Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70882647 600861183 JO-AKTIV S.Z.R. "Discovery" KAMENICË GJILAN 26.09.2012 17.07.2019
71231089 811215921 JO-AKTIV AVOKAT BLERINA JAKUPI RAMADANI B.I. GJILAN GJILAN 05.01.2016 10.07.2019
811215921 811215921 JO-AKTIV Blerina Jakupi Ramadani B.I. GJILAN GJILAN 05.01.2016 10.07.2019
80342560 600172184 JO-AKTIV D.P.T. " Linda " GJILAN GJILAN 20.04.2000 12.07.2019
70423375 601027312 JO-AKTIV S.T.R. "MILICA" KAMENICË GJILAN 17.04.2007 05.07.2019
811196741 811196741 JO-AKTIV Sabri Muji B.I. GJILAN GJILAN 15.10.2010 05.07.2019
80441355 811328807 JO-AKTIV NTSH,, Valbona Comm " VITI GJILAN 20.03.2001 04.07.2019
811328807 811328807 JO-AKTIV Mehmet Sh. Ibrahimi B.I. VITI GJILAN 20.03.2001 04.07.2019
70740869 600687688 JO-AKTIV AUTO TAXI MURAT DËRMAKU KAMENICË GJILAN 07.04.2011 04.07.2019
70216108 600303268 JO-AKTIV D.P.T."VALONI" GJILAN GJILAN 21.12.2004 02.07.2019
810585234 810585234 DRINI HOLDING PRIZREN PRIZREN 1 11.04.2001 18.06.2019
810574526 810574526 JO-AKTIV LIQENI PRIZREN PRIZREN 1 31.05.2000 13.06.2019
811294777 811294777 Sfinga Company SH.P.K. GJILAN GJILAN 22.05.2000 02.07.2019
811218420 811218420 JO-AKTIV Arta Nuhiu B.I. GJILAN GJILAN 24.10.2016 18.06.2019
71314227 601677943 JO-AKTIV Visar Azizi B.I. VITI GJILAN 07.09.2016 13.06.2019
810000349 810000349 JO-AKTIV D.P.SH. "AUTOLARJE SHALA" PRIZREN PRIZREN 2 01.03.2017 25.05.2018
810127870 810127870 JO-AKTIV Fatmir Zenelaj B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 28.05.2018 15.07.2019
71161587 810567406 JO-AKTIV N.SH. BUJTINË " VIKTORI" MITROVICË MITROVICË 08.05.2015 31.05.2019
810567406 810567406 JO-AKTIV Fadil X. Veseli B.I. MITROVICË MITROVICË 08.05.2015 31.05.2019
810570748 810570748 JO-AKTIV Ermal Delija B.I. MITROVICË MITROVICË 19.07.2016 05.07.2019
Total: 12537