Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
71242668 601579884 " Nisa Projekt " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 08.02.2016 21.03.2018
70800918 600734588 JO-AKTIV D.P.Z. " TONI - D " PRISHTINË PRISHTINË 1 21.12.2011 01.08.2017
70639017 600416772 JO-AKTIV N.SH. " NEW FILM " PRISHTINË PRISHTINË 1 03.02.2010 01.08.2017
71088596 601154660 JO-AKTIV N.N.T. " Ledi " PODUJEVË PRISHTINË 1 05.09.2014 03.09.2018
810035370 810035370 " IEA CORP. KOSOVO " L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 1 21.06.2017 29.08.2018
80373775 601458319 JO-AKTIV N.SH " TONI " PRISHTINË PRISHTINË 1 05.12.2000 18.05.2018
70624338 600338819 JO-AKTIV AVOKAT JONUZ RAMA PRISHTINË PRISHTINË 1 04.12.2009 18.05.2018
70751984 600678950 " GRAWE KOSOVA " J.S.C. PRISHTINË PRISHTINË 1 20.05.2011 18.05.2018
810009094 810009094 JO-AKTIV HAMIDE HAZROLLI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 21.03.2017 03.11.2017
70595710 601855367 JO-AKTIV N.SH." KOSOVA NEWS NETWORK " GLLOGOC PRISHTINË 1 01.07.2009 03.11.2017
71354997 601737177 JO-AKTIV MIRJETË OSMANI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 30.01.2017 21.05.2018
80051085 600141121 JO-AKTIV D.P.Z. " HASI " PODUJEVË PRISHTINË 1 19.05.2000 21.05.2018
810090382 810090382 JO-AKTIV Remzi Jetishi B.I. PODUJEVË PRISHTINË 1 31.01.2018 16.02.2018
71097897 601166730 JO-AKTIV Ferma e Lopëve " Dioni -1 " PODUJEVË PRISHTINË 1 07.10.2014 16.02.2018
71261050 601607338 JO-AKTIV Hamide Hoti B.I. PODUJEVË PRISHTINË 1 30.03.2016 16.02.2018
71333647 601705083 JO-AKTIV VEDAT HAXHIISLAMI B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 08.11.2016 29.12.2017
810020701 810020701 " Medico Marketing Associates " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 09.03.2017 27.09.2017
71331067 601701320 " Kopshti Pema e Diturisë " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 27.10.2016 28.09.2017
810016726 810016726 JO-AKTIV NDËRMJETSUES ALI DRAGUSHA B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 13.04.2017 27.09.2017
71107787 601180128 " KALE - C " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 03.11.2014 28.09.2017
Total: 15522