Games-SJ-Bett " 23.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70636344 600395950 330057382 N.T SH. " EDI " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
600629763 600629763 330114570 N.T. " ALB-MINES INVESMENT " 16.10.2008 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
70630877 600415526 330059247 N.T. " HERO TRADE " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70540495 600213136 N.T. " Shun Da " 10.10.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.12.2015
70844028 600797297 330160185 N.T." MEDON KOSOVA " 08.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70795205 600729943 330156647 N.T.H. " SHQIPONJA " 30.11.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 21.05.2016
70761637 600734934 330161414 N.T.N. "VADET" 21.05.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70501317 600359683 330064527 N.T.P. " Demi Automobile " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
600625349 600625349 330112798 N.T.P. " ALBERTI-H " 05.01.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
70658526 600463210 330061820 N.T.P. " BERISHA COM " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70593882 600388806 330048000 N.T.P. " Belgijum Dizel Motors " 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
600063010 600063010 330049842 N.T.P. " Caramel Mix " 11.03.2009 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
70659522 600476346 330058158 N.T.P. " DILI " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
600855326 600855326 330172619 N.T.P. " Doni - Comm " 10.09.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
70725940 600684692 330145541 N.T.P. " ENEAA " 11.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70583615 600336516 330033978 N.T.P. " Euro Com " 01.06.2009 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.05.2010
70589222Z 600324470 330032805 N.T.P. " Kushtrimi " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 3 03.10.2013
70719258 600633805 330133728 N.T.P. " MAGIC TOUCH " 20.05.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 20.11.2013
70652242 600457031 330022210 N.T.P. " OLTA " 17.12.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 5933