Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70649055 600458914 JO-AKTIV D.P.T "ARMENDI" PRIZREN PRIZREN 2 09.03.2010 22.03.2019
80209339 600464937 JO-AKTIV D.P.Z. "Oktay" PRIZREN PRIZREN 1 16.06.2000 13.05.2019
810967391 810967391 JO-AKTIV N.SH. '' KAFE LIMI '' DEÇAN PEJË 07.07.2015 21.02.2019
70884151 811247099 JO-AKTIV N.P.SH." INTEGRAL " KLINË PEJË 02.10.2012 11.03.2019
80114656 810293093 JO-AKTIV DPZ,, Burimi-M.R. " ISTOG PEJË 20.06.2000 11.03.2019
71352528 810774085 JO-AKTIV SHEFQET FERIZI B.I. PEJË PEJË 23.01.2017 14.02.2019
810415754 810415754 JO-AKTIV N.T.P.,,Narido" PEJË PEJË 04.02.2005 06.03.2019
70470463 600180244 JO-AKTIV D.P.T. "Egzoni" PEJË PEJË 24.01.2008 31.01.2019
71064565 601122401 JO-AKTIV N.T.P."DONI-GR." MALISHEVË PRIZREN 2 02.06.2014 07.05.2019
811156183 811156183 JO-AKTIV Ilir Ha. Kastrati B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 03.03.2014 08.05.2019
811272351 811272351 JO-AKTIV Shejnaze Huruglica B.I. GJILAN GJILAN 10.04.2015 18.04.2019
80454724 600459392 JO-AKTIV N.P.T. " Bytyqi " KLINË PEJË 05.06.2001 28.02.2018
810000050 810000050 JO-AKTIV Elbasan Gashi B.I. KLINË PEJË 01.03.2017 26.04.2019
810312950 810312950 JO-AKTIV DSG HOLDING KLINË PEJË 04.12.2002 10.04.2019
80440308 600028452 JO-AKTIV O.V. " Qerim Pepshi " DEÇAN PEJË 23.05.2001 30.01.2019
810207987 810207987 JO-AKTIV Ajshe Alaj B.I. DEÇAN PEJË 31.12.2015 19.03.2019
810205303 810205303 JO-AKTIV FOREVER 1 ISTOG PEJË 15.10.2015 04.04.2019
810397506 810397506 JO-AKTIV Bujar Podrimçaku B.I. PEJË PEJË 06.04.2000 25.03.2019
810758683 810758683 JO-AKTIV Fatmir Gjekaj B.I. PEJË PEJË 08.04.2011 25.03.2019
810217605 810217605 JO-AKTIV Bekë Lokaj B.I. DEÇAN PEJË 05.09.2005 28.03.2019
Total: 12537