Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80235399 600341200 N.T.H. " Hagen " 09.11.2011 KLINË PEJË 27.11.2019
70605228 600455861 N.T.SH."KING-MET-AL" 10.08.2010 PEJË PEJË 27.11.2019
810174128 810174128 " ARLEA GREEN HOUSE " SH.P.K 19.11.2018 KLINË PEJË 27.11.2019
810016255 810016255 " IZOLIMI - E " SH.P.K. 12.04.2017 ISTOG PEJË 27.11.2019
71127826 601207526 N.SH. " ARDITI " 30.01.2015 KLINË PEJË 27.11.2019
70955776 600967626 " EKOWORLD " SH.P.K. 07.05.2013 KLINË PEJË 27.11.2019
810139221 810139221 " V & I " SH.P.K. 13.08.2018 PEJË PEJË 27.11.2019
80036809 600538451 K.B. " Vllëzërit Bajraktari" 04.08.2003 KLINË PEJË 27.11.2019
70526328 600344345 N.T. "Besimi" 14.09.2015 PEJË PEJË 27.11.2019
71329208 601698692 " DEA Distribution " SH.P.K. 26.10.2016 PEJË PEJË 27.11.2019
810159667 810159667 " LALA TRANS " SH.P.K. 27.09.2018 PEJË PEJË 27.11.2019
70686791 600511340 "MRIZI I ZANAVE " SH.P.K. 23.08.2010 VITI GJILAN 27.11.2019
71101460 601171739 " Data PROTECH " SH.P.K. 21.10.2014 SKENDERAJ MITROVICË 27.11.2019
80483376 600232714 330038374 Hotel ,,Palace" 26.05.2002 MITROVICË MITROVICË 27.11.2019
810051540 810051540 " S V " SH.P.K 16.11.2017 KLINË PEJË 27.11.2019
71244539 601582522 ZENUN DAUTAJ B.I. 28.07.2017 DEÇAN PEJË 27.11.2019
810007791 810007791 RADO҆ TIMOTIJEVIC I.B. 16.10.2017 LEPOSAVIQ MITROVICË 27.11.2019
71187233 601293971 N.T.P. ,, BELIANO " 12.08.2015 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
71129209 601209340 '' Italia Design Company-1 '' SH.P.K. 03.02.2015 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
80045743 600138087 330100404 Barnatore "Kafetin " 11.09.2006 FERIZAJ FERIZAJ 26.11.2019
Total: 9008