Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70697599 600616645 D.P.H. "LULI" 20.08.2016 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.06.2019
810187626 810187626 " L&M " SH.P.K 11.01.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
70625253 600815057 " LORENTI - LIGHT " SH.P.K. 15.06.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
810024662 810024662 " JABA TRADE " SH.P.K. 11.05.2017 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
80327692 600062658 N.T.P."OFERTA" 22.04.2002 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 15.06.2019
810092627 810092627 " Mercedes - Benz - Ballkan " SH.P.K. 07.02.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 15.06.2019
71357716 601741904 " CRE CONN " SH.P.K. 08.02.2017 PRIZREN PRIZREN 2 13.06.2019
70834618 600786399 N.T.P. "YLLI COM" 18.04.2012 PRIZREN PRIZREN 2 11.06.2019
70796996 601971808 "MATRIX" SH.P.K. 23.05.2018 RAHOVEC PRIZREN 2 11.06.2019
70175035 600300272 N.T.P.,, Beli " 18.12.2007 SKENDERAJ MITROVICË 11.06.2019
71211096 601535852 " WLERA " SH.P.K. 27.10.2015 SKENDERAJ MITROVICË 11.06.2019
70135639 600348636 N.T.P. " Shpendi " 16.04.2004 VUSHTRRI MITROVICË 11.06.2019
70360836 600496039 "Gashi" Sh.p.k. 22.05.2007 MITROVICË MITROVICË 11.06.2019
70661810 600469143 N.P.T. FIDANISHTJA "IBRA" 15.11.2011 KAMENICË GJILAN 07.06.2019
70530686 600139845 D.P.T. " COLLEZIONE " 30.11.2010 PRIZREN PRIZREN 2 04.06.2019
70787113 600719598 D.P.H.RESTAURANT"KOBRA CITY" 04.01.2013 PRIZREN PRIZREN 2 04.06.2019
810189755 810189755 " BAUPROFFI " SH.P.K. 18.01.2019 OBILIQ PRISHTINË 2 31.05.2019
810000844 810000844 " BABAJ COMPANY " SH.P.K. 02.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.05.2019
71229440 810954439 Avni Leci B.I. 12.09.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.05.2019
810114512 810114512 " EASTERN ADEEM CO. FOR TRADING ' BRANCH OF KOSOVO 18.04.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.05.2019
Total: 8563