Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70736144 600810081 JO-AKTIV D.SH."BLERTA PHONE" MITROVICË MITROVICË 21.03.2011 26.11.2012
70848872 600809274 JO-AKTIV D.P.Z."RTV ELEKTRONIKA" SKENDERAJ MITROVICË 23.05.2012 13.05.2013
70774542 0 JO-AKTIV AUTO TAXI SHEMSI PLLANA MITROVICË MITROVICË 31.08.2011 18.01.2013
70669668 600806585 JO-AKTIV D.P.Z. SALLON ONDULIMI " SARA " SKENDERAJ MITROVICË 28.05.2010 13.06.2012
70849496 600805058 JO-AKTIV Rudina JS GJAKOVË 23.05.2012 07.11.2013
70847116 600801999 JO-AKTIV N.P.T.'' TONI-KELMENDI '' RAKOVINE GJAKOVË 10.05.2012 01.09.2013
70795418 600800438 JO-AKTIV D.P.T."VLLËZRIT OSMANI" VUSHTRRI MITROVICË 23.11.2011 15.06.2012
70844168 600799673 JO-AKTIV P.P.P."GRANULOPLAST" MITROVICË MITROVICË 10.05.2012 30.11.2012
70843773 600797750 JO-AKTIV AUTOTRANSPORTUES SHAQIR SAHITI MITROVICË MITROVICË 08.05.2012 01.02.2013
70792206 600793170 JO-AKTIV KOMBI TAXI DAUT DURAKU VUSHTRRI MITROVICË 09.11.2011 07.05.2012
70834952 600787199 JO-AKTIV N.SH. "UNIVERS - 3 E" DUSHNJË GJAKOVË 13.04.2012 17.09.2013
70185248 600785896 JO-AKTIV D.P.T. " Gramosi " VUSHTRRI MITROVICË 07.09.2004 29.11.2012
70832429 600783709 JO-AKTIV D.P.T. "ELLOS" GJAKOVË GJAKOVË 05.04.2012 11.01.2013
70831619 600783361 JO-AKTIV D.P.Z."AS-DEKOR" MITROVICË MITROVICË 03.04.2012 16.10.2012
70808978 600778552 JO-AKTIV N.SH. " PASTËRTIA " VUSHTRRI MITROVICË 23.01.2012 29.11.2012
70805464 600776332 JO-AKTIV D.SH."PASTRIMI RONA" MITROVICË MITROVICË 13.01.2012 31.05.2012
70826585 600773221 JO-AKTIV N.T.P."S.SYLA" BABAJ I BOKES GJAKOVË 21.03.2012 17.05.2013
70825201 600772398 JO-AKTIV D.P.T."FITORE-B" GJAKOVË GJAKOVË 19.03.2012 21.03.2013
70807157 0 JO-AKTIV D.P.H."IRISH E" VUSHTRRI MITROVICË 12.01.2012 03.04.2012
70734206 600767927 JO-AKTIV D.P.Z. SALLON ONDULIMI " VALI" MITROVICË MITROVICË 11.03.2011 28.03.2012
Total: 12537