Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70877783 600853594 JO-AKTIV N.SH." G Gold " VITI GJILAN 07.09.2012 10.07.2013
70984059 601006994 JO-AKTIV P.T.P. " BOLJI ZIVOT " KAMENICË GJILAN 23.08.2013 11.12.2013
70984504 0 JO-AKTIV D.T. " EURO SHOP - GJ " GJILANI GJILAN 26.08.2013 02.12.2013
70966441 600983432 JO-AKTIV D.Z. " DINA " GJILANI GJILAN 11.06.2013 20.11.2013
70613689 601031793 JO-AKTIV S.T.R. " BUCE " GJILANI GJILAN 15.10.2009 02.12.2013
70583658 600202361 JO-AKTIV D.P.T. " TAFA " KAÇANIK FERIZAJ 02.06.2009 28.10.2010
70521261 600258710 JO-AKTIV N.N. " Grainca - Project " FERIZAJ FERIZAJ 29.08.2008 12.05.2011
70503646 600066543 JO-AKTIV 330045353 D.P.H. " Engjulli " FERIZAJ FERIZAJ 06.06.2008 27.10.2011
70545136 600053160 JO-AKTIV DPZ " Frizere Oca " FERIZAJ FERIZAJ 16.12.2008 21.12.2010
70503646. 600744446 JO-AKTIV D.P.H. " Engjulli " FERIZAJ FERIZAJ 06.06.2008 14.01.2010
70594269 600056552 JO-AKTIV 330038233 "ELICOM D.O.O"- PERFAQËSIA NE KOSOVË FERIZAJ FERIZAJ 07.07.2009 28.12.2010
70724936 600648870 JO-AKTIV " MANGO CLUB " SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 10.02.2011 08.08.2012
70449215 600709482 JO-AKTIV "NEWCO MULLIRI SHOPS FERIZAJ"L.L.C. FERIZAJ FERIZAJ 12.09.2007 13.10.2011
70474731 600529260 JO-AKTIV 330048696 " Kosova & D- EG " SH.P.K. GJILANI GJILAN 08.02.2008 24.06.2010
80481250 600533493 JO-AKTIV DPZ,, Aurora " GJILANI GJILAN 01.06.2001 27.02.2012
70609886 600022040 JO-AKTIV 330014465 "CAL PLAST" SHPK GJILANI GJILAN 30.09.2009 18.11.2013
70632225 600368428 JO-AKTIV 330049206 "SAMSON S FOODS EUROPE" SH.P.K. KAMENICË GJILAN 13.01.2010 11.05.2011
70631334 600392196 JO-AKTIV "GRUPI MUZIKOR DASMORËT" SH.P.K. GJILANI GJILAN 11.01.2010 11.02.2013
70638304 600421458 JO-AKTIV "W & E CONSULTANCY AND DESIGN" SH.P.K. GJILANI GJILAN 03.02.2010 19.05.2011
70697726 600579653 JO-AKTIV "STYROKOS" SH.P.K GJILANI GJILAN 05.10.2010 28.03.2012
Total: 13147