Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71302172 601661649 " Global Cooperation " SH.P.K. 29.07.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810168535 810168535 " SHPUTA BAR " SH.P.K. 30.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810160185 810160185 " Moments Media " SH.P.K. 28.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810153255 810153255 " U & F - GLOBAL INVEST " SH.P.K. 06.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810164301 810164301 " PROTEINA - KS " SH.P.K. 11.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810003575 810003575 " London Brokers " SH.P.K. 09.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810132936 810132936 " MAJA HOLDING " SH.P.K. 13.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810152611 810152611 " BITTER " L.L.C. 04.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810079576 810079576 " GAP Energy " L.L.C. 13.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
71195236 601328596 Shkëlqim Sfishta B.I. 08.09.2015 PODUJEVË PRISHTINË 1 19.06.2019
71118169 601194278 " BRP - Kosova " SH.P.K. 22.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
70929147 600928529 N.T.P. " Alternativa " 26.02.2013 PODUJEVË PRISHTINË 1 19.06.2019
810159237 810159237 " MOBI Pay " L.L.C. 26.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810159170 810159170 " IMMOCAPITAL GROUP " SH.P.K. 26.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810163238 810163238 " Global Group " SH.P.K. 08.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
70621533 600205224 N.T.P." ADI " 18.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810167959 810167959 " NA " SH.P.K. 25.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810161018 810161018 " DENTAL EXPERTS " SH.P.K. 23.10.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
70721619 600630166 "TRADITA-A" SH.P.K. 07.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
70906589 600897154 N.T.P. " HALA KOSOVA " 19.12.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
Total: 8627