Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811190503 811190503 N.P.SH. "ROAD TRAFFIC" GJILAN GJILAN 11.02.2009 10.10.2019
810335332 810335332 JO-AKTIV Saša Jacimovic B.I. KAMENICË GJILAN 14.06.2016 07.10.2019
70310309 810512394 N.T.Sh.,,Uniteti " KAMENICË GJILAN 19.10.2005 01.10.2019
810512394 810512394 N.T.Sh.,,Uniteti " KAMENICË GJILAN 19.10.2005 01.10.2019
80326181 601382716 N.T. ARDI DEÇAN PEJË 24.10.2000 03.05.2016
71288358 601643837 JO-AKTIV EGZON MUJAJ B.I. PEJË PEJË 14.06.2016 18.01.2019
811278680 811278680 JO-AKTIV Venera Luta B.I. PEJË PEJË 22.06.2001 07.03.2019
810762428 810762428 JO-AKTIV Vilma Biba B.I. PEJË PEJË 26.07.2012 26.08.2019
810211368 810211368 JO-AKTIV Flurije Lahaj B.I. DEÇAN PEJË 22.06.2016 05.09.2019
80063474 600183389 JO-AKTIV Ndërmarrja Tregtare " Burimi Comerc" KLINË PEJË 21.03.2000 17.09.2019
811353185 811353185 JO-AKTIV Bekim I. Osmanaj B.I. ISTOG PEJË 16.07.2012 20.09.2019
811334482 811334482 JO-AKTIV Zenun Salihi B.I. PEJË PEJË 22.07.2019 12.09.2019
810211334 810211334 JO-AKTIV Kushtrim Dobrunaj B.I. DEÇAN PEJË 21.06.2016 04.10.2019
71290859 810211334 JO-AKTIV KUSHTRIM DOBRUNAJ B.I. DEÇAN PEJË 21.06.2016 04.10.2019
811245390 811245390 JO-AKTIV ASLLAN MARMULLAKU B.I. KLINË PEJË 03.03.2011 11.10.2019
811317157 811317157 JO-AKTIV Radovan Beloševic I.B. ISTOG PEJË 07.06.2019 09.10.2019
810760711 0 JO-AKTIV D.P.Z.AUTOSERVIS "NIKI" PEJË PEJË 26.01.2012 22.02.2019
810096265 0 "ROE - Fix " SH.P.K. ISTOG PEJË 20.02.2018 29.08.2019
810219768 810219768 JO-AKTIV Mehmet B. Idrizaj DEÇAN PEJË 02.08.2004 20.09.2019
811249920 811249920 JO-AKTIV Blerta Godanci B.I. KLINË PEJË 20.04.2016 30.09.2019
Total: 13147