Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70865319 600831201 330167420 " ALFA KSV " L.L.C. 19.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 09.09.2014
70032866 600410253 330087074 " AS GRANIT " SH.P.K. 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70894920 600879756 330178790 " ATLAS COMPANY " SH.P.K. 02.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 08.03.2014
70504502 600374673 330007775 " AUTOSALLONI ROBERTI " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70581825 600417803 330169054 " BEFITA " SH.P.K.- DEGA NË KOSOVË 29.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70883805 600863345 330174839 " C 4 DISTRIBUTION " SH.P.K. 01.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70991748 601017305 330208927 " EGNATIA " SH.P.K. 25.09.2013 PEJË PEJË 02.04.2015
70865114 600830790 330173211 " EKO - Group " SH.P.K. 10.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
70856255 600815685 330164046 " EURO INFINITY " SH.P.K. 13.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70894742 600879524 330178708 " EURO PHARM " SH.P.K. 02.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70535955 " EURODENTA " SH.P.K. 28.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70928981 600928264 330189979 " Europian IVF Group " SH.P.K. 26.02.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 30.01.2014
70533537 600529864 330044389 " FANDA OIL CORPORATION " SH.P.K. 10.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 30.08.2010
70537605 600326997 330026048 " FLODA " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70895005 600879863 330178849 " GASHI COMPANY " SH.P.K. 05.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70849461 600805040 330162131 " GODIER " SH.P.K. 28.05.2012 VITI GJILAN 26.03.2015
70533626 600343925 330007171 " GOLB - TRANS " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70853272 600810619 330162925 " GURI TRASING GROUP " SH.P.K. 04.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70894521 600879243 330178633 " HOLLAND KAAS " SH.P.K. 01.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70861194 600823993 330165896 " INVESTMENT GROUP " SH.P.K. 02.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2014
Total: 5176