Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70891263 810820672 GECO GROUP SH.P.K. 22.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70859734 600821749 " VELAMAR BALLKAN " SH.P.K. 27.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71114384 601189005 " AUDIO STORE PRO 2 " SH.P.K. 05.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70827034 811314210 330180464 N.SH. " FINE PICTURE " 19.11.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70810336 600758629 " FINGAR SPORT " SH.P.K. 22.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80029438 600130083 N.T.P. " Denita " 01.11.2003 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70578417 600005442 Baykos SH.P.K. 05.04.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810088741 810088741 AGRON SH MEHMETI B.I. 15.02.2018 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 21.02.2020
71343359 601720065 " BIO FARM " SH.P.K 16.12.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70841126 810816324 ALFA GROUP 03.05.2012 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70869861 600845939 " DIAMBE " SH.P.K. 31.08.2012 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71062465 601119234 " MARKETING PLUS " SH.P.K. 23.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71333140 601704241 " KRU┼ŻNI TOK " SH.P.K. 08.11.2016 ZVEÇAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71273687 601623813 " ONOF " SH.P.K. 29.04.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
89201870 601627013 INCREASE OF COMPETITIVENESS AND EXPORT PROMOTION 27.05.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70100195 810375643 Agro - Teknika SH.P.K. 02.11.2004 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
810100826 810100826 HILMIJE RIZAJ B.I. 05.03.2018 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71215237 601541461 ARJAN PECI B.I. 06.11.2015 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71119017 601195383 " CLOVER PHARM " SH.P.K. 28.01.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70484140 600264866 " Trimaks " SH.P.K. 11.08.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10439