Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70432558 600331243 330080177 N.T.P. " Gazi " 30.05.2007 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70933012 600934047 N.SH.T. " MONTBELIARDE KOSOVO " 07.03.2013 ISTOG PEJË 29.02.2020
810073841 810073841 " Speedkart Racing" SH.P.K. 24.11.2017 DEÇAN PEJË 29.02.2020
80006985 810397506 BUJAR PODRIMÇAKU 30.05.2007 PEJË PEJË 29.02.2020
810100561 810100561 SAHIT SAHITI 06.03.2018 KLINË PEJË 29.02.2020
71178005 601281281 SULLTAN HASANAJ 06.07.2015 KLINË PEJË 29.02.2020
70247751 810217332 SHKELZEN KUÇI 11.08.2010 DEÇAN PEJË 29.02.2020
70948656 600957403 " AQUAFRESH - KOSOVA " SH.P.K. 15.04.2013 GJILAN GJILAN 28.02.2020
810152124 810152124 '' Bini-88 '' SH.P.K. 31.08.2018 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
70958961 600971908 " BAUMIT CENTER " SH.P.K. 17.05.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
70736225 600655932 330127094 " TOP-CONSTRUCTION " SH.P.K. 24.03.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
810190009 810190009 " LajmiPLUS " SH.P.K. 21.01.2019 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.02.2020
70031248 600484589 "MATRIX" SH.P.K. 17.05.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
811168815 811168815 " DONA TERM " SH.P.K. 01.05.2018 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
71104621 601175905 " Amar-Com " SH.P.K. 31.10.2014 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
810188468 810188468 " N & A47 " L.L.C. 16.01.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 27.02.2020
70822407 601006382 N.N.P."ELIAS" 26.08.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 27.02.2020
810138257 810138257 " INNOTECH " L.L.C. 05.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 27.02.2020
70086944 600196689 N.T.P. " Luka - Pak " 12.02.2004 GJILAN GJILAN 25.02.2020
70619415 600196275 N.SH. "NGROHJA" 26.08.2011 GJILAN GJILAN 25.02.2020
Total: 10439