Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70894203 600878617 " STAFOR " SH.P.K. 31.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70657376 600502711 N.SH. " HIGJENA " 01.10.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71290573 601646469 " Ne- Ba " SH.P.K. 20.06.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70990741 601015911 " Global Project " L.L.C. 19.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70774119 600408159 TALLAT HUSSAIN B.I. 13.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71227057 601557137 " ATLAS GROUP CORPORATION " SH.P.K. 06.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70796031 600731005 "BEREN TOYS " SHPK 13.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71160505 601255848 "AMG CONSTRUCION " SH.P.K. 06.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71252450 601594684 " BIO MED- R " SH.P.K. 07.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71045110 601094494 ''BP DELIVERY'' D.O.O. 31.03.2014 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70936100 600938271 " ENIS GROUP " SH.P.K. 15.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70479566 600771358 " am GROUP " SH.P.K. 04.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71046435 601096052 " ZEN " SH.P.K. 02.04.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71116883 601192488 " BAVARIA - ARP GROUP " SH.P.K. 10.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71198936 601491997 Leon Gashi B.I. 29.02.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71245268 601583421 " PROANALIZAGROUP " SH.P.K. 16.02.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80204779 600276374 N.T.P. " Dushi Komerc " 20.04.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70962500 600978889 " SHTATOR 90 " SH.P.K. - DEGA KOSOVË 27.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71008576 601041891 " Jovani By Geta " SH.P.K. 05.12.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71022250 601060544 " EUROPA & KOS " SH.P.K. 28.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443