Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70162062 0 AKTIV D.P.T. " Vero & Moda " MITROVICË MITROVICË 03.06.2004 07.12.2011
70256384 0 AKTIV DPH ,, Bulevardi " MITROVICË MITROVICË 14.04.2005 22.04.2013
70183446 0 AKTIV DPH,, Time "s " GLLOGOC MITROVICË 02.09.2004 24.02.2011
80086393 0 AKTIV 330007379 NTP,, Pëllumbi " PRISHTINË MITROVICË 29.05.2000 09.11.2010
70217563 0 AKTIV Zyrja Shërbyese Juridike"Agoni" MITROVICË MITROVICË 29.10.2004 03.11.2009
80204019 0 AKTIV D.P.T." Geni " VUSHTRRI MITROVICË 23.06.2000 01.03.2012
70001538 600576352 AKTIV Auto Taxi Rasim Zeka VUSHTRRI MITROVICË 12.02.2003 09.02.2012
70372950 0 AKTIV N.T.Sh. " Titi " VUSHTRRI MITROVICË 30.03.2004 23.02.2012
70329978 0 AKTIV 330039398 Internet Caffe ,, Amigos - cs " GRACANICA MITROVICË 01.02.2006 27.10.2009
70142732 0 AKTIV NTP,,Neckermann" MITROVICË MITROVICË 21.04.2004 20.03.2012
70077723 0 AKTIV D.P.T. " Baby Shop " MITROVICË MITROVICË 12.10.2001 17.06.2011
70493020 0 AKTIV N.T. " GRAFOVITA " VUSHTRRI MITROVICË 23.04.2008 28.10.2010
70377861 0 AKTIV D.P.Z. Auto Larje ,,Egzoni" VUSHTRRI MITROVICË 30.08.2006 22.09.2010
80586019 0 AKTIV Kombi Taxi Musli Geci SKENDERAJ MITROVICË 19.11.2001 14.05.2012
70148013 0 AKTIV N.T.P. " Venediku " FERIZAJ FERIZAJ 05.05.2004 24.09.2012
70044426 600197281 JO-AKTIV Ndërmarrja Tregtare ,,Zona" KAÇANIK FERIZAJ 12.06.2000 23.05.2013
70030920 0 AKTIV 330032334 Ndërmarrja Tregtare Private Niki Plast FERIZAJ FERIZAJ 04.04.2003 31.08.2012
70159351 600539649 JO-AKTIV Auto Taxi Medres Topalli FERIZAJ FERIZAJ 10.06.2004 13.09.2013
70596008 600051172 JO-AKTIV N.T.P. " Gazi " FERIZAJ FERIZAJ 21.07.2009 28.05.2013
70809877 0 AKTIV AGJENCIONI DOGANOR "AR SHPED" VUSHTRRI MITROVICË 26.01.2012 03.04.2012
Total: 12537