Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70031248 600484589 "MATRIX" SH.P.K. 17.05.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
811168815 811168815 " DONA TERM " SH.P.K. 01.05.2018 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
70086944 600196689 N.T.P. " Luka - Pak " 12.02.2004 GJILAN GJILAN 25.02.2020
70619415 600196275 N.SH. "NGROHJA" 26.08.2011 GJILAN GJILAN 25.02.2020
70734893 600658473 " A-FIX " SH.P.K. 13.04.2011 GRACANICA PRISHTINË 3 21.02.2020
71256553 601600332 " CHIPSTAR " SH.P.K. 16.03.2016 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71271943 601621429 " ART IMMOBILIEN " SH.P.K. 26.04.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70770784 600699013 P.P. " BRENDI - CO " 17.08.2011 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71148068 601238555 " HIDRO BEHA " SH.P.K 15.04.2015 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71196119 601338347 " Adriatik 1 - Belvedere " SH.P.K. 09.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70652013 600437851 "YLLI" SH.P.K. 25.03.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 21.02.2020
71224988 601554068 " AS GROUP 1 " SH.P.K. 08.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70877457 600853247 N.T.SH. " TINA - BF " 21.09.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
80178808 600064901 Ndërmarrje Private Shërbyese "Geardi" 05.11.2005 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71224244 601553151 " EUROBRIDGE " SH.P.K. 07.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70298443 600240080 N.P.N. " PRO ing " 14.05.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70938790 600942991 " Qendra për zhvillim ekonomik " SH.P.K. 22.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71114155 601188726 N.T.P. " MAXART " 05.12.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
71108791 601181324 " NAN UNITED " SH.P.K. 13.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70956322 600968260 " EURO-ENERGY " SH.P.K. 08.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10443