Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70811111 600753596 330150813 N.P. " PRO TEX " 02.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70976374 601012769 330209040 " ECO ENERGY " J.S.C. 17.09.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71022323 601060627 330219271 AUTOSALLON " RRONI " SH.P.K. 28.01.2014 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
70614901 600221238 330033754 N.T.P."NEW ENERGY" 07.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70431092 600377726 " Vino Veritas " Sh.p.k. 28.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70636123 600419966 N.T.SH. " URBAN 3A " 01.04.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70436109 600311427 N.P.T.Teknika "Nina" 15.06.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
70504928 600040266 330007965 York SH.P.K. 05.07.2008 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70485333 600083399 N.T.Sh.,,Baron" 13.06.2006 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70588455 600481949 " Horeca Service " SH.P.K. 21.05.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
810077984 810077984 " LLAP - KOS GROUP " SH.P.K. 14.12.2017 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
80149476 600372528 Ndërmarrja Private ,, Previsa" 01.07.2001 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70731053 600645214 " MMS " SH.P.K. 08.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70967189 600984422 Q.R.T. " KATANA " Sh.P.K. 13.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
1231976210 601675450 ARBEN GASHI 01.09.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
71229742 601560974 Qendra Për Protokoll " Marshall " SH.P.K. 28.12.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70715155 600750469 N.SH. " EL-RI GRAPHIC " 12.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70793075 600725222 " EURO KOS GROUP " SH.P.K. 05.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 21.02.2020
70132242 600149034 "Butrinti" Sh.p.k. 01.12.2001 GRAÇANICË PRISHTINË 3 21.02.2020
71052591 601105150 FERMA E LOPËVE " DENISI " 27.06.2014 LIPJAN PRISHTINË 3 21.02.2020
Total: 10237