Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70625490 600453427 JO-AKTIV DPZ''NORA'' MITROVICË MITROVICË 08.12.0009 28.09.2011
35505539 600452586 JO-AKTIV DPT " TINI & MIRI VUSHTRRI MITROVICË 18.01.2010 03.05.2012
80403372 600452354 JO-AKTIV Auto taxi-SINAN HYSENI VUSHTRRI MITROVICË 14.02.2001 25.05.2012
70347745 600447503 JO-AKTIV D.Sh.,,Isra -Production" MITROVICË MITROVICË 06.04.2006 19.06.2012
80496273 0 AKTIV Avokat Bardh Maksuti GJAKOVË GJAKOVË 27.08.2001 05.04.2011
70908743 600900296 JO-AKTIV D.P.H. "RANDEZ VOUS 1" MITROVICË MITROVICË 03.01.2013 03.09.2013
70856123 0 JO-AKTIV D.P.T. "MARRIED & HAPPY" MITROVICË MITROVICË 13.06.2012 05.12.2012
70892898 600876398 JO-AKTIV N.T.P. " Ferma Sinani " SKENDERAJ MITROVICË 25.10.2012 09.07.2013
70890305 600872213 JO-AKTIV Frizer Vilsoni GJAKOVË 17.10.2012 08.10.2013
70888750 600870332 JO-AKTIV D.P.H. Kafiteria " NEXHI " SKENDERAJ MITROVICË 15.10.2012 06.08.2013
70757419 0 JO-AKTIV D.P.Z. " FATJONI -N" LEPOSAVIQ MITROVICË 13.06.2011 27.11.2012
70864754 600843371 JO-AKTIV N.H."AMERIKAN" SKENDERAJ MITROVICË 17.07.2012 28.09.2012
70866668 600835683 JO-AKTIV N.P.T."KALT-ARTI" SKENDERAJ MITROVICË 25.07.2012 22.04.2013
80064250 0 JO-AKTIV Dyqan Tregtar " Bashkimi " DALLASHAJ GJAKOVË 01.01.2000 28.12.2010
70249940 600557196 JO-AKTIV D.P.H. "Oxygen" SKENDERAJ MITROVICË 31.03.2005 17.06.2013
70336479 600539615 JO-AKTIV D.P.T. " Barbika " VUSHTRRI MITROVICË 24.02.2006 23.06.2010
70658283 600507092 JO-AKTIV AUTO - TAXI NAIM FETAHU MITROVICË MITROVICË 13.04.2010 21.09.2010
70663554 600487179 JO-AKTIV AUTO - TAXI ISA IBRAHIMI MITROVICË MITROVICË 06.05.2010 30.05.2011
70858126 600819380 JO-AKTIV N.P.T. " ARTI-COOP " SKIVJAN GJAKOVË 20.06.2012 04.09.2012
70853590 600810875 JO-AKTIV Agrosera " Shallci " VUSHTRRI MITROVICË 04.06.2012 18.10.2013
Total: 12537