Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70838214 600790415 JO-AKTIV D.P.T. "ERLINDI" GJILANI GJILAN 20.04.2012 03.10.2012
70660148 600460844 JO-AKTIV N.SH. "BALI TRANS" GJILANI GJILAN 21.04.2010 02.08.2011
70630796 600462551 JO-AKTIV D.P.Z. FRIZER "GIMI" GJILANI GJILAN 08.01.2010 23.06.2010
80448368 600392203 JO-AKTIV SHPT ,, Rrezja " GJILANI GJILAN 26.02.2001 19.02.2013
70028537 600133946 JO-AKTIV Sh.P.T. ,,Behari" GJILANI GJILAN 03.07.2003 08.02.2012
80671725 600249826 JO-AKTIV N.T.P." Marmara-Shop" VITI GJILAN 12.07.2002 06.02.2013
70490390 600033873 JO-AKTIV D.P.T. " Premtimi " GJILANI GJILAN 07.04.2008 18.01.2012
80192045 600185476 JO-AKTIV N.T.P. " Shansa " VITI GJILAN 19.06.2000 16.04.2013
70931753 600932075 JO-AKTIV N.SH. " MARTIN " KAMENICË GJILAN 28.02.2013 24.04.2013
80417721 600773403 JO-AKTIV N.P.T. " MINI - FRESH " PEJË PEJË 18.04.2001 13.11.2012
70691477 0 AKTIV D.P.H."TE BENI" FERIZAJ FERIZAJ 07.09.2010 11.01.2011
70706113 0 AKTIV D.SH.AUTOPARKING "TRIUMFI" PRIZREN PRIZREN 05.11.2010 21.11.2012
70725118 600646519 JO-AKTIV D.P.T."MELLA" RAHOVEC PRIZREN 08.02.2011 27.09.2013
70888475 600606125 JO-AKTIV 330176489 N.T.P. " IN-MOB " PRISHTINË PRIZREN 12.10.2012 18.06.2013
70139600 600615316 JO-AKTIV DPT"LUMBARDHI" DRAGASH PRIZREN 29.03.2004 15.03.2013
70768704 600697041 JO-AKTIV 330139742 D.P.T."OXYGEN" PRIZREN PRIZREN 28.07.2011 30.09.2013
70793326 600726501 JO-AKTIV D.P.T."CIMO" PRIZREN PRIZREN 11.11.2011 27.12.2013
70821265 0 AKTIV N.T."AFRO-TOURS" PRIZREN PRIZREN 05.03.2012 08.05.2012
70874253 0 AKTIV N.T. "AFRO-TOURS" PRIZREN PRIZREN 24.08.2012 28.12.2012
70795892 600733168 JO-AKTIV N.T.P."HIL" MALISHEVË PRIZREN 24.11.2011 25.07.2012
Total: 13147