Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70648458 600443618 "GRINTEH" SH.P.K. 02.04.2010 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70821419 600769064 ,, ISHITA OVERSEAS " L.L.C. 04.05.2012 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71061175 601117478 ,,EKO - RICIKLIMI " SH.P.K. 21.05.2014 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70558874 600333489 Fontana SH.P.K. 12.03.2009 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71014428 601050181 330216996 " EURO GRANDS KOSOVO " L.L.C. 09.01.2014 PRISHTINË FERIZAJ 26.11.2019
70916940 600911095 330186123 N.P.P. " MEGA DECOR " 23.01.2013 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70432065 600213582 330084161 " IMPACT " SH.P.K. 01.10.2007 SHTIME FERIZAJ 26.11.2019
70758571 600690061 " RELAX CLUB " SH.P.K. 27.06.2011 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70855879 600825501 330166406 "MENA PHARM"SH.P.K. 06.07.2012 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
70730200 600651683 N.T.SH. " MISHTORE SHARRI-A " 04.04.2013 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71123960 601201908 " Seli Com " SH.P.K. 19.01.2015 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
810166290 810166290 MILOVAN VULOVIC I.P. 18.10.2018 ZVEÇAN MITROVICË 20.11.2019
71198154 601491434 "K.K CALL" SH.P.K. 16.09.2015 MITROVICË MITROVICË 20.11.2019
810158619 810158619 JOVANKA MARKOVIC I.B. 25.09.2018 ZVEÇAN MITROVICË 20.11.2019
810699069 810699069 Goran Žnidaršic B.I. 21.03.2006 ZVEÇAN MITROVICË 20.11.2019
80026021 600211370 N.T.P."SHAMPION" 08.08.2011 VUSHTRRI MITROVICË 20.11.2019
70468706 600248357 330044412 P.P. D.M.D. 15.04.2008 SHTËRPCË FERIZAJ 19.11.2019
70938049 600941787 330192873 N.T.P. " DIMI HIDRO " 21.03.2013 FERIZAJ FERIZAJ 19.11.2019
70873311 600846325 330170332 RIFADIJE HYSENAJ 17.08.2012 SHTIME FERIZAJ 19.11.2019
70970686 600989422 330202656 N.T. ,, TAFALIJA " 01.07.2013 FERIZAJ FERIZAJ 19.11.2019
Total: 9008