Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80290845 600492417 JO-AKTIV D.P.T. ANDI- AS GJAKOVË GJAKOVË 06.09.2000 31.07.2012
70189611 0 JO-AKTIV 330031104 N.T.P. " Adi - Dti " GJAKOVË GJAKOVË 20.09.2004 29.10.2010
70667908 600489670 JO-AKTIV DPH " BERAT" MITROVICË MITROVICË 21.05.2010 12.07.2010
70622750 600489109 JO-AKTIV "AUTO TAXI" BURHAN ZENELI VUSHTRRI MITROVICË 26.11.2009 07.06.2010
70668416 600489084 JO-AKTIV DPT " LINDA" MITROVICË MITROVICË 24.05.2010 10.08.2010
70490900 600482426 JO-AKTIV 330008608 N.T.P. "ALBI COM" VUSHTRRI MITROVICË 12.05.2008 08.03.2011
70640740 600480537 JO-AKTIV D.P.H. " LOLI CAFE " VUSHTRRI MITROVICË 10.02.2010 15.03.2011
70242563 600476263 JO-AKTIV D.P.T. " XH.S. Suma " MITROVICË MITROVICË 11.03.2005 20.10.2010
70862174 600825436 JO-AKTIV D.P.Z. Sallon Ondulimi " Diellza " VUSHTRRI MITROVICË 04.07.2012 23.05.2013
70860996 600824008 JO-AKTIV D.PH. BIFE " VJOLLCA" MITROVICË MITROVICË 02.07.2012 23.01.2013
70860651 600823282 JO-AKTIV Diferent GJAKOVË 29.06.2012 13.11.2013
70822334 600821963 JO-AKTIV D.P.T."OLSA" VUSHTRRI MITROVICË 05.03.2012 07.08.2012
70856662 600819249 JO-AKTIV N.SH. " LAVANTERIA MITROVICË MITROVICË 14.06.2012 29.11.2013
70790505 600819158 JO-AKTIV D.P.Z. " TREND " MITROVICË MITROVICË 01.11.2011 10.07.2013
70792281 600815700 JO-AKTIV KOMBI TAXI MEXHID DURAKU VUSHTRRI MITROVICË 09.11.2011 28.06.2012
70856220 600815651 JO-AKTIV D.SH. Pastrimi Kimik " Mavriqi " VUSHTRRI MITROVICË 13.06.2012 02.10.2012
70789922 600815271 JO-AKTIV D.P.Z."ISAKU" MITROVICË MITROVICË 31.10.2011 14.08.2012
70855399 600814025 JO-AKTIV D.P.T. " Vllezrit Novolani " VUSHTRRI MITROVICË 07.06.2012 05.12.2012
70815265 600812673 JO-AKTIV D.SH."KONTABILISTI I" VUSHTRRI MITROVICË 15.02.2012 21.09.2012
70853809 0 JO-AKTIV Ambulanca Shëndetësore " Shpëtimi " VUSHTRRI MITROVICË 04.06.2012 13.11.2012
Total: 12537