Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70991802 601017397 JO-AKTIV N.T.SH. "ELEKTRO-ING" PRIZREN PRIZREN 2 25.09.2013 23.07.2019
810224022 810224022 JO-AKTIV Shkelzen Pula GJAKOVË GJAKOVË 23.06.2000 09.07.2019
810234683 810234683 JO-AKTIV Fatos Muhaxhiri GJAKOVË GJAKOVË 09.04.2004 22.07.2019
70854422 600812409 JO-AKTIV N.SH.'' BENI-KOM '' GJAKOVË GJAKOVË 05.06.2012 23.07.2019
810629777 810629777 JO-AKTIV Xhabir Sylaj B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 16.04.2002 19.07.2019
70636247 600391453 JO-AKTIV N.P.SH. " HARP " GJAKOVË GJAKOVË 26.10.2010 01.04.2019
70947625 600955639 JO-AKTIV D.P.SH. "PANTONE STUDIO" GJAKOVË GJAKOVË 10.04.2013 01.04.2019
80036108 600174263 JO-AKTIV DPT,, Blini - B " GJAKOVË GJAKOVË 26.04.2000 01.04.2019
810108961 810108961 JO-AKTIV N.T.SH. '' DARDANI-H " GJAKOVË GJAKOVË 03.04.2018 05.07.2019
810127044 810127044 JO-AKTIV Gentiana R. Krasniqi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 23.05.2018 07.06.2019
811137737 811137737 JO-AKTIV Ramë Shehu B.I. GJAKOVË GJAKOVË 24.05.2012 10.07.2019
811284207 0 JO-AKTIV GENTIAN LASKU B.I. GJAKOVË GJAKOVË 05.10.2011 02.12.2016
811143099 811143099 JO-AKTIV Kushtrim R. Rexha GJAKOVË GJAKOVË 28.04.2014 19.06.2019
811138793 811138793 JO-AKTIV Xhafer Letaj GJAKOVË GJAKOVË 09.10.2012 20.06.2019
810223272 810223272 JO-AKTIV Gazmend Braha B.I. GJAKOVË GJAKOVË 20.06.2000 10.06.2019
810226672 810226672 JO-AKTIV Bashkim Bokshi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 01.02.2001 12.04.2019
70893479 600877049 JO-AKTIV N.SH. "B. RADONIQI" GJAKOVË GJAKOVË 29.10.2012 12.06.2019
80175477 600355730 JO-AKTIV D.P.T. TE MELA GJAKOVË GJAKOVË 22.06.2000 24.06.2019
811142471 811142471 JO-AKTIV Time Zenuni B.I. GJAKOVË GJAKOVË 19.02.2014 16.07.2019
810228818 810228818 N.T." Xhinton" GJAKOVË GJAKOVË 22.11.2001 01.07.2019
Total: 12537