Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
810087735 810087735 "Style For Cosmetics" SH.P.K. 24.01.2018 MITROVICË VERIORE MITROVICË 05.07.2019
71168298 601266887 N.T.SH. '' TIRIQI '' 17.08.2015 VUSHTRRI MITROVICË 05.07.2019
810169773 810169773 " RRAFSHI I KOSOVËS " SH.P.K. 31.10.2018 VUSHTRRI MITROVICË 05.07.2019
810021098 810021098 "ONID" SH.P.K. 16.04.2018 MITROVICË MITROVICË 05.07.2019
810186230 810186230 " GEM27 " SH.P.K. 04.01.2019 SKENDERAJ MITROVICË 05.07.2019
810191792 810191792 " KORABI CONSTRUCTION " SH.P.K. 25.01.2019 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.07.2019
810193045 810193045 '' MBC 2 VUSHTRRI '' SH.P.K. 30.01.2019 VUSHTRRI MITROVICË 05.07.2019
71070328 601129960 G.P. ''ROAD TRADE'' 24.06.2014 MITROVICË VERIORE MITROVICË 05.07.2019
71259749 601605358 "SILUR " D.O.O. 24.03.2016 ZVEÇAN MITROVICË 05.07.2019
70298989 600376778 N.T.Sh.,,Andy" Sh.p.k. 21.06.2001 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.07.2019
70927292 600925038 AVOKAT EMINE BAJRAMI - STATOVCI 16.08.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 05.07.2019
811287582 811287582 IEK SH.P.K. 23.10.2012 GLLOGOC PRISHTINË 2 05.07.2019
810136772 810136772 " ABC group " SH.P.K. 29.06.2018 GJILAN GJILAN 26.06.2019
80429690 600047171 N.N.,,Mani" 14.12.2004 MITROVICË MITROVICË 21.06.2019
810129280 810129280 " OMEGA - DE " SH.P.K. 31.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810064999 810064999 " WaterDropEngineering " SH.P.K. 19.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810134221 810134221 ILIR SEJDIJA B.I. 20.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810136045 810136045 " CHALLENGER GROUP KOSOVA " L.L.C. 27.06.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
810031138 810031138 " LIDHJA PARKET " SH.P.K. 05.06.2017 PODUJEVË PRISHTINË 1 19.06.2019
71168603 601267083 N.SH. " SKY LAUNDRY " 07.10.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 19.06.2019
Total: 8627