Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70736691 0 AKTIV D.P.H."SPORT BAR" MITROVICË MITROVICË 23.03.2011 03.05.2012
70810425 0 AKTIV D.P.T. KIOSK " MUSTAFA" MITROVICË MITROVICË 19.01.2012 01.03.2012
70773651 0 AKTIV 330156746 NEXHMI HYSENI B.I. MITROVICË MITROVICË 24.08.2011 04.11.2011
70756625 0 AKTIV N.SH. " ENTER MUSIC COM." MITROVICË MITROVICË 09.06.2011 01.09.2011
70371973 0 AKTIV Auto-Taxi Hisen Brahimi MITROVICË MITROVICË 25.07.2006 01.04.2010
70239518 0 AKTIV DPT,, Gyli " MITROVICË MITROVICË 02.03.2005 16.11.2011
70719835 0 AKTIV D.P.T. BIZHUTERIA " D & L 1 " VUSHTRRI MITROVICË 24.01.2011 15.11.2013
70391800 0 AKTIV D.P.Z. Farkatar " Çelik " MITROVICË MITROVICË 06.11.2006 18.12.2012
70015325 0 AKTIV Qendra Diagnostike " Diagnostika " VUSHTRRI MITROVICË 28.04.2003 08.05.2013
70272072 0 AKTIV Tregti Lëvizëse Asllan Hajrizi VUSHTRRI MITROVICË 30.05.2005 30.01.2013
80153392 0 AKTIV D.P.H. " Endriti " MITROVICË MITROVICË 26.06.2000 13.08.2013
70329891 0 AKTIV 330064113 N.T.P. ,,Deniz " VUSHTRRI MITROVICË 31.01.2006 01.12.2011
70531321 0 AKTIV D.P.Z. " Newborn " VUSHTRRI MITROVICË 14.10.2008 20.12.2010
70473754 0 AKTIV D.P.T. " A & A " MITROVICË MITROVICË 06.02.2008 31.08.2012
70574233 0 AKTIV D.P.T."CANI" MITROVICË MITROVICË 22.04.2009 10.06.2011
70350839 0 AKTIV D.P.Z. " Arlindi " VUSHTRRI MITROVICË 18.04.2006 12.07.2012
70376038 0 AKTIV Auto Taxi Halim Ademi VUSHTRRI MITROVICË 22.08.2006 23.11.2012
70515075 600852968 JO-AKTIV D.P.H. " AG-BAR" VUSHTRRI MITROVICË 28.07.2008 21.11.2012
70868520 70868520 AKTIV N.T.N."BLERI TRANSPORT" SKENDERAJ MITROVICË 01.08.2012 28.01.2013
70867087 600835336 JO-AKTIV D.P.Z. " Shabi " VUSHTRRI MITROVICË 26.07.2012 22.01.2013
Total: 12537