Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70614731 810799794 ATARE SH.P.K. 13.11.2009 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
810004341 810004341 " Qendra per Rehabilitim - Terapi Fizikale " SH.P.K. 10.03.2017 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
810043092 810043092 ZEMRIJE KRASNIQI B.I. 27.07.2017 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.07.2019
70065499 600316641 Auto Shkolla ,,Verona" 10.12.2009 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
71146561 601236343 " Alba Milk " SH.P.K. 25.03.2015 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
601640982 601640982 JETON BAJGORA 01.09.2014 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
810929581 810929581 Anita Ademaj B.I. 06.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
71305872 601666681 " GLOBO-DER " SH.P.K. 12.08.2016 OBILIQ PRISHTINË 2 31.07.2019
71002144 601037402 " EUROPETROL DURRES ALBANIA " SH.A. - DEGA NË KOSOVË 21.11.2013 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
71179990 601284409 N.T.P. " CONTO BENE JEANS COLLECTION " 13.07.2015 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
810127862 810127862 T& K Endless Solution " SH.P.K. 28.05.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
810196031 810196031 '' VERA GROUP '' SH.P.K. 08.02.2019 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
70886316 600868353 COMPANY FOR TRAINING SCRENING"CTS"SH.P.K 10.10.2012 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.07.2019
70170928 600386363 N.T.SH. " Toni - Commerc " 02.03.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
810084707 810084707 " ADconstruction " SH.P.K. 15.01.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
810155243 810155243 " A3 B " SH.P.K. 13.09.2018 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.07.2019
70988569 601013080 N.SH. " LEONISI PROJECT " 11.09.2013 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.07.2019
70371571 600168068 N.T.P.,,Besi" 31.03.2010 GJILAN GJILAN 27.07.2019
71210235 601534630 " KENA IMPEX " SH.P.K. 23.10.2015 GJILAN GJILAN 27.07.2019
70403571 600147062 N.T.P. "Sefa Market" 03.08.2010 VITI GJILAN 27.07.2019
Total: 8694