Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70679779 600518560 JO-AKTIV DPZ " SALLON ONDULIMI" " H&A VUSHTRRI MITROVICË 14.07.2010 23.11.2012
70646099 600492540 JO-AKTIV AUTO TAXI-GANI SYLEJMANI VUSHTRRI MITROVICË 26.03.2010 30.01.2013
70430741 600471445 JO-AKTIV D.P.H. Restaurant "Villa Lisi" MITROVICË MITROVICË 17.05.2007 29.03.2012
70794586 600751566 JO-AKTIV N.N."ARTONI" SKENDERAJ MITROVICË 18.11.2011 08.01.2013
70777029 600730099 JO-AKTIV D.P.Z."HANA-X" GJAKOVË GJAKOVË 12.09.2011 25.01.2012
70692740 600651691 JO-AKTIV D.P.T."BERATI" VUSHTRRI MITROVICË 15.09.2010 07.04.2011
70722976 600639506 JO-AKTIV D.SH.TELEFONIA"MIRANI" VUSHTRRI MITROVICË 02.02.2011 03.05.2011
70715562 600617875 JO-AKTIV AVOKAT VAHIDE BADIVUKU VUSHTRRI MITROVICË 06.01.2011 06.12.2013
70944529 600951257 JO-AKTIV D.P.H "EGZON B" MITROVICË MITROVICË 03.04.2013 01.11.2013
70933101 600934154 JO-AKTIV 330198235 N.N. "BALI COM" MITROVICË MITROVICË 06.03.2013 27.12.2013
70918471 600913059 JO-AKTIV FETAH ALIU B.I. SKENDERAJ MITROVICË 28.01.2013 13.06.2013
70812355 600903969 JO-AKTIV D.P.H."CAFFE BAR II" VUSHTRRI MITROVICË 13.02.2012 16.01.2013
80117060 600013784 JO-AKTIV D.P.Z. "Foto - Goni" MITROVICË MITROVICË 16.06.2000 29.04.2013
80445440 600939906 JO-AKTIV N.T.SH. BIBAJ-VAD RACE GJAKOVË 01.05.2001 29.03.2013
80170025 600417738 JO-AKTIV D.P.T. "Dreni" GJAKOVË GJAKOVË 29.06.2000 17.09.2013
70287291 0 AKTIV N.T.P. " Pazhari GJAKOVË GJAKOVË 21.07.2005 19.04.2011
80563957 0 AKTIV D.P.Z."ELI" GJAKOVË GJAKOVË 04.10.2001 15.09.2011
70565242 0 AKTIV D.P.H. " HIMARE " VUSHTRRI MITROVICË 17.03.2009 02.06.2010
80426011 0 AKTIV Poliklinika Echo Diagnostika VUSHTRRI MITROVICË 26.03.2001 23.07.2013
70729385 0 AKTIV KOMBI TAXI IBUSH ZENELI VUSHTRRI MITROVICË 24.02.2011 13.04.2011
Total: 12537