Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810035792 810035792 " AQUA ENERGY " SH.P.K. 23.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71146480 601236252 " CC SOLUTION " SH.P.K. 25.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70908093 600910592 " LEADING ASSOCIATES " - DEGA NË KOSOVË 01.02.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
80584750 600628385 N.T.P.,,Mani" 22.03.2004 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70705087 600603767 D.P.Z."CONNECT-I" 16.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70245691 600031158 N.P.T. "Ara" 31.03.2005 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70260914 600215554 "Ndërtimtari" Sh.p.k. 25.09.2001 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71185958 601292478 " Royal Rumble SH.P.K. 07.08.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70935449 600938726 " MAX INTERNACIONAL " SH.P.K. 15.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70485477 600048517 N.T.SH. " Elite" SH.P.K. 29.04.2008 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71205061 601528013 " A-3 " SH.P.K. 08.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70771047 601273452 NDËRMARRJA E RE "LIRIA SALLONI I MOBILEVE" SH.P.K. 03.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70668963 600576401 N.T.P. " EURO SOUND " 11.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71258998 601604128 " Gjonbalaj Accounting " L.L.C. 23.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70951916 600961925 " NI - YLL " SH.P.K. 23.04.2013 PODUJEVË PRISHTINË 1 25.05.2019
71343707 601720685 EMIRANDA LULI B.I. 14.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70739992 600662721 " FRG SERVICES " SH.P.K. 06.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
71223469 601552202 " Buli Dekor " SH.P.K. 03.12.2015 PODUJEVË PRISHTINË 1 25.05.2019
71195511 601328918 " AGRO MJEDRA " SH.P.K. 08.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
70766302 600701008 "ROLLPLAST KOSOVA " SH.P.K. 06.09.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 25.05.2019
Total: 8563