Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71203883 601526463 " AVES MEDICA " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 29.09.2015 07.12.2017
70053412 600228961 JO-AKTIV D.P.T.,,Albaniti-2" PRISHTINË PRISHTINË 1 30.10.2003 06.12.2017
80040229 600548731 JO-AKTIV N.P.T.,,Deda" PODUJEVË PRISHTINË 1 30.03.2000 20.11.2018
71243184 601580568 JO-AKTIV ILIRA AHMETI BERISHA B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 08.02.2016 05.10.2018
70681250 601006241 JO-AKTIV D.P.T.MOBILERIA "TE SAMIA" PRISHTINË PRISHTINË 1 20.07.2010 26.10.2017
71128342 601208425 JO-AKTIV N.SH. " DATA LOGISTICS CO. " PRISHTINË PRISHTINË 1 28.01.2015 25.10.2017
810073164 810073164 JO-AKTIV ASTRIT RASHITI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 20.11.2017 30.01.2019
80607903 600073712 JO-AKTIV D.P.T.,,Astriti" PRISHTINË PRISHTINË 1 11.02.2002 30.01.2019
71133494 601215305 JO-AKTIV D.P.Z. " Antika - 1 " PODUJEVË PRISHTINË 1 18.02.2015 30.01.2019
70120151 600363361 JO-AKTIV Auto-Taxi Zeqir Vitija PRISHTINË PRISHTINË 1 06.02.2004 22.01.2019
810043084 810043084 JO-AKTIV Vlora Mahmuti B.I. PODUJEVË PRISHTINË 1 26.07.2017 17.01.2019
80233418 600090047 JO-AKTIV N.T.Sh.,, Energjia" PRISHTINË PRISHTINË 1 28.06.2000 17.01.2019
70688646 600657805 " 3AT " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 26.08.2010 16.01.2019
810117095 810117095 JO-AKTIV SHKELZEN GJINI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 24.04.2018 16.01.2019
70324684 600650833 JO-AKTIV Kombi-Taxi Ismet Kastrati PODUJEVË PRISHTINË 1 20.12.2005 16.01.2019
810154188 810154188 JO-AKTIV GAZMEND SHEQIRI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 11.09.2018 21.12.2018
70109078 600361224 JO-AKTIV D.P.T. ,,Përparimi" PRISHTINË PRISHTINË 1 11.11.2003 08.12.2017
71104176 601176028 JO-AKTIV Kombi Taxi Nehat Kastrati PODUJEVË PRISHTINË 1 29.10.2014 04.09.2017
810076150 810076150 JO-AKTIV Emine Karakus B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 05.12.2017 18.06.2018
71072770 601133367 JO-AKTIV D.P.Z. SALLON FRIZERE " Xhulli " PRISHTINË PRISHTINË 1 01.07.2014 18.06.2018
Total: 15522