Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70877090 811402718 330172081 Alush Z. Sejdiu B.I. 06.09.2012 GJILAN GJILAN 20.06.2020
70309002 600167789 S.S.K.I ,,Intermed" Sh.p.k. 16.04.2007 LIPJAN PRISHTINË 3 12.06.2020
811356056 811356056 Xhemajl Duraku B.I. 23.07.2003 PRISHTINË PRISHTINË 3 12.06.2020
71140474 601226089 " BSH Company " SH.P.K. 10.03.2015 GRAÇANICË PRISHTINË 3 05.06.2020
70960419 810720400 Edmond Tasholli B.I. 23.05.2013 LIPJAN PRISHTINË 3 05.06.2020
70681463 600513643 " SOCIETE GENERALE " SH.P.K. 06.06.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
51021193 600467915 YMCA-Kosovo 08.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
70850346 600806113 D.P.H. " C 7 " 14.11.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
810022187 810022187 " NEO - IZOLIMI "SH.P.K 02.05.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 05.06.2020
71017273 601053862 N.N.SH. " VG Construction plus " 16.01.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
70280980 600052964 AEROPORTI NDËRKOMBËTAR I PRISHTINËS-KONTROLLI AJROR"ADEM JASHARI"SH.A. 29.06.2001 LIPJAN PRISHTINË 3 05.06.2020
71188086 810850900 RAHMER SOLUTION KOSOVA SH.P.K. 13.08.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
70911574 600903977 " EIN ADVISORY AGENCY " SH.P.K. 27.10.2015 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
811329227 811329227 ENI Group SH.P.K. 31.07.2019 LIPJAN PRISHTINË 3 05.06.2020
71231593 601563514 " Dani knauf " SH.P.K. 08.01.2016 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
810050857 810050857 " TE HAZIRI " SH.P.K 22.08.2017 LIPJAN PRISHTINË 3 05.06.2020
70876779 600852322 N.T.P. " PAPIR KOSOVA " 05.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
71115178 601190200 " ETR Trading " L.L.C. 11.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
71115569 601190755 " D & R " SH.P.K. 11.12.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
71059790 601114656 " REGULLATIVA " SH.P.K. 16.05.2014 PRISHTINË PRISHTINË 3 05.06.2020
Total: 10632