Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71203123 601525522 JO-AKTIV Muharrem Pozhegu B.I. GJAKOVË GJAKOVË 01.10.2015 17.05.2019
811141952 811141952 JO-AKTIV Blendi Parashumti B.I. GJAKOVË GJAKOVË 24.12.2013 17.05.2019
810241117 810241117 JO-AKTIV RAMË DUSHAJ B.I. GJAKOVË GJAKOVË 26.08.2005 07.05.2019
80401132 600378336 JO-AKTIV O.S.I. " MEDICA - GL " GJAKOVË GJAKOVË 05.02.2001 20.05.2019
810222399 810222399 JO-AKTIV KIBERNETIKA GJAKOVË GJAKOVË 31.05.2000 23.04.2019
70134829 600026951 JO-AKTIV D.T.P.,,Nadi Komerc" GJAKOVË GJAKOVË 08.03.2004 20.05.2019
80199490 600580048 JO-AKTIV DPT"ZDRUKTHËTARIA" RAHOVEC PRIZREN 2 01.09.2000 20.05.2019
810735219 810735219 JO-AKTIV Florim Shulina B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 09.12.2008 02.05.2019
810577380 810577380 JO-AKTIV HUDAJETE QEMALI B.I. PRIZREN PRIZREN 2 21.06.2000 02.05.2019
810045684 810045684 JO-AKTIV Avokat Feim Bytyqi B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 04.08.2017 20.05.2019
810189375 810189375 JO-AKTIV ILIR A KRASNIQI B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 17.01.2019 20.05.2019
810572497 810572497 JO-AKTIV Iljijaz Uka B.I. PRIZREN PRIZREN 1 25.04.2000 20.05.2019
811001370 811001370 JO-AKTIV GANIJA REXHAJ B.I. PRIZREN PRIZREN 2 03.03.2014 27.02.2019
810987737 810987737 JO-AKTIV Herol Tabak B.I. PRIZREN PRIZREN 1 15.03.2011 10.05.2019
810994336 810994336 JO-AKTIV Bahrija Skenderi B.I. MAMUSHË PRIZREN 2 02.07.2012 10.05.2019
810587339 810587339 JO-AKTIV Ediz Peqani B.I. PRIZREN PRIZREN 1 17.10.2001 14.05.2019
70053651 0 Radio Taxi ,,Xhafa" PRIZREN PRIZREN 2 05.08.2003 28.04.2011
71035638 811001370 JO-AKTIV GANIJA REXHAJ B.I. PRIZREN PRIZREN 2 03.03.2014 27.02.2019
80306865 600515871 JO-AKTIV EDIS PRIZREN PRIZREN 2 18.07.2000 28.03.2016
51020731 602092877 SHOQATA PROTESTANTE BASHKËSIA KRISHTERE FITORJA GJAKOVË GJAKOVË 29.07.2003 05.04.2019
Total: 12537