Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70061770 600277364 JO-AKTIV DPT,,Kiosk Bleri" MITROVICË MITROVICË 06.02.2002 01.08.2011
80250134 600271960 JO-AKTIV DPT,, Vjollca " MITROVICË MITROVICË 17.07.2000 04.09.2013
70577283 600268420 JO-AKTIV DPT"FIDANISHTJA" VUSHTRRI MITROVICË 30.04.0009 01.11.2012
80006012A 600261169 JO-AKTIV D.P.T."MED-PHARM" MITROVICË MITROVICË 03.12.2008 01.08.2011
80038186 600260707 JO-AKTIV D.P.T. " Behari " SKENDERAJ MITROVICË 27.04.2000 22.05.2012
70462382 70462382 AKTIV DPH "Libero Bar" MITROVICË MITROVICË 07.12.2007 02.06.2011
70125574 600257283 JO-AKTIV Auto Taxi Isuf Xhemajli VUSHTRRI MITROVICË 13.02.2004 27.05.2011
80203853 600255849 JO-AKTIV Auto Taxi Isa Bunjaku VUSHTRRI MITROVICË 22.06.2000 01.06.2012
70079764 600252548 JO-AKTIV N.P.T. "Shabani- Petrol" MITROVICË MITROVICË 05.01.2004 16.02.2012
80138199 600249834 JO-AKTIV D.P.T."GRESA" VUSHTRRI MITROVICË 20.06.2000 19.10.2011
80170688 600245270 JO-AKTIV Vllaznimi GJAKOVË 20.06.2000 15.08.2013
70090924 600241658 JO-AKTIV D.P.T. " Ina " GJAKOVË GJAKOVË 23.09.2003 31.10.2012
70489023 600240840 JO-AKTIV D.P.T. " Te Demi " MITROVICË MITROVICË 04.04.2008 14.02.2011
70239795 600238803 JO-AKTIV Kiosk ,,Genta" VUSHTRRI MITROVICË 02.03.2005 21.12.2011
70497832 600236740 JO-AKTIV D.P.T. " Nori " MITROVICË MITROVICË 15.05.2008 12.07.2010
70180227 600235031 JO-AKTIV N.P. " Dujaka " DUJAKË GJAKOVË 20.08.2004 05.04.2013
70394169 600234851 JO-AKTIV D.P.T. " Centar Shop - M " MITROVICË MITROVICË 20.11.2006 04.08.2011
80142676 600228820 JO-AKTIV D.P.T."BEHARI" SKENDERAJ MITROVICË 26.06.2000 21.08.2012
80203896 600228515 JO-AKTIV D.P.H.KAFE QAJTORE "TE TREGU" VUSHTRRI MITROVICË 22.06.2000 02.08.2010
70051625 600178330 JO-AKTIV D.P.T."ELVIRA" VUSHTRRI MITROVICË 30.06.2003 14.04.2010
Total: 13147