Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70828693 0 AKTIV N.T.P."STRONG" PRIZREN PRIZREN 26.03.2012 02.11.2012
70813408 600758207 JO-AKTIV D.P.T."KADIR" PRIZREN PRIZREN 07.02.2012 29.04.2013
80363133 600920393 JO-AKTIV Shitore e Pavarur Tregtare " Lumi Commerc GJILANI GJILAN 07.11.2000 06.11.2013
70487772 600179271 JO-AKTIV N.SH. " Orana " KAMENICË GJILAN 02.04.2008 19.07.2013
70507110 600422612 JO-AKTIV N.I. TEKNIK I DHËMBËVE "BRI-DENT" GJILANI GJILAN 16.06.2008 17.08.2010
70554259 0 AKTIV Avokat Visar Musa VITI GJILAN 09.02.2009 11.10.2012
80282052 600073580 JO-AKTIV D.P.T. "Idrizi Commerc" KAMENICË GJILAN 29.09.2000 08.03.2013
70566567 600193809 JO-AKTIV Qendra Diagnostike Terapeutike " Ilirica " GJILANI GJILAN 09.03.2009 05.05.2011
80448511 600138623 JO-AKTIV Kombi Taxi Xhelal Musliu GJILANI GJILAN 01.03.2001 10.10.2011
80092008 600274477 JO-AKTIV D.P.T.,, Migros " KAMENICË GJILAN 31.05.2000 10.03.2011
70178785 600674841 JO-AKTIV N.T.P. "KOSBIZNIS" GJILANI GJILAN 16.08.2004 27.05.2011
80455208 600475497 JO-AKTIV SH.P.T. XUKI GJILANI GJILAN 08.02.2001 14.03.2012
70857413 600819025 JO-AKTIV AUTO TAXI MURAT BAJSINI PRIZREN PRIZREN 18.06.2012 29.07.2013
70773929 600704870 JO-AKTIV N.T."ARDI-B" PRIZREN PRIZREN 24.08.2011 24.05.2013
80612648 600305785 JO-AKTIV D.P.T. KODRA PRIZREN PRIZREN 12.02.2002 10.04.2013
70739011 0 AKTIV 330187006 N.T.P."ELI-AD" PRIZREN PRIZREN 31.03.2011 29.03.2013
80266049 600166682 JO-AKTIV N.P.T. " Llapusha " MALISHEVË PRIZREN 31.07.2000 12.02.2013
70247125 0 AKTIV 330079675 D.P.SH. " Santos " PRIZREN PRIZREN 23.03.2005 10.01.2011
70501023 600559738 JO-AKTIV N.T.P. " Perparimi " SUHAREKË PRIZREN 28.05.2008 22.11.2012
70677512 600581898 JO-AKTIV S.T.R."DAGI" SHTERPCË FERIZAJ 02.07.2010 29.07.2013
Total: 13147