Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70298606 600132352 " Xhelili Com " Sh.p.k. 12.09.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810134601 810134601 " AAR " SH.P.K 21.06.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70826569 600774047 " CAFFE SHOP " LARISTA " SH.P.K. 08.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70866749 600834685 N.T.P. " EDEO " 25.07.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810143420 810143420 " SUNPOWER KOSOVA " SH.P.K. 25.07.2018 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70548496 600255071 " KFKFARM " Sh.p.k. 06.02.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80397488 600139209 N.P.T. " Daku Petrol " 27.09.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80179383 600490164 N.T.P. " Procomerc " 01.04.2004 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70646315 600436407 D.P.T." D PHARMA " 31.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80588682 600170162 N.P.T. "Euro Petrol " 16.05.2009 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70202359 600622296 N.P.T. "Depo Media " 17.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71286088 601640312 " MOKA-ENVIROTEC " SH.P.K. 07.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810134768 810134768 " BRIGNOLI - PRINCESS " SH.A. 13.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70288905 600102868 N.T.SH. "Kani-Med" 28.10.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70885905 600865854 " PENELOPE " SH.P.K. 05.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71038610 601084023 " LEADER " SH.P.K. 11.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70345757 600388062 " Pjata " LLC 13.11.2003 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810128753 810128753 " NKL LIMITED " BRANCH IN KOSOVO 30.05.2018 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71034666 601078612 N.T.P. " SALES " 13.04.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70935562 600937520 " GURTHYESI REXHA " SH.P.K. 14.03.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10439