Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71148068 601238555 " HIDRO BEHA " SH.P.K 15.04.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71196119 601338347 " Adriatik 1 - Belvedere " SH.P.K. 09.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70652013 600437851 "YLLI" SH.P.K. 25.03.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 21.02.2020
71224988 601554068 " AS GROUP 1 " SH.P.K. 08.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70877457 600853247 N.T.SH. " TINA - BF " 21.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80178808 600064901 Ndërmarrje Private Shërbyese "Geardi" 05.11.2005 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71224244 601553151 " EUROBRIDGE " SH.P.K. 07.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70298443 600240080 N.P.N. " PRO ing " 14.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70938790 600942991 " Qendra për zhvillim ekonomik " SH.P.K. 22.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71114155 601188726 N.T.P. " MAXART " 05.12.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71108791 601181324 " NAN UNITED " SH.P.K. 13.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70956322 600968260 " EURO-ENERGY " SH.P.K. 08.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70894203 600878617 " STAFOR " SH.P.K. 31.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70657376 600502711 N.SH. " HIGJENA " 01.10.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71290573 601646469 " Ne- Ba " SH.P.K. 20.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70990741 601015911 " Global Project " L.L.C. 19.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70774119 600408159 TALLAT HUSSAIN B.I. 13.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71227057 601557137 " ATLAS GROUP CORPORATION " SH.P.K. 06.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70796031 600731005 "BEREN TOYS " SHPK 13.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71160505 601255848 "AMG CONSTRUCION " SH.P.K. 06.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10237