Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70817543 600767810 JO-AKTIV D.P.H. ÇAJTORE KOVAÇICA" MITROVICË MITROVICË 24.02.2012 04.01.2013
70818647 600761846 JO-AKTIV N.T.SH."BRIKEND ELEKTRONIK" GJAKOVË GJAKOVË 29.02.2012 04.02.2013
70809907 600757506 JO-AKTIV D.P.H. " COFFE TIME " SKENDERAJ MITROVICË 26.01.2012 07.05.2012
70813238 600756300 JO-AKTIV N.P.T."MEGA-PRO" MITROVICË MITROVICË 03.02.2012 05.04.2012
70813300 600755089 JO-AKTIV D.P.T. " F&H" MITROVICË MITROVICË 01.02.2012 25.07.2012
70792486 600755047 JO-AKTIV AUTO TAXI BEHXHET ISMAJLI VUSHTRRI MITROVICË 09.11.2011 16.02.2012
70761149 600752796 JO-AKTIV S.Z.R."INSTRUMENTAL" SKENDERAJ MITROVICË 28.06.2011 06.02.2012
70806576 600748753 JO-AKTIV D.P.Z."TIP-TOP" MITROVICË MITROVICË 17.01.2012 21.09.2012
70318606. 600743092 JO-AKTIV N.T.H. " Verona " GJAKOVË GJAKOVË 22.11.2005 31.07.2009
70119720. 600742268 JO-AKTIV D.P.T. "Qarshia e Madhe" GJAKOVË GJAKOVË 20.01.2004 14.04.2010
70609002 600011829 JO-AKTIV AUTO TAXI FADIL MURTEZAJ SKENDERAJ MITROVICË 28.09.2009 15.01.2010
70496224 600010201 JO-AKTIV D.P.H " Sofra " MITROVICË MITROVICË 08.05.2008 14.11.2011
70231961 600005616 JO-AKTIV 330027848 NT"AS-DRITA"SH.P.K. GJAKOVË GJAKOVË 29.08.2003 03.05.2013
70597993 600000955 JO-AKTIV N.T.P. "MAX FOLIEN" VUSHTRRI MITROVICË 04.08.2009 28.12.2012
70840936 600798873 JO-AKTIV AUTO TAXI BASHKIM MUHAXHIRI GJAKOVË GJAKOVË 27.04.2012 12.08.2013
70149388 600683363 JO-AKTIV D.P.SH. " Art Arch" GJAKOVË GJAKOVË 12.05.2004 07.07.2011
70132659 600537320 JO-AKTIV D.P.H. "ABC" GJAKOVË GJAKOVË 23.03.2004 29.06.2010
Total: 12537