Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810388943 810388943 JO-AKTIV Nexhat Shehu B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 19.06.2000 04.11.2019
810002874 810002874 " SHPENDI H " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 2 01.03.2017 04.11.2019
810212712 810212712 JO-AKTIV Hanife Buzhala PRIZREN PRIZREN 2 03.10.2016 01.11.2019
810576324 810576324 JO-AKTIV Ibrahim Koro B.I. PRIZREN PRIZREN 1 09.06.2000 01.11.2019
810339178 810339178 JO-AKTIV RAGIP PIREVA B.I. KAMENICË GJILAN 25.03.2002 30.10.2019
810344599 810344599 JO-AKTIV Naser Canaj B.I. KAMENICË GJILAN 05.04.2005 30.10.2019
810231704 810231704 JO-AKTIV SELMAN SAHITI B.I. GJAKOVË GJAKOVË 18.11.2002 30.10.2019
811135418 811135418 JO-AKTIV Ramë Uka GJAKOVË GJAKOVË 30.03.2011 24.10.2019
810235102 810235102 N.T. "Qendrimi" Sh.p.k. GJAKOVË GJAKOVË 01.08.2001 17.10.2019
810132746 810132746 JO-AKTIV N.T.P.Sh.,,Agro - Elbasani" GJAKOVË GJAKOVË 12.06.2018 22.10.2019
811308700 811308700 JO-AKTIV Besmir F. Gashi B.I. PRIZREN PRIZREN 1 16.05.2019 24.10.2019
810167553 810167553 JO-AKTIV ALMA KASTRATI B.I. RAHOVEC PRIZREN 1 23.10.2018 31.10.2019
810630328 810630328 JO-AKTIV Fadil Haxhaj B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 22.03.2004 24.10.2019
811036921 811036921 JO-AKTIV Muharrem R. Ramadani B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 16.03.2010 30.08.2019
811012955 811012955 JO-AKTIV Hedije Krasniqi B.I. PRIZREN PRIZREN 2 07.11.2016 31.10.2019
810216087 810216087 JO-AKTIV Idriz Mushkolaj B.I. DEÇAN PEJË 21.01.2002 14.08.2019
810317372 810317372 JO-AKTIV ASLLAN D.BERISHA B.I. KLINË PEJË 31.01.2008 22.02.2019
810205808 810205808 JO-AKTIV Berat Haklaj B.I. DEÇAN PEJË 26.10.2015 10.05.2019
810769854 810769854 JO-AKTIV Egzon Mehi B.I. PEJË PEJË 16.04.2015 10.10.2019
810964058 810964058 JO-AKTIV Afrim Jasiqi B.I. DEÇAN PEJË 19.02.2010 12.04.2019
Total: 13025