Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
71259714 601605324 FLORETA CEJ B.I. 24.03.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
80000090 810308701 Hamdi Racaj B.I. 23.10.2015 KLINË PEJË 29.02.2020
810175895 810175895 " I L C " SH.P.K. 26.11.2018 PEJË PEJË 29.02.2020
71340457 601715537 "ASIST " L.L.C. 07.12.2016 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70642921 810964058 330059130 AFRIM JASIQI 24.02.2010 DEÇAN PEJË 29.02.2020
810156324 810156324 " Peppermint " L.L.C. 19.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70757303 600691803 N.T.P. " SHARRA-B " 04.05.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70744325 600667143 D.P.T." TEFI " 27.04.2011 PEJË PEJË 29.02.2020
70360984 600027363 330028002 N.P.T. " OREKSI " 01.04.2009 PEJË PEJË 29.02.2020
70319268 600224555 NTSH ,, Agro -Vlera " 13.09.2006 ISTOG PEJË 29.02.2020
71152707 810202581 Arta Shala Kastrati B.I. 15.04.2015 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810030685 810030685 " M- Performance '' SH.P.K. 01.06.2017 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70649896 600473582 " INOCONN " SH.P.K. 22.11.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810144767 810144767 " HAMMER Dienstleistungen " SH.P.K. 31.07.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
810120600 810120600 " Goldstone Group " SH.P.K. 08.08.2018 PRISHTINË PRISHTINË 1 29.02.2020
70548895 810745424 330066135 ALFA NIKEL SH.P.K. 18.05.2009 PEJË PEJË 29.02.2020
80245823 600211916 N.T.P. " RINA - TEX " 31.12.2003 PEJË PEJË 29.02.2020
810016700 810016700 N.SH.P. '' ARGJENDI METAL '' 13.04.2017 DEÇAN PEJË 29.02.2020
80258593A 811295105 330099607 Ilir Alidemaj B.I. 23.11.2007 PEJË PEJË 29.02.2020
80212534 810401323 DARDAN NIKQI 07.12.2009 PEJË PEJË 29.02.2020
Total: 10439