Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80132069 600274857 JO-AKTIV D.P.T. HAXHIJAKUPI GJAKOVË GJAKOVË 08.06.2000 25.06.2019
71310809 601673230 JO-AKTIV ELZA KËPUSKA B.I. GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2016 18.06.2019
810239857 810239857 JO-AKTIV NUSH NDRECAJ B.I. GJAKOVË GJAKOVË 12.05.2005 08.07.2019
810187600 810187600 JO-AKTIV MULJAIM KACKA I.B. PRIZREN PRIZREN 1 11.01.2019 22.07.2019
810606436 810606436 JO-AKTIV Yvill Elshani PRIZREN PRIZREN 1 30.09.2004 17.07.2019
810336132 810336132 JO-AKTIV NEXHA COMMERCE KAMENICË GJILAN 25.04.2000 06.06.2019
810269755 810269755 JO-AKTIV Ndriqimi XH GJILAN GJILAN 22.05.2003 26.06.2019
810333435 810333435 JO-AKTIV Halim Sylaj B.I. KAMENICË GJILAN 31.03.2014 19.07.2019
810125064 810125064 JO-AKTIV EDON GASHI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 18.05.2018 19.07.2019
810272774 810272774 JO-AKTIV EURO TRANSPORTT GJILAN GJILAN 05.06.2006 21.06.2019
810337990 810337990 JO-AKTIV Sami Hoda B.I. KAMENICË GJILAN 20.06.2000 12.06.2019
810277550 810277550 JO-AKTIV Jeton Maloku GJILAN GJILAN 14.08.2003 15.07.2019
811094135 811094135 JO-AKTIV Bajredin Maloku VITI GJILAN 28.08.2008 14.06.2019
810277584 810277584 JO-AKTIV FIT DANI GJILAN GJILAN 18.11.2003 28.05.2019
811274737 811274737 JO-AKTIV ARBËR SPAHIU B.I. GJILAN GJILAN 27.02.2019 30.05.2019
810173071 0 JO-AKTIV ARTAN SYLEJMANI B.I. GJILAN GJILAN 13.11.2018 17.06.2019
810572380 810572380 JO-AKTIV Emir Bajrami PRIZREN PRIZREN 1 20.10.2000 12.07.2019
811203637 811203637 JO-AKTIV Bek Bajra GJILAN GJILAN 14.06.2012 16.07.2019
71095843 600447206 JO-AKTIV A.SH. " Beti & Ola " KAMENICË GJILAN 30.09.2014 17.07.2019
810122276 810122276 JO-AKTIV ARMEND HAJRIZI B.I. KAMENICË GJILAN 11.05.2018 12.07.2019
Total: 12537