Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70721023 811342021 JO-AKTIV D.P.T. "LORIK-I " GJILAN GJILAN 26.01.2011 19.08.2019
811326992 811326992 JO-AKTIV Alban R. Isufi B.I. GJILAN GJILAN 02.07.2019 30.08.2019
811216094 811216094 JO-AKTIV Haxhere Muji GJILAN GJILAN 25.01.2016 19.08.2019
811342021 811342021 JO-AKTIV Nexhat Idrizi B.I. GJILAN GJILAN 26.01.2011 19.08.2019
810632548 810632548 JO-AKTIV AGIM B.KUÇI B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 11.11.2003 23.08.2019
810578594 810578594 JO-AKTIV Dielli Ademaj B.I. PRIZREN PRIZREN 1 23.06.2000 26.08.2019
811288580 811288580 JO-AKTIV ZEJNEPE ÇAKALLI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 28.03.2019 05.09.2019
811282235 811282235 JO-AKTIV GËZIM H.HAZIRI B.I. MITROVICË MITROVICË 15.03.2019 03.09.2019
810361139 810361139 JO-AKTIV Nemanja Miletic MITROVICË MITROVICË 10.11.2005 21.08.2019
810041187 810041187 JO-AKTIV ANTIGONA HASANI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 19.07.2017 13.08.2019
810041814 810041814 JO-AKTIV Elvedin Pllana B.I. MITROVICË MITROVICË 21.07.2017 26.07.2019
810210964 810210964 JO-AKTIV Besnik F. Uka MITROVICË MITROVICË 03.06.2016 25.07.2019
810572934 810572934 JO-AKTIV Refki Hajdari B.I. PRIZREN PRIZREN 1 08.05.2000 04.09.2019
811337064 811337064 JO-AKTIV Senad Selmani B.I. PRIZREN PRIZREN 2 27.06.2002 04.09.2019
810182775 810182775 JO-AKTIV ZEHAJDIN BILIBANI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 17.12.2018 03.09.2019
811339599 811339599 JO-AKTIV Süleyman Malta B.I. PRIZREN PRIZREN 2 15.06.2000 03.09.2019
810038960 810038960 JO-AKTIV DIŠO ÐURIC I.B. ZVEÇAN MITROVICË 11.07.2017 22.08.2019
811115501 811115501 JO-AKTIV Visar Maxhuni B.I. VUSHTRRI MITROVICË 27.11.2013 14.08.2019
811316076 811316076 JO-AKTIV Driton Kajashi B.I. VUSHTRRI MITROVICË 05.06.2019 20.08.2019
810157877 810157877 JO-AKTIV GANI DOBRAJ B.I. SKENDERAJ MITROVICË 21.09.2018 19.08.2019
Total: 12747