Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71121879 0 " HOME TRADE " SH.P.K. VUSHTRRI MITROVICË 09.01.2015 20.02.2019
811107136 0 " HOME TRADE " SH.P.K. VUSHTRRI MITROVICË 09.01.2015 20.02.2019
811316696 811316696 JO-AKTIV Xhafer Salihi B.I. SKENDERAJ MITROVICË 06.06.2019 08.01.2020
810025636 810025636 JO-AKTIV SAFET SHASIVARI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 15.05.2017 16.01.2020
811324326 811324326 JO-AKTIV DRENICA ALIAJ B.I. GJAKOVË GJAKOVË 26.06.2019 14.01.2020
811148974 811148974 JO-AKTIV Visar Tabaku B.I. GJAKOVË GJAKOVË 08.07.2016 14.01.2020
810170275 810170275 JO-AKTIV Rinard Kabashi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 01.11.2018 10.01.2020
810223553 810223553 JO-AKTIV Memli Halilabazi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 22.06.2000 24.06.2019
811331818 811331818 JO-AKTIV Xhavit Parduzi B.I. MITROVICË MITROVICË 20.08.2013 08.01.2020
811275561 811275561 JO-AKTIV Fahredin Çabra B.I. MITROVICË MITROVICË 26.04.2000 19.11.2019
811166596 811166596 JO-AKTIV Nenad Vukmirovic I.B. MITROVICË VERIORE MITROVICË 14.06.2016 10.01.2020
811337337 811337337 JO-AKTIV Sami M. Musa B.I. VUSHTRRI MITROVICË 31.07.2019 13.01.2020
811036145 811036145 JO-AKTIV Islam Kuçi B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 10.06.2009 15.01.2020
811220897 811220897 JO-AKTIV Parim Gërdellaj B.I. DRAGASH PRIZREN 1 05.08.2011 15.01.2020
810636508 810636508 JO-AKTIV Hazir Muqa B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 28.06.2005 15.01.2020
811042283 811042283 JO-AKTIV Rrezarta Fondaj B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 13.05.2014 24.12.2019
811035387 811035387 JO-AKTIV BEKIM J.KRYEZIU B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 04.06.2008 15.01.2020
810049610 810049610 JO-AKTIV VALMIR E. HALILI B.I. MITROVICË MITROVICË 17.08.2017 10.01.2020
810042599 810042599 JO-AKTIV BESA SEJDIU B.I. VUSHTRRI MITROVICË 25.07.2017 08.01.2020
70638142 810555021 JO-AKTIV AMBULANCA SPECIALISTIKE"DONI" MITROVICË MITROVICË 03.02.2010 03.01.2020
Total: 13256