Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70693062 600576534 N.T.SH."FOCUS" 19.11.2010 PEJË PEJË 11.03.2020
70986450 601010367 N.T.P. '' AGROFARM - DE '' 28.04.2014 DEÇAN PEJË 11.03.2020
70861429 600824389 " Elton " SH.P.K. 03.07.2012 KLINË PEJË 11.03.2020
810187709 810187709 " Bet3000.ks-Pejë " SH.P.K. 11.01.2019 PEJË PEJË 11.03.2020
810186016 810186016 " BERISHA & TREIBER " SH.P.K. 17.05.2019 PEJË PEJË 11.03.2020
810098576 810098576 LIRIDON JAHA B.I 27.02.2018 KLINË PEJË 10.03.2020
70905027 600894704 330182155 " CIMI AUTOMEKANIK " SH.P.K. 12.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70494868 600074158 330026882 N.N. " Infra - Plus " 30.06.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70861984 600825155 330166159 " Instituti i Komunikacionit " SH.P.K. 04.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
71013871 601049663 330216920 N.P.N. " HAPSIRA " 09.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70808994 600753182 330150756 ALI ALIJAJ 02.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70030040 600162416 N.P.SH.T. "Trafomont-Dili" 29.03.2004 GRAÇANICË PRISHTINË 3 04.03.2020
70898993 600885810 330180795 ILIR RUSHITI 20.11.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
70949598 600958774 MERITA MEHMETI 17.04.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
80029179 600441365 330119322 N.P.T." Petrol" 19.11.2001 LIPJAN PRISHTINË 3 04.03.2020
70845393 600799798 N.T.SH. " MADISPLAY " 15.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
51016882 600031851 330130568 SDSF 06.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70280502 600055893 N.T.P.,,Solid" 28.06.2005 GRAÇANICË PRISHTINË 3 04.03.2020
70449344 600372932 330037516 N.T.SH. " GAME PLUS " 03.10.2007 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
70454149 600214994 Klima Petek d.o.o. -Branch Office in Kosovo 20.02.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 04.03.2020
Total: 10632