Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71340856 601716402 " NORD GRUPPEN " SH.P.K. 08.12.2016 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.05.2019
71358240 601742829 " BLC - TRADE " SH.P.K. 09.02.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.05.2019
70885476 600865218 " M & M " SH.P.K. 04.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.05.2019
810193136 810193136 " BAGGER SCHMIDT KOSOVO " SH.P.K. 30.01.2019 PODUJEVË PRISHTINË 2 31.05.2019
71148181 601238779 " METROPOL FASHION " SH.P.K. 31.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.05.2019
810029050 810029050 " ENZO " SH.P.K. 25.05.2017 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.05.2019
71355837 601738422 " Renta Car Pasjaqa" SH.P.K. 01.02.2017 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.05.2019
70594595 600696390 D.P.SH. " AMAR COM " 17.10.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.05.2019
810189755 810189755 " BAUPROFFI " SH.P.K. 18.01.2019 OBILIQ PRISHTINË 2 31.05.2019
71306321 811255828 PASTRIMI GROUP SH.P.K. 27.11.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.05.2019
71229440 810954439 Avni Leci B.I. 12.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.05.2019
810114512 810114512 " EASTERN ADEEM CO. FOR TRADING ' BRANCH OF KOSOVO 18.04.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.05.2019
810000844 810000844 " BABAJ COMPANY " SH.P.K. 02.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.05.2019
80210876 600261523 N.T.SH. " Risia " 09.07.2007 PEJË PEJË 30.05.2019
70058342 810277584 330010926 Fazli Maliqi B.I. 27.11.2003 GJILAN GJILAN 30.05.2019
810096538 810096538 " ELEKTRO REXHA " SH.P.K. 11.10.2018 GJILAN GJILAN 30.05.2019
71219968 601547534 PREMTIM MALIQI B.I. 03.02.2016 GJILAN GJILAN 30.05.2019
70958155 600970835 D.P.H. Qebaptore "QINGJI A3" 05.10.2015 GJAKOVË GJAKOVË 30.05.2019
71031578 601074371 330222373 N.T.P. " NATYRA SMIRË " 20.02.2014 VITI GJILAN 30.05.2019
71178048 601281348 ''BALLKAN'' SH.P.K 08.07.2015 GRAÇANICË PRISHTINË 2 29.05.2019
Total: 8627