Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
600513883 600513883 330089533 N.T.SH. " ALDI " 29.07.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 14.06.2013
70677237 600505723 330020941 N.T.SH. " KOSTRONIC " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70647834 600469846 330062018 N.T.SH. " KRISTAL " 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70867907 600836623 330168535 N.T.SH. " MELOSI - M " 30.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.04.2014
80694709 600439617 330029505 N.T.SH. " META-COM " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70642441 600420038 330057639 N.T.SH. " RAINBOW -0 " 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
80134851 600264981 330054940 N.T.SH. " TULLARI-PETROLL " 08.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70767783 600696085 330140096 N.T.SH. " VËLLEZËRIT LACAJ " 03.08.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.07.2014
70014788A 600595641 NDERMARRJA TREGTARE "EUROPETROLL" I-H- 01.02.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 24.06.2014
70560747 Niti Comerc SH.P.K. 18.02.2009 GJILANI GJILAN 30.08.2010
70592762 600535902 330073792 OB -Group SH.P.K. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70842440 600794847 P.T.P. " Eco Dru Trade " 03.05.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 25.02.2015
70552973 PALMA TRADE d.o.o. 15.01.2009 VITI GJILAN 30.08.2010
70492164 PKServiceBAU SH.P.K. 23.03.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70493225 Pana Tech SH.P.K. 01.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70962624 600978194 330199811 RIS SH.P.K. 30.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2015
70547112 600451926 330067050 Security Company " WHITE WOLF " Shpk 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70451408 600067781 330039934 Shkoza SH.P.K. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70593645 Sky Group SH.P. K. 03.07.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 12.08.2010
70492652 600212477 330050782 Stra.-Tiefbau-Enzhinjering " Kosova "SH.P.K 07.10.2010 KLINË PEJË 03.10.2013
Total: 5394