Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810083254 810083254 " XHAFA " SH.P.K. MITROVICË MITROVICË 05.01.2018 18.07.2019
71354660 811120443 JO-AKTIV KOMBI TAXI SKENDER KRASNIQI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 30.01.2017 22.07.2019
810686917 810686917 JO-AKTIV Albana Azemi B.I. VUSHTRRI MITROVICË 12.10.2001 23.07.2019
80563345 810686917 JO-AKTIV D.P.T.,,RREZONI" VUSHTRRI MITROVICË 12.10.2001 23.07.2019
811120443 811120443 JO-AKTIV Skender Z. Krasniqi B.I. VUSHTRRI MITROVICË 30.01.2017 22.07.2019
810562191 810562191 JO-AKTIV Sadik Calakovic B.I. MITROVICË MITROVICË 09.01.2013 19.07.2019
70910888 810562191 JO-AKTIV D.P.T. "PURPLE" MITROVICË MITROVICË 09.01.2013 19.07.2019
811109801 811109801 JO-AKTIV Visar Bivolaku VUSHTRRI MITROVICË 15.12.2009 23.07.2019
810554528 810554528 JO-AKTIV Bahrije Hamza B.I. MITROVICË MITROVICË 03.11.2009 23.07.2019
811022441 811022441 JO-AKTIV Fatmir M. Dibrani B.I. SKENDERAJ MITROVICË 13.09.2016 12.07.2019
70836386 811322007 JO-AKTIV NEVZAT DOROCI B.I. MITROVICË MITROVICË 18.04.2012 19.07.2019
810098328 810098328 JO-AKTIV Rexha R GJILAN GJILAN 23.02.2018 10.04.2019
811204247 811204247 JO-AKTIV Ilir Sinani B.I. GJILAN GJILAN 27.08.2012 15.07.2019
811282805 811282805 JO-AKTIV ABIDE SHAQIRI B.I. GJILAN GJILAN 15.03.2019 22.07.2019
811310648 811310648 JO-AKTIV NATYRA SMIRË VITI GJILAN 19.02.2014 27.05.2019
810290932 810290932 JO-AKTIV Qendra e Eksperiencës Malore DRAGASH PRIZREN 1 10.11.2005 08.05.2019
810576332 810576332 JO-AKTIV Eljdaska Mustafic B.I. PRIZREN PRIZREN 1 21.06.2000 15.07.2019
70496348 810976673 JO-AKTIV Auto Taxi Naser Krasniçi PRIZREN PRIZREN 1 07.05.2008 22.07.2019
810976673 810976673 JO-AKTIV Naser G. Krasniqi B.I. PRIZREN PRIZREN 1 07.05.2008 22.07.2019
811277468 811277468 JO-AKTIV ARBEN RAM.RAMADANI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 06.03.2019 18.07.2019
Total: 12537