Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70821478 600847448 JO-AKTIV D.P.T. "MEJDIU" KAMENICË GJILAN 07.03.2012 11.10.2013
70905043 600894754 JO-AKTIV 330182171 N.T.P. " FITUSI - 1 " VITI GJILAN 12.12.2012 22.11.2013
70401640 600895067 JO-AKTIV D.SH. INTERNET CAFE " LISI " VITI GJILAN 11.01.2007 20.02.2013
70519097 600895843 JO-AKTIV AUTO TAXI HAZIR AZEMI VITI GJILAN 20.08.2008 19.03.2013
70745577 0 AKTIV 330179467 N.P.T. " TE GURI " VITI GJILAN 27.04.2011 12.12.2012
70876345 600851663 JO-AKTIV 330171786 N.T. " KIMI - COM " GJILANI GJILAN 03.09.2012 23.01.2013
70876930 0 JO-AKTIV 330172015 N.T.P." TECHNO electronics " VITI GJILAN 05.09.2012 15.03.2013
70877155 600852778 JO-AKTIV D.P.Z. " DRITA - SH " GJILANI GJILAN 06.09.2012 22.07.2013
70907380 600898334 JO-AKTIV G.P.P. " STEFAN " GJILANI GJILAN 21.12.2012 17.04.2013
70877783 600853594 JO-AKTIV N.SH." G Gold " VITI GJILAN 07.09.2012 10.07.2013
70984059 601006994 JO-AKTIV P.T.P. " BOLJI ZIVOT " KAMENICË GJILAN 23.08.2013 11.12.2013
70984504 0 JO-AKTIV D.T. " EURO SHOP - GJ " GJILANI GJILAN 26.08.2013 02.12.2013
70966441 600983432 JO-AKTIV D.Z. " DINA " GJILANI GJILAN 11.06.2013 20.11.2013
70613689 601031793 JO-AKTIV S.T.R. " BUCE " GJILANI GJILAN 15.10.2009 02.12.2013
70583658 600202361 JO-AKTIV D.P.T. " TAFA " KAÇANIK FERIZAJ 02.06.2009 28.10.2010
70521261 600258710 JO-AKTIV N.N. " Grainca - Project " FERIZAJ FERIZAJ 29.08.2008 12.05.2011
70503646 600066543 JO-AKTIV 330045353 D.P.H. " Engjulli " FERIZAJ FERIZAJ 06.06.2008 27.10.2011
70545136 600053160 JO-AKTIV DPZ " Frizere Oca " FERIZAJ FERIZAJ 16.12.2008 21.12.2010
80075308 0 AKTIV 330134338 D.P.T,, Muko - Jeans " PEJË PEJË 12.05.2000 24.11.2010
80633483 600712485 JO-AKTIV D.P.Z. F.E.M. PEJË PEJË 02.04.2002 16.11.2011
Total: 13256