Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70602075 600001044 330108341 N.T.P. AUTO SALLONI "ARIANI" 25.08.2009 PODUJEVË PRISHTINË 3 04.03.2020
89201322 600959623 330197089 QENDRA E TË DHËNAVE KOMBËTARE - MAP 22.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70721481 600700860 330208646 N.H." HOTEL CITY CENTRAL " 28.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70433569 600288775 N.SH.Financial Law Smart Agency 07.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80076746 600212774 330114075 Ndërmarrja Tregtare Private " Rafuna " 26.02.2004 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70639688 600429551 330060145 CONNEXT SH.P.K - DEGA KOSOVË 26.03.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71042154 601089396 " DEKOMED CALL CENTER " SH.P.K. 20.03.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70266620 600238853 N.T.SH. " Arena Trade " 17.05.2005 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
810534992 810534992 Ilir Im. Gashi B.I. 27.09.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80062036 600390009 330014382 Ndërmarrja Tregtare Private "Veni -Com " 21.11.2005 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
70401731 600329115 N.T.Sh.,,Profit" 29.09.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
52000823 600162458 330090449 CRP - K 27.09.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70790432 600724117 P.T.P. " POLET " 25.10.2013 GRACANICA PRISHTINË 3 04.03.2020
70800357 600733522 330164129 N.T.SH. " LIFTKOM - KOSOVË " 13.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70526867 810978215 330141531 Lirim Ukimeraj B.I. 20.10.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80242000 600011738 N.N.P. " AB-Bajrami " 29.09.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
80446969 600271324 D.P.T,, Tosi " 15.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
600586195 600586195 MEHMET MJEKU 30.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70100267 600236287 AMBULANCA PËR TERAPI FIZIKALE "THERAPY" 22.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71056945 601110810 N.T.P. " BABY CENTER PRISHTINË " 06.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
Total: 10632