Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810120600 810120600 " Goldstone Group " SH.P.K. 08.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70548895 810745424 330066135 ALFA NIKEL SH.P.K. 18.05.2009 PEJË PEJË 29.02.2020
80245823 600211916 N.T.P. " RINA - TEX " 31.12.2003 PEJË PEJË 29.02.2020
810016700 810016700 N.SH.P. '' ARGJENDI METAL '' 13.04.2017 DEÇAN PEJË 29.02.2020
810024860 810024860 " PejaSteam " SH.P.K. 11.05.2017 PEJË PEJË 29.02.2020
70975084 810765357 Kreshnik Papuqi 25.06.2013 PEJË PEJË 29.02.2020
810049488 810049488 " Egc-Net " L.L.C. 17.08.2017 PEJË PEJË 29.02.2020
71248550 601588744 DEMOKRAT LAJQI B.I. 25.02.2016 PEJË PEJË 29.02.2020
70395677 600052930 N.P.T. " Mobile Karagaq " 30.09.2010 PEJË PEJË 29.02.2020
70830574 600785854 N.T.P. " PRO - PLAST " 28.03.2014 DEÇAN PEJË 29.02.2020
80258593A 811295105 330099607 Ilir Alidemaj B.I. 23.11.2007 PEJË PEJË 29.02.2020
70948656 600957403 " AQUAFRESH - KOSOVA " SH.P.K. 15.04.2013 GJILAN GJILAN 28.02.2020
70958961 600971908 " BAUMIT CENTER " SH.P.K. 17.05.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
70736225 600655932 330127094 " TOP-CONSTRUCTION " SH.P.K. 24.03.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
810190009 810190009 " LajmiPLUS " SH.P.K. 21.01.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.02.2020
810138257 810138257 " INNOTECH " L.L.C. 05.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.02.2020
810152124 810152124 '' Bini-88 '' SH.P.K. 31.08.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
71104621 601175905 " Amar-Com " SH.P.K. 31.10.2014 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
810188468 810188468 " N & A47 " L.L.C. 16.01.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
70822407 601006382 N.N.P."ELIAS" 26.08.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
Total: 10443