Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71102173 601172894 " PN-GROUP " SH.P.K. 24.10.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71146650 601236442 N.SH.T. " ARENA FRESH 99 " 25.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71173550 601274476 N.T.SH. '' ARDA - 1 '' 18.06.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71112527 600127642 N.T.P. ,, UNI " 01.12.2014 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71249212 601589875 " CONTINENT KOS " SH.P.K. 26.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80391056 600658598 "KOS-ING " SH.P.K. 19.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70898039 600884078 N.T.SH. " SHEMI - P " 14.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71215288 601541510 " COMPANY TABACO " SH.P.K. 06.11.2015 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71068781 601127930 N.SH. " EUROLINGUA - KOS " 17.06.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71202356 601524615 ISMET HAXHIJU B.I. 01.10.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71067890 601126718 D.P.H. " RADIO LOUNGE & BAR " 01.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70208304 600072730 CSE- Computer & Software Engineering Sh.p.k. 24.11.2004 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70440935 600475314 N.T.P.,,Erisa - Com" 15.12.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71126951 601206304 " Berisha International " SH.P.K. 27.01.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70483125 600045034 Internet Telefon " Fitanet " 12.04.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70547457 600141303 ELVISI SH.P.K. 12.01.2009 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71042146 601091482 "DEKOMED DIAGNOS MEDICAL CENTER"SH.P.K. 25.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70735903 600652722 RESTORANT " VILLA BELVEDERE " SH.P.K. 23.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70770253 600698651 N.T.P. " RAJA " 18.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70811804 600756889 " BM EVENTS & CONSULTING " SH.P.K. 05.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443