Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
600625349 600625349 330112798 N.T.P. " ALBERTI-H " 05.01.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
70658526 600463210 330061820 N.T.P. " BERISHA COM " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70593882 600388806 330048000 N.T.P. " Belgijum Dizel Motors " 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
600063010 600063010 330049842 N.T.P. " Caramel Mix " 11.03.2009 PRIZREN PRIZREN 13.06.2013
70659522 600476346 330058158 N.T.P. " DILI " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
600855326 600855326 330172619 N.T.P. " Doni - Comm " 10.09.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
70725940 600684692 330145541 N.T.P. " ENEAA " 11.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70583615 600336516 330033978 N.T.P. " Euro Com " 01.06.2009 PODUJEVË PRISHTINË 1 26.05.2010
70589222Z 600324470 330032805 N.T.P. " Kushtrimi " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 3 03.10.2013
70719258 600633805 330133728 N.T.P. " MAGIC TOUCH " 20.05.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 20.11.2013
70652242 600457031 330022210 N.T.P. " OLTA " 17.12.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70877422 600853205 330172180 N.T.P. " RIMI " 07.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70651378 600449187 330060624 N.T.P. " RONI-PETROLL " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70757079 600683884 330136269 N.T.P. " SKENDA " 14.06.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 28.05.2015
600654827 600654827 330132209 N.T.P. " THAQI PETROL " 24.02.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 14.06.2013
70703394 600599114 330094847 N.T.P. " TINI " 22.11.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70570408 600334031 N.T.P. " Univermarket " 21.04.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 05.07.2014
70641860 600407705 330059750 N.T.P. " VENTE MOBILJE " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70693054 600593091 330101171 N.T.P. " VLERA " 10.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70521652 600604260 330100909 N.T.P. " WELLS COM " 22.11.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2015
Total: 5753