Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70089647 600083802 JO-AKTIV Autoi Taxi Lulzim Hasani MITROVICË MITROVICË 28.08.2003 25.06.2012
80006080 600077821 JO-AKTIV 330128563 D.P.T. "MEDINA" VUSHTRRI MITROVICË 06.04.2000 16.02.2012
70140653 600077087 JO-AKTIV D.P.Z. " Goni " MITROVICË MITROVICË 06.04.2004 10.09.2013
80472927 600076980 JO-AKTIV D.P.T. " Berber Sheki " MITROVICË MITROVICË 17.07.2001 29.03.2013
80610807 600068490 JO-AKTIV Dyqani i Pavarur Tregtar "Medi" VUSHTRRI MITROVICË 19.02.2002 20.01.2012
80695934 600068333 JO-AKTIV D.P.T. " Xaxi " MITROVICË MITROVICË 21.10.2002 20.03.2013
70118963 600066022 JO-AKTIV DPT,, Ferria " MITROVICË MITROVICË 12.01.2004 21.10.2011
70311142 600065082 JO-AKTIV Kiosku ,,Arta" VUSHTRRI MITROVICË 25.10.2005 13.05.2010
70319067 600064654 JO-AKTIV D.P.T.,,Ximi" MITROVICË MITROVICË 24.11.2005 24.10.2013
70163255 600061113 JO-AKTIV 330098592 Dritoni GJAKOVË 01.06.2004 30.12.2013
70268676 600058152 JO-AKTIV DPT ,, Lindi " MITROVICË MITROVICË 20.05.2005 05.11.2013
70480858 600050546 JO-AKTIV D.P.H. Bar Restorant ,,Air" GJAKOVË GJAKOVË 10.03.2008 01.12.2009
70684012 600509494 JO-AKTIV AUTO TAXI AJRUSH NEZIRI KAMENICË GJILAN 04.08.2010 02.12.2011
70652757 600626925 JO-AKTIV D.P.SH. LABORATORI "LINDA " GJILANI GJILAN 24.03.2010 04.10.2013
70759039 600754966 JO-AKTIV N.T.SH. ,,LISI-K" GJILANI GJILAN 20.06.2011 24.12.2012
70808854 600756699 JO-AKTIV D.P.T. " DIORI " GJILANI GJILAN 25.01.2012 11.03.2013
70812770 600756970 JO-AKTIV AUTO TAXI RUZHDI DEMOLLI GJILANI GJILAN 01.02.2012 06.03.2013
70637758 600517190 JO-AKTIV N.T.SH. "EMI" GJILANI GJILAN 01.02.2010 11.05.2011
70690594 600517463 JO-AKTIV D.P.T. KIOSKA "OLTA-OLI" GJILANI GJILAN 02.09.2010 06.03.2013
70727560 600697596 JO-AKTIV D.P.SH. AUTOLARJA "TE FADILI" KAMENICË GJILAN 18.02.2011 10.10.2011
Total: 12747