Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70901056 600888385 " DUPLEX Club " SH.P.K. 23.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
80478429 600202626 N.T.P." NES-PETROL " 08.01.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 25.05.2019
70783576 600715728 " KOSALITA " SH.P.K. 12.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
80125402 600256392 N.P.T. "Bersan" 29.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71306771 601667902 " OMI " SH.P.K. 16.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71142078 601228465 " GLOB - TRADE " SH.P.K. 13.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71165507 601262827 " PRINTQUES " L.L.C. 22.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
810175879 810175879 " GoPlay 365 " SH.P.K. 26.11.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71209148 601533012 " PAPILLON PLUS " D.O.O. 06.12.2016 ZVEÇAN MITROVICË 24.05.2019
810031211 810031211 "Lana Inter Trade " D.O.O. 05.06.2017 ZVEÇAN MITROVICË 24.05.2019
71144615 601232523 "ROLTEX - 015" D.O.O. 20.03.2015 LEPOSAVIQ MITROVICË 24.05.2019
80331819 810225971 Shkelzen Bushati B.I. 02.07.2015 GJAKOVË GJAKOVË 24.05.2019
810183038 810183038 '' MBC Vushtrri '' SH.P.K. 18.12.2018 VUSHTRRI MITROVICË 24.05.2019
810027898 810027898 " BERTI" SH.P.K. 02.11.2017 GJILAN GJILAN 23.05.2019
810143206 810143206 " DARDANIA KONSTRUKSION " SH.P.K. 24.07.2018 PEJË PEJË 23.05.2019
810163189 810163189 " REDORA " SH.P.K. 08.10.2018 PEJË PEJË 23.05.2019
810145301 810145301 " ALPIN " SH.P.K. 01.08.2018 DEÇAN PEJË 23.05.2019
810077463 810077463 ZUHAL ISMAIL B.I. 09.01.2019 GJILAN GJILAN 23.05.2019
810008963 810008963 " PIMI " SH.P.K. 22.03.2017 VITI GJILAN 23.05.2019
80461275 600011259 N.N.T. " Tosi " 09.10.2002 PEJË PEJË 23.05.2019
Total: 8563