Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70672197 0 AKTIV D.P.Z. " ALMIRJA " MITROVICË MITROVICË 08.06.2010 26.10.2011
70581116 0 AKTIV D.P.T. BARNATORE " DALINA - PHARM " SKENDERAJ MITROVICË 19.05.2009 03.12.2012
70499037 0 AKTIV N.P. " Bonasera " MITROVICË MITROVICË 19.05.2008 02.09.2013
70734265 0 AKTIV D.P.SH. "ARI 777 -2" MITROVICË MITROVICË 11.03.2011 02.09.2013
70634198 0 AKTIV 330159055 NTP " NOLI" VUSHTRRI MITROVICË 19.01.2010 01.03.2012
70773295 0 AKTIV SAMI SHAQIRI B.I. MITROVICË MITROVICË 23.08.2011 29.09.2011
70777460 0 AKTIV AUTO TAXI SAMIR ZATRIQI MITROVICË MITROVICË 13.09.2011 19.09.2011
70855712 0 AKTIV N.T.P."FITIMI-PETROL" MITROVICË MITROVICË 12.06.2012 03.12.2012
70782995 0 AKTIV 330210089 AUTO TAXI BAJRAM KOVAÇI VUSHTRRI MITROVICË 04.10.2011 12.04.2013
70777363 0 AKTIV N.P.P. " SHALA" MITROVICË MITROVICË 13.09.2011 13.07.2012
70812290 0 AKTIV D.P.Z."GX-ZONE" VUSHTRRI MITROVICË 02.02.2012 28.02.2012
70867605 0 AKTIV N.N.P. "LONI" MITROVICË MITROVICË 27.07.2012 18.07.2013
70088029 0 AKTIV 330157893 D.P.H." MAMA MYJA" MITROVICË MITROVICË 01.01.2003 05.04.2012
70603756 600509618 JO-AKTIV N.N. " DELTA " VUSHTRRI MITROVICË 04.09.2009 03.03.2011
70601192 600507414 JO-AKTIV AUTO TAXI NAZMI ABAZI VUSHTRRI MITROVICË 21.08.2009 04.08.2010
70678837 600504452 JO-AKTIV D.P.SH.AUTO LARJE " ALBI " VUSHTRRI MITROVICË 07.07.2010 19.08.2011
70636298 600504329 JO-AKTIV AUTO TAXI BEDRI HARADINAJ VUSHTRRI MITROVICË 26.01.2010 03.09.2010
70497549 600502894 JO-AKTIV Ordinanca Stomatologjike " Dentisti " GJAKOVË GJAKOVË 14.05.2008 31.01.2011
70055324 600501408 JO-AKTIV N.N.P."LISI" MITROVICË MITROVICË 24.07.2003 18.01.2010
70529564 600496055 JO-AKTIV D.P.T. " Cool Kids " MITROVICË MITROVICË 08.10.2008 22.06.2010
Total: 12537