Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70568411 600348793 JO-AKTIV N.N.T. " Estetika " MITROVICË MITROVICË 26.03.2009 01.06.2012
70523965 600321228 JO-AKTIV D.P.T. " Te Rini " VUSHTRRI MITROVICË 06.02.2008 18.01.2012
70612097 0 JO-AKTIV D.SH.INTERNET " MARSI " VUSHTRRI MITROVICË 07.10.2009 08.06.2010
70093612 600221006 JO-AKTIV D.P.T.,,Arbëri" VUSHTRRI MITROVICË 19.02.2003 08.01.2013
70312995 600211081 JO-AKTIV DPT ,, Unotex " VUSHTRRI MITROVICË 31.10.2005 28.06.2012
80659121 600208640 JO-AKTIV Avokat Musë Mirakaj GJAKOVË 24.11.2000 03.05.2013
70117819 600196225 JO-AKTIV 330147620 D.P.T."Driloni" MITROVICË MITROVICË 15.01.2004 13.08.2012
70100654 600134770 JO-AKTIV D.P.H. Qebaptorja " Bardhoku " VUSHTRRI MITROVICË 16.12.2003 31.01.2011
80202385 600080452 JO-AKTIV Dyqani i Pavarur Tregtar " Medina - 2 " VUSHTRRI MITROVICË 21.06.2000 13.10.2011
70511665 600053409 JO-AKTIV D.P. Playstation " Urban " VUSHTRRI MITROVICË 10.07.2008 13.06.2012
70800756 600795621 JO-AKTIV D.P.H."TWINS CAFFE BAR-2" GJAKOVË GJAKOVË 21.12.2011 14.08.2012
70723808 600631560 JO-AKTIV N.T.P. "SITKO" MITROVICË MITROVICË 04.02.2011 22.10.2012
70678071 600501185 JO-AKTIV N.T.P." FLORIDA " GJAKOVË GJAKOVË 07.07.2010 02.09.2010
70667541 600485321 JO-AKTIV D.P.H. " RELAX " MOGLICE GJAKOVË 20.05.2010 02.05.2013
70646641 600428892 JO-AKTIV N. SH. " FINKOS HG " GJAKOVË GJAKOVË 01.03.2010 11.03.2011
70639289 600411152 JO-AKTIV N.T.SH. " DIO & NIS " GJAKOVË GJAKOVË 03.02.2010 29.03.2010
80192649 0 JO-AKTIV Ndërmarrje Tregtare " Ig- Meti" GJAKOVË GJAKOVË 21.06.2000 29.12.2010
70502550 600157011 JO-AKTIV N.SH. Studio " Nikolla & Co-Vizion " DOLE GJAKOVË 06.02.2008 27.12.2011
80174985Z 600135760 JO-AKTIV N.SH. " Gimed- SJ" GJAKOVË GJAKOVË 23.06.2000 28.12.2012
80169906 600126941 JO-AKTIV D.P.T. ANDI GJAKOVË GJAKOVË 22.06.2000 31.01.2011
Total: 12537