Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71167755 601265954 " MY STOP STORE " SH.P.K. 01.06.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810042747 810042747 " M&B GROUP " SH.P.K 26.07.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80240309 600282785 N.P.T. " Venena" 29.11.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71094804 601162499 " SELIMI COMPANY " SH.P.K. 25.09.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810157439 810157439 " ELBEHER " SH.P.K. 21.09.2018 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
80060173 600146361 Ndërmarrja Prodhuese Shërbyese " Prapashtica" 23.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71126579 601209720 "EUROBRIDGE"SH.P.K.-DEGA NË KOSOVË 04.02.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70622661 600510425 N.T.SH. MISHTORJA "BLERTONI & AGONI" 14.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71023818 601063118 "GO KARTING KOSOVA " L.L.C. 31.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71115089 601190086 " UCEL " SH.P.K. 10.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71035492 601079686 N.N.P. " FBA - 3 CONSTRUCTION " SH P K 03.03.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70594846 601538533 N.T.SH."ERA" 12.08.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
89201411 601031561 PROJEKTI I BE-IMPLEMENTUAR IRZ. 05.11.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71260631 601606744 " BESI " SH.P.K. 21.09.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70940450 600043856 N.T.P. " ARNICA " 26.03.2013 FERIZAJ PRISHTINË 3 21.02.2020
71222144 601550321 DEA GJIKOLLI B.I. 30.11.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71119203 601195656 " ORIK SHOES " SH.P.K. 29.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70974002 600993861 "CUFA COMPANY" SH.P.K 26.01.2016 NOVOBËRDË PRISHTINË 3 21.02.2020
70641682 600418661 N.T.P."CONFORT-CENTER" SH.P.K. 06.04.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71165558 601262877 " ECOTERM " SH.P.K. 22.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10439