Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71284646 601638391 " MATKOS GROUP HC SHTERPCE " L.L.C. 02.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
601057913 601057913 ENVER MALOKU 26.03.2012 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 21.02.2020
71247139 601586326 SiniĊĦa Mitic I.B. 23.02.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70649411 600462197 "FLAKA" SH.P.K. 27.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70903733 600893962 " Auto Olsa " SH.P.K 12.03.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70753553 600679974 "MEDIKANOVA - KS " SH.P.K. 03.06.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70336650 600039920 Rialko-Sh.p.k. 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
53000266 600761664 PINF 31.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70797089 600729589 " CAD - ENGINEERING " SH.P.K. 02.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70858924 600820783 D.P.Z. " DVB HD " 25.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70704854 600708195 P.P." MILENIUM " 04.03.2016 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71227561 601557963 " AGROVET COMMERCE " D.O.O. 16.12.2015 GRACANICA PRISHTINË 3 21.02.2020
53003974 600119441 CHWB 31.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71224740 601553789 " Rejnolds " SH.P.K. 08.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80033699 600051396 N.T.P. " AERO- COM " 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70766272 600693750 " ARTISAN " SH.P.K. 25.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71220842 601548706 SANIJE STRELI B.I. 24.11.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71234991 601567904 " METRO GLOBAL " SH.P.K. 18.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70966034 600982947 "ANI HOLLAND KOSOVO " SH.P.K. 10.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70982919 601005649 N.SH.T. " IDEN " 20.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443