Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70494884. 600739728 JO-AKTIV 330153205 N.T.SH " Bota Pa Tela " GJILANI GJILAN 30.04.2008 30.12.2009
70662795 600515516 JO-AKTIV N.P.T."LOLA DIZAJN" VITI GJILAN 29.04.2010 24.09.2010
70723697 600635778 JO-AKTIV 330116740 N.T.P. "LIMI & BINI - COM" VITI GJILAN 04.02.2011 12.09.2012
70601028 600003420 JO-AKTIV 330027624 N.T.P. "ABE-DN" GJILANI GJILAN 20.08.2009 09.12.2011
70904470 600893722 JO-AKTIV 330193045 N.N.P. " 3D-Co " SUHAREKË PRIZREN 10.12.2012 26.12.2013
70097178 600517439 JO-AKTIV D.P.T.,,Shema" GJILANI GJILAN 18.11.2003 18.08.2011
80034555 0 AKTIV D.P.T. " Arriti " KAMENICË GJILAN 01.01.2000 28.03.2012
80285299 600798906 JO-AKTIV N.P.N. "Vëllëzrit Lenjani" KAMENICË GJILAN 01.01.2000 04.10.2012
70481270 600052641 JO-AKTIV D.P.T. "Elza" GJILANI GJILAN 11.03.2008 12.09.2012
80081995 600117693 JO-AKTIV SH.P.T. "Lindi" GJILANI GJILAN 02.05.2000 07.07.2010
70238765 600366878 JO-AKTIV 330084749 " World Beton Company" Sh.p.k. VUSHTRRI MITROVICË 24.02.2005 24.07.2013
70605031 600302583 JO-AKTIV NTP "DREDHZA" VUSHTRRI MITROVICË 09.09.2009 29.06.2010
70963973 600261169 JO-AKTIV Agjension Turistik "JUVENTUR" MITROVICË MITROVICË 03.06.2013 21.10.2013
80308698 600249222 JO-AKTIV D.P.T. " Gërguri " MITROVICË MITROVICË 04.09.2000 31.05.2012
70473807 600234702 JO-AKTIV Internet Caffe " Demi - Net " SKENDERAJ MITROVICË 06.02.2008 20.05.2013
80393091 600209507 JO-AKTIV D.P.T. " Labinoti " VUSHTRRI MITROVICË 19.12.2000 25.08.2010
70425454 0 JO-AKTIV Kombi Taxi Agim Preteni MITROVICË MITROVICË 23.04.2007 24.01.2013
80408064 600179693 JO-AKTIV Libraria " Aurora" MITROVICË MITROVICË 20.02.2001 30.05.2012
70587750 0 JO-AKTIV D.P.Z. Sallon Ondulimi " Hair Caffe " MITROVICË MITROVICË 15.06.2009 25.11.2013
70515962 0 AKTIV D.P.H. " Bahtijar " PRIZREN PRIZREN 04.08.2008 19.04.2010
Total: 13147