Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811058694 811058694 JO-AKTIV Besim Dinolli B.I. FERIZAJ FERIZAJ 11.02.2009 15.08.2019
810669666 810669666 JO-AKTIV Florent Aliu B.I. FERIZAJ FERIZAJ 06.02.2007 20.08.2019
71165337 601262752 JO-AKTIV P.P. '' Brezovica '' SHTËRPCË FERIZAJ 21.05.2015 07.08.2019
810233198 810233198 JO-AKTIV Sahit I. Berisha B.I. GJAKOVË GJAKOVË 14.10.2003 11.10.2019
811140730 811140730 JO-AKTIV Adam Dreni B.I. GJAKOVË GJAKOVË 10.05.2013 10.10.2019
811143362 811143362 JO-AKTIV Flamur Bejtullahu B.I. GJAKOVË GJAKOVË 30.05.2014 07.10.2019
811134634 811134634 JO-AKTIV Adnan Hoda B.I. GJAKOVË GJAKOVË 10.11.2010 22.10.2019
811361279 0 Tabe Maliqi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 10.02.2010 14.10.2019
70051940 600227145 N.T. "Qendrimi" Sh.p.k. GJAKOVË GJAKOVË 01.08.2001 17.10.2019
70957213 811140730 JO-AKTIV N.P.T.'' DREDHËZA-AD '' GJAKOVË GJAKOVË 10.05.2013 10.10.2019
810151225 810151225 JO-AKTIV Gjulia Boneshta B.I. GJAKOVË GJAKOVË 28.08.2018 08.10.2019
51138031 600783808 NËNA E FUKARASË GJAKOVË GJAKOVË 29.02.2012 15.10.2019
811139048 811139048 JO-AKTIV Bledi Radoniqi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 29.10.2012 12.06.2019
810128935 810128935 JO-AKTIV Sabina Kqira B.I GJAKOVË GJAKOVË 30.05.2018 14.10.2019
811360867 811360867 JO-AKTIV Gylymsere Krypa B.I. GJAKOVË GJAKOVË 19.05.2000 14.10.2019
811145946 811145946 JO-AKTIV Teki Dobroshi B.I. GJAKOVË GJAKOVË 14.05.2015 14.10.2019
810206088 810206088 JO-AKTIV Sahadete Limani B.I. FERIZAJ FERIZAJ 02.11.2015 07.10.2019
811331280 811331280 JO-AKTIV Kemal Elezi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 12.07.2019 01.10.2019
811079236 811079236 JO-AKTIV Astrit Q. Sejdiu B.I. FERIZAJ FERIZAJ 06.12.2013 20.09.2019
810042474 810042474 " ISAtech " SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 21.07.2017 20.09.2019
Total: 13147