Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810342824 810342824 JO-AKTIV Milena Miljkovic B.I. KAMENICË GJILAN 17.04.2007 05.07.2019
810079188 810079188 " WEEKEND T " SH.P.K. GJILAN GJILAN 18.12.2017 24.07.2019
811188871 811188871 JO-AKTIV Fitim Bislimi GJILAN GJILAN 16.05.2008 29.07.2019
35011544 600521951 SERVIS I TRAKTORËVE "HOTI" GJAKOVË GJAKOVË 01.01.2008 31.12.2016
71341623 601717591 JO-AKTIV Imer Agushi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 09.12.2016 21.05.2018
811137886 811137886 JO-AKTIV Arben N. Komani B.I. GJAKOVË GJAKOVË 05.06.2012 23.07.2019
810235243 810235243 JO-AKTIV Tajar Komoni GJAKOVË GJAKOVË 23.09.2003 05.07.2019
810225971 810225971 JO-AKTIV Auto Salloni XENI GJAKOVË GJAKOVË 30.10.2000 20.05.2019
810683062 810683062 JO-AKTIV SHUKRIJE MENXHIQI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 06.04.2000 27.06.2019
811021196 811021196 JO-AKTIV Nazmi B. Thaqi SKENDERAJ MITROVICË 28.07.2015 19.06.2019
810556590 810556590 JO-AKTIV Fisnik Ismaili B.I. MITROVICË MITROVICË 04.11.2010 24.05.2019
810090019 810090019 JO-AKTIV Hajzer Musa B.I. MITROVICË MITROVICË 30.01.2018 22.07.2019
811166546 811166546 JO-AKTIV Darko Pantic I.B. MITROVICË VERIORE MITROVICË 08.06.2016 23.07.2019
70987511 810563686 JO-AKTIV D.P.T. " ALBII " MITROVICË MITROVICË 05.09.2013 23.07.2019
810563686 810563686 JO-AKTIV Edon Sheremeti B.I. MITROVICË MITROVICË 05.09.2013 23.07.2019
811285479 811285479 N.T.SH. " Arbëri - Comerce -Q " VITI GJILAN 25.05.2000 17.07.2019
811325522 811325522 JO-AKTIV Valon Fetahu VITI GJILAN 12.06.2015 22.07.2019
810639479 810639479 JO-AKTIV EKOLOGJIA FERIZAJ FERIZAJ 11.04.2000 14.06.2019
810301698 810301698 JO-AKTIV DINI TRANS HANI I ELEZIT FERIZAJ 21.06.2000 20.06.2019
810638562 810638562 JO-AKTIV FITOFARMA FERIZAJ FERIZAJ 31.03.2000 18.06.2019
Total: 12537