Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70924528 600921250 JO-AKTIV S.U.R. " BALKAN " KAMENICË GJILAN 11.02.2013 08.05.2019
810112102 810112102 JO-AKTIV RAMIZE BERISHA B.I. KAMENICË GJILAN 11.04.2018 08.05.2019
70421922 602092158 JO-AKTIV D.P.T.,,Hemi" GJILAN GJILAN 06.04.2007 24.05.2019
70691469 602092158 JO-AKTIV D.PT.KIOSKA " PETRITI " GJILAN GJILAN 07.09.2010 24.05.2019
70812208 600442347 JO-AKTIV AUTO TAXI AGRON TAHIRI GJILAN GJILAN 10.02.2012 24.05.2019
811013276 811013276 JO-AKTIV Avdulla A. Gashi B.I. PRIZREN PRIZREN 2 04.01.2017 27.05.2019
71215695 601542071 JO-AKTIV BUJAR HAXHIJAHA B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 09.11.2015 20.05.2019
810390617 810390617 JO-AKTIV Qemajl Veseli B.I. RAHOVEC PRIZREN 1 09.02.2001 23.05.2019
810168080 810168080 JO-AKTIV ANTIGONA QOVANAJ B.I. PRISHTINË PRIZREN 1 25.10.2018 23.05.2019
70845407 0 D.P.H. " ORHIDEA -P " PRISHTINË GJAKOVË 14.05.2012 14.03.2013
811129635 811129635 JO-AKTIV GEMBI XËRXA B.I. GJAKOVË GJAKOVË 22.09.2008 22.05.2019
810618275 810618275 JO-AKTIV Lindi DOORS SKENDERAJ MITROVICË 02.12.2004 02.05.2019
71252485 601594866 JO-AKTIV LAURETË PECI B.I. MITROVICË MITROVICË 07.03.2016 16.05.2019
811125203 811125203 JO-AKTIV Miloš Marinkovic I.B. ZVEÇAN MITROVICË 08.02.2016 17.05.2019
810006008 810006008 JO-AKTIV DANIELA RADIC I.B. ZUBIN POTOK MITROVICË 15.03.2017 17.04.2019
811276204 811276204 JO-AKTIV HALIL Z.ADEMI B.I SKENDERAJ MITROVICË 01.03.2019 13.05.2019
810043307 810043307 JO-AKTIV FATLINDA OSAJ B.I. SKENDERAJ MITROVICË 27.07.2017 10.02.2019
810152140 810152140 JO-AKTIV FATOS FERIZI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 31.08.2018 15.05.2019
810123323 810123323 JO-AKTIV GENTIJANA RAMA B.I. MITROVICË MITROVICË 14.05.2018 15.05.2019
71145670 601234975 JO-AKTIV N.SH. '' ORANGE TRAVEL '' GJAKOVË GJAKOVË 23.03.2015 03.04.2019
Total: 12537