Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70585634 Gjikos Sh.p.k. 25.05.2009 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70352607 600527769 330036427 Global Auto Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
71198375 601491393 HALIL VESELI B.I. 16.09.2015 MITROVICË MITROVICË 11.01.2018
70547651 I.R.Z. SH.P.K. - Njësia në Kosovë 20.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70565625 600530176 330043290 IBH " Internacional " SH.P.K. 27.02.2009 DEÇAN PEJË 30.08.2010
70510154 600184824 330085333 INGRA d.d. - Branch office in Kosovo 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70591286 INTERNATIONAL LINDI KOSOVA SH.P.K. 30.06.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
71137937 601221774 ISA KRASNIQI B.I. 07.07.2016 OBILIQ PRISHTINË 2 12.01.2018
2000308857 600850045 ISMET KRASNIQI 20.03.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 22.08.2014
70536064 600493762 330025967 ISPP - Përfaqësia Në Kosovë 27.11.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70493241 600529476 330050766 ITH & CO SH.P.K. 15.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 30.08.2010
70596164 600294772 330010348 International Valvis Sh.p.k. 27.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 18.09.2015
70507234 K.S.G. MORINA SH.P.K. 18.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
89700612 600730297 330148107 KMOP 20.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70923335 600919502 330188004 KOMPANIA " TIME AFTER TIME " SH.P.K. 08.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 13.03.2014
70505495 600381040 330007981 Las Vegas Casino SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70571641 600352083 330062620 MC COMMUNICATIONS SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70576449 600151922 MIRESHBENZ -OIL SH.P.K. 08.07.2009 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70516055 600269874 330025545 MIRNA ENTERPRISES PËRFAQËSIA - KOSOVË 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70547058 600389242 330067026 MULTIMEDIA GROUP SHPK 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 6822