Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70576449 600151922 MIRESHBENZ -OIL SH.P.K. 08.07.2009 GJILANI GJILAN 28.06.2016
70516055 600269874 330025545 MIRNA ENTERPRISES PËRFAQËSIA - KOSOVË 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70547058 600389242 330067026 MULTIMEDIA GROUP SHPK 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
600609749 600609749 330110487 Metal Project SHPK 24.11.2008 SUHAREKË PRIZREN 13.06.2013
70545721 N & B SHPK 13.11.2008 PRIZREN PRIZREN 30.08.2010
600871182 600871182 330176752 N. SH. " PIKA RELOGATIONS " 15.10.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 14.06.2013
70690705 600518023 330073651 N.N.P. " ORGESA " SH.P.K. 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70674017 600661294 330135360 N.N.P. " TERMO NINI " 06.06.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70644967 600421094 330030685 N.N.P. " XHENTI " 01.03.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 17.05.2014
600699766 600699766 330140591 N.N.T. " ANES - TRADE " 10.08.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 14.06.2013
70615088 600699039 330144973 N.N.T. " ARDI " 03.11.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 20.11.2013
600663547 600663547 330140608 N.N.T. " BYTYQI- COM " 06.04.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 14.06.2013
70752182 600677671 330135782 N.N.T. " DONIART " 09.06.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
600839403 600839403 330168965 N.N.T. " ÇELIKU " 01.08.2012 GJILANI GJILAN 17.06.2013
70600277 600265749 330053893 N.P " LEA CLEANUP " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70660458 600469078 330052720 N.P. " FORTUNA " 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
600805678 600805678 330161860 N.P. " VULLNETI " 24.05.2012 GJILANI GJILAN 17.06.2013
71023834 601063142 330219859 N.P.N. VËLLEZËRIT ÇITAKU " 31.01.2014 MITROVICË MITROVICË 24.06.2015
70565846 600275574 330011130 N.P.Sh. " Top Services " 15.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 30.01.2014
70666847 600494645 330055732 N.P.T. " DALMA " 21.06.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 05.07.2014
Total: 6419