Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810091306 810091306 JO-AKTIV FIKRIJE PACI B.I. MITROVICË MITROVICË 02.02.2018 11.04.2019
810105371 810105371 JO-AKTIV AUTO TAXI MUSAJ MUSTAFA B.I. VUSHTRRI MITROVICË 19.03.2018 08.04.2019
71152391 601244883 JO-AKTIV P.P. " OBLIK" LEPOSAVIQ MITROVICË 10.04.2015 20.03.2019
71154084 601247233 JO-AKTIV FARMA " KOP " LEPOSAVIQ MITROVICË 17.04.2015 20.03.2019
71233650 601566162 JO-AKTIV ERZEN ISUFI B.I. MITROVICË MITROVICË 13.01.2016 11.04.2019
810570516 810570516 JO-AKTIV Mediha Ferati B.I. MITROVICË MITROVICË 23.06.2016 11.04.2019
810347882 810347882 JO-AKTIV Naim Ahmeti B.I. MITROVICË MITROVICË 20.06.2000 08.04.2019
811271303 811271303 JO-AKTIV Nevzat Farko B.I. PRIZREN PRIZREN 1 26.06.2003 15.04.2019
70058194 811271303 JO-AKTIV Nevzat Farko B.I. PRIZREN PRIZREN 1 24.06.2003 15.04.2019
811045584 811045584 JO-AKTIV Ismail Kokollari B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 16.11.2016 15.04.2019
71282112 601634951 "PREMIUM CENTER" SH.P.K. SUHAREKË PRIZREN 1 20.05.2016 12.04.2019
80620012 601234321 JO-AKTIV D.P.T."BETIMI" PRIZREN PRIZREN 2 26.02.2001 29.04.2015
70889633 600432950 JO-AKTIV N.SH. "AIR DRINIA" RAHOVEC PRIZREN 2 15.10.2012 23.05.2016
810703737 810703737 JO-AKTIV Dushi MK MALISHEVË PRIZREN 2 03.07.2000 14.03.2019
810634388 810634388 JO-AKTIV Smail Xhemali B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 27.06.2003 12.04.2019
810394271 810394271 JO-AKTIV Naim H. Shala B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 17.09.2003 18.03.2019
811007146 811007146 JO-AKTIV Shumzim Micaj B.I. PRIZREN PRIZREN 2 18.05.2015 08.03.2019
810601189 810601189 JO-AKTIV HAMIT KURTISHAJ B.I. PRIZREN PRIZREN 1 20.03.2006 13.03.2019
810630394 810630394 JO-AKTIV Valon Morina B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 06.04.2004 15.03.2019
810610271 810610271 JO-AKTIV Yrfet Dani B.I. PRIZREN PRIZREN 1 12.02.2007 06.03.2019
Total: 12537