Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
80050020 600240585 JO-AKTIV Ndërmarrja Botuese - Librare "Dija " PRISHTINË PRISHTINË 1 26.01.2000 09.11.2017
810030320 810030320 JO-AKTIV AGIM BULLIQI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 30.05.2017 09.11.2017
71010023 601052187 " AQUA - PROMET " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 11.12.2013 09.11.2017
71197026 601359468 JO-AKTIV LINDITA KRASNIQI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 09.09.2015 08.05.2018
810045022 810045022 " GIRAY - AKCA " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 01.08.2017 08.05.2018
71039447 601085237 JO-AKTIV D.P.H. "Sheshi" PODUJEVË PRISHTINË 1 12.03.2014 08.05.2018
70170894 601348271 JO-AKTIV N.T.P. " Ylli " PRISHTINË PRISHTINË 1 15.07.2004 08.05.2018
71099660 601169479 JO-AKTIV D.P.H. " Endi Arti " PODUJEVË PRISHTINË 1 14.10.2014 08.05.2018
70481175 600090039 JO-AKTIV N.T.P.,,Cufi" PRISHTINË PRISHTINË 1 11.03.2008 08.05.2018
71172902 601273585 JO-AKTIV N.SH '' Premium Media '' PRISHTINË PRISHTINË 1 15.06.2015 26.03.2018
70933403 600934493 JO-AKTIV D.P.Z. "Drita " PODUJEVË PRISHTINË 1 07.03.2013 31.07.2018
70856158 600815932 " FELU CBE KOSOVO " L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 1 13.06.2012 31.07.2018
71292401 601648829 " BK Food " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 23.06.2016 31.07.2018
71225186 601554307 " ADVANCED " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 02.12.2015 31.07.2018
71351238 601731153 JO-AKTIV DONJETA ADEMI B.I PRISHTINË PRISHTINË 1 19.01.2017 24.07.2018
80070977 600129292 JO-AKTIV N.T.P."MALËSIA-LUX" PRISHTINË PRISHTINË 1 21.04.2000 24.07.2018
810056285 0 JO-AKTIV FLORIM BYTYQI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 13.09.2017 15.05.2018
71147053 601236989 JO-AKTIV KOMBI TAXI MEHMET PËRVETICA PODUJEVË PRISHTINË 1 26.03.2015 16.10.2018
70828642 600777968 JO-AKTIV N.P.T. " BES TRADE " PRISHTINË PRISHTINË 1 27.03.2012 11.06.2018
71288161 601643407 JO-AKTIV Ekrem Lahu B.I. PODUJEVË PRISHTINË 1 13.06.2016 24.01.2018
Total: 15522