Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810271031 810271031 JO-AKTIV Kevser Hyseni B.I. GJILAN GJILAN 31.10.2005 29.11.2019
70243058 600137443 JO-AKTIV NTP,, Ronsoni " KAMENICË GJILAN 14.03.2005 27.11.2019
810137407 810137407 JO-AKTIV LUMTURIE RASHITI B.I. GJILAN GJILAN 03.07.2018 20.11.2019
810222836 810222836 JO-AKTIV Flamur Kumnova B.I. GJAKOVË GJAKOVË 08.06.2000 02.12.2019
810205684 810205684 JO-AKTIV Beslim Hasani B.I. GJAKOVË GJAKOVË 22.10.2015 02.12.2019
80042256 600666418 JO-AKTIV N.T.Sh.,,Tekos" GJAKOVË GJAKOVË 02.10.2000 29.11.2019
810228389 810228389 JO-AKTIV Januz Lota B.I. GJAKOVË GJAKOVË 27.09.2001 26.11.2019
811128752 811128752 JO-AKTIV Artan Imeri B.I. GJAKOVË GJAKOVË 25.04.2008 26.11.2019
811148304 811148304 JO-AKTIV Ylbere Shala B.I. GJAKOVË GJAKOVË 06.04.2016 27.11.2019
70359730 600053417 JO-AKTIV D.P.T.,,Arti" GJAKOVË GJAKOVË 23.05.2006 02.12.2019
811148213 811148213 JO-AKTIV Fadil Gjoshi GJAKOVË GJAKOVË 01.04.2016 29.11.2019
810230657 810230657 JO-AKTIV Ramadan M. Kastrati B.I. GJAKOVË GJAKOVË 25.06.2002 01.11.2019
810228917 810228917 JO-AKTIV Nedret Gala B.I. GJAKOVË GJAKOVË 12.03.2001 19.11.2019
810613051 810613051 JO-AKTIV Hysni S. Hoxha B.I. PRIZREN PRIZREN 2 22.05.2007 04.12.2019
810388323 810388323 JO-AKTIV SHQIPE HAXHIMURATI B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 07.08.2000 04.12.2019
810052514 810052514 JO-AKTIV Kushtrim Llugaxhija B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 29.08.2017 04.12.2019
810099912 810099912 JO-AKTIV KLODINA JASHARI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 01.03.2018 04.12.2019
810996100 810996100 JO-AKTIV Idriz Sërtollaj B.I. PRIZREN PRIZREN 2 09.01.2013 04.12.2019
810624652 810624652 JO-AKTIV Shefkije Kovaçi B.I. PRIZREN PRIZREN 2 23.06.2000 03.12.2019
810737835 0 JO-AKTIV BASHKIM IMERI B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 30.05.2011 29.11.2019
Total: 13256