Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810134346 810134346 "Puma Store" SH.P.K. 27.06.2018 MITROVICË MITROVICË 12.07.2019
71262286 601609011 " A & BB " SH.P.K. 25.09.2017 SKENDERAJ MITROVICË 12.07.2019
810009474 810009474 KADIR MUTLU B.I. 23.03.2017 MITROVICË MITROVICË 12.07.2019
70484629 600037651 P.T.P. " Progres " 21.04.2008 VUSHTRRI MITROVICË 12.07.2019
810100769 810100769 "EMBELSIA M&A" SH.P.K. 05.03.2018 ZUBIN POTOK MITROVICË 12.07.2019
80281986 600191556 N.P.T. " Vëllazërit Xani " 16.09.2004 SKENDERAJ MITROVICË 12.07.2019
810195687 810195687 " LEO KARKKAINEN GROUP AB - L.L.C. " - BRANCH IN KOSOVA 06.02.2019 VUSHTRRI MITROVICË 12.07.2019
810195447 810195447 "PLUS PHARM"SH.P.K. 07.02.2019 MITROVICË MITROVICË 12.07.2019
70925842 600922927 "M & LAB" Sh.p.k. 15.02.2013 GJAKOVË GJAKOVË 10.07.2019
70520907 811094135 330217960 Bajredin Maloku 28.12.2013 VITI GJILAN 09.07.2019
71147045 601236963 " Besi " L.L.C. 26.03.2015 MITROVICË MITROVICË 05.07.2019
70859939 600822010 D.P.Z. Bukëpjekës " Lulzimi " 21.12.2015 VUSHTRRI MITROVICË 05.07.2019
810087735 810087735 "Style For Cosmetics" SH.P.K. 24.01.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 05.07.2019
71168298 601266887 N.T.SH. '' TIRIQI '' 17.08.2015 VUSHTRRI MITROVICË 05.07.2019
810169773 810169773 " RRAFSHI I KOSOVËS " SH.P.K. 31.10.2018 VUSHTRRI MITROVICË 05.07.2019
810021098 810021098 "ONID" SH.P.K. 16.04.2018 MITROVICË MITROVICË 05.07.2019
811287582 811287582 IEK SH.P.K. 23.10.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.07.2019
810191792 810191792 " KORABI CONSTRUCTION " SH.P.K. 25.01.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.07.2019
70298989 600376778 N.T.Sh.,,Andy" Sh.p.k. 21.06.2001 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.07.2019
71259749 601605358 "SILUR " D.O.O. 24.03.2016 ZVEÇAN MITROVICË 05.07.2019
Total: 8694