Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71091465 601158159 " A+ MEDICAL " SH.P.K. 15.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70343993 600368189 Komiteti L.L.C. 24.03.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71151743 601244023 N.T.SH ''FORTIS'' 10.04.2015 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
80223501 810458184 Fehmi Shala B.I. 01.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71026906 601067863 " K & B KRAN " SH.P.K. 07.02.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71219666 601547211 " IN DESIGN " SH.P.K. 19.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70866234 600833653 N.T.SH. " LEDRI " 03.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70253772 600476396 "INVESTING GROUP "J.S.C. 05.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71212904 601538509 '' INTER MEDIA CONNECT '' SH.P.K. 02.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71108333 601180714 N.T.P. " FATI.B " 12.11.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70256566 600346888 N.T.Sh.,,Ideal Computer" 03.03.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70874768 600848892 D.P.H. "AMBJENT PIZZA " 04.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71136612 601219901 " Blendi - S " SH.P.K. 26.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70954451 600965919 " Meti " Sh.p.k. 30.04.2013 PODUJEVË PRISHTINË 3 21.02.2020
70522659 600350889 N.SH. " Valfon " 26.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70791323 600758562 " ELSA PHARM " SH.A 28.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71106004 601177597 " PRINCESHA & IN TIME CONSTRUCTION " SH.P.K. 05.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71064719 601122675 " AVAX " L.L.C. 02.06.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70580594 600335899 S.T.R. " Leo " 21.08.2014 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70861356 600824280 AUTOSALLONI " ALDI " SH.P.K. 03.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443