Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70617714 600132162 JO-AKTIV DPH"VENEDIK KAFITERI" VUSHTRRI MITROVICË 02.11.0009 03.09.2013
70617927 600131776 JO-AKTIV DPH"TE RASIMI" VUSHTRRI MITROVICË 02.11.0009 13.08.2012
80202016 600131578 JO-AKTIV D.P.Z.,,9 Vëllezërit-Te Meti" VUSHTRRI MITROVICË 29.06.2000 21.01.2013
70279407 600129052 JO-AKTIV 330061268 N.T.SH. " Landi Star " GJAKOVË GJAKOVË 23.06.2005 12.09.2013
70001853 600127254 JO-AKTIV Dyqani i Pavarur Tregtar "KITI" VUSHTRRI MITROVICË 21.03.2003 11.01.2013
70306845 600113047 JO-AKTIV D.P.Z. ,,Shans" MITROVICË MITROVICË 07.10.2005 31.01.2013
70602768 600105680 JO-AKTIV D.P.Z. " ORTEK " GJAKOVË GJAKOVË 27.08.2009 11.01.2011
70456979 70456979 AKTIV Zyre Afarizmit & Kontabilitetit " D - D " MITROVICË MITROVICË 01.11.2007 21.04.2010
70213716 600099958 JO-AKTIV D.P.H.,,Azgoni-A" GJAKOVË GJAKOVË 10.12.2004 13.12.2012
70042753 600094552 JO-AKTIV D.P.H.,,Joni-Di" GJAKOVË GJAKOVË 02.05.2003 17.08.2010
70943352 0 JO-AKTIV N.T. " DANI-EM " GJILANI GJILAN 02.04.2013 23.07.2013
70821478 600847448 JO-AKTIV D.P.T. "MEJDIU" KAMENICË GJILAN 07.03.2012 11.10.2013
70905043 600894754 JO-AKTIV 330182171 N.T.P. " FITUSI - 1 " VITI GJILAN 12.12.2012 22.11.2013
70401640 600895067 JO-AKTIV D.SH. INTERNET CAFE " LISI " VITI GJILAN 11.01.2007 20.02.2013
70519097 600895843 JO-AKTIV AUTO TAXI HAZIR AZEMI VITI GJILAN 20.08.2008 19.03.2013
70745577 0 AKTIV 330179467 N.P.T. " TE GURI " VITI GJILAN 27.04.2011 12.12.2012
70876345 600851663 JO-AKTIV 330171786 N.T. " KIMI - COM " GJILANI GJILAN 03.09.2012 23.01.2013
70876930 0 JO-AKTIV 330172015 N.T.P." TECHNO electronics " VITI GJILAN 05.09.2012 15.03.2013
70877155 600852778 JO-AKTIV D.P.Z. " DRITA - SH " GJILANI GJILAN 06.09.2012 22.07.2013
70907380 600898334 JO-AKTIV G.P.P. " STEFAN " GJILANI GJILAN 21.12.2012 17.04.2013
Total: 13147