Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
35505539 600452586 JO-AKTIV DPT " TINI & MIRI VUSHTRRI MITROVICË 18.01.2010 03.05.2012
80403372 600452354 JO-AKTIV Auto taxi-SINAN HYSENI VUSHTRRI MITROVICË 14.02.2001 25.05.2012
70347745 600447503 JO-AKTIV D.Sh.,,Isra -Production" MITROVICË MITROVICË 06.04.2006 19.06.2012
70585936 600444244 JO-AKTIV D.P.Z. " AFRUSHI " MITROVICË MITROVICË 09.06.2009 22.11.2010
80210183 0 JO-AKTIV D.P.T.Z. KUALITET GJAKOVË GJAKOVË 30.06.2000 02.07.2010
70644266 0 JO-AKTIV D.P.T. " EXCLUSIVE " MITROVICË MITROVICË 24.02.2010 02.03.2011
70757087 0 JO-AKTIV D.P.T. "EXCLUSIVE-Q.A. " MITROVICË MITROVICË 10.06.2011 15.08.2012
70633795 600430441 JO-AKTIV DPH " PIZZA CAFFE HOME VUSHTRRI MITROVICË 18.01.2010 18.05.2012
70371351 600430293 JO-AKTIV N.T.P. " Te Besi " VUSHTRRI MITROVICË 20.07.2006 25.03.2010
70655284 600430293 JO-AKTIV NTP " GËZIMI " VUSHTRRI MITROVICË 01.04.2010 20.05.2011
70641577 600428412 JO-AKTIV DPZ" FERIZI" VUSHTRRI MITROVICË 12.02.2010 28.10.2011
70248356 600425278 JO-AKTIV 330004185 Ndërmarrja Prodhuese Tregtare,,Krena" Sh.p.k. GJAKOVË GJAKOVË 17.04.2002 03.06.2011
80694440 0 JO-AKTIV Auto -Taxi Veton Nimani MITROVICË MITROVICË 04.10.2002 21.09.2010
70242601 600413273 JO-AKTIV D.P.Z." Dekorimi" VUSHTRRI MITROVICË 11.03.2005 29.06.2012
70502577 600412051 JO-AKTIV N.T.P. " Bujari " MITROVICË MITROVICË 24.08.2007 15.07.2013
70160237 600411269 JO-AKTIV D.P.Sh.,,Game Zone" PRISHTINË MITROVICË 11.06.2004 20.01.2010
70635992 600409199 JO-AKTIV DPT''PLANET'' VUSHTRRI MITROVICË 21.01.0010 16.07.2012
70639580 600408620 JO-AKTIV NT " MEDICAL TECHNOLOGY " MITROVICË MITROVICË 08.02.0010 01.07.2013
70635151 600399522 JO-AKTIV KOMBI TAXI ABEDIN MURATI VUSHTRRI MITROVICË 19.01.2010 23.11.2012
70571625 600390645 JO-AKTIV D.P.Z. " DORUNTINA " VUSHTRRI MITROVICË 28.07.2008 23.05.2012
Total: 13147