Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70226602 600974308 JO-AKTIV N.T.H.,,Ari - Toni" FERIZAJ FERIZAJ 25.01.2005 05.04.2019
810167727 810167727 JO-AKTIV Gjyle Shabani B.I. FERIZAJ FERIZAJ 22.10.2018 15.04.2019
810669898 810669898 JO-AKTIV Mensur Selimi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 02.03.2007 02.05.2019
71359395 601744859 JO-AKTIV ZENEL HALILI B.I. SHTIME FERIZAJ 13.02.2017 02.05.2019
70961040 600975372 JO-AKTIV N.T.P. '' ONIKSI '' FERIZAJ FERIZAJ 23.05.2013 02.05.2019
810148371 810148371 " VNT GROUP " SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 13.08.2018 02.05.2019
810191734 810191734 JO-AKTIV Sefer Reka B.I. FERIZAJ FERIZAJ 25.01.2019 15.04.2019
70440260 600163365 JO-AKTIV D.P.T. " Njësimi " FERIZAJ FERIZAJ 09.07.2007 02.05.2019
70772752 600705795 JO-AKTIV D.P.H."TINI" FERIZAJ FERIZAJ 06.09.2011 02.05.2019
811271361 811271361 JO-AKTIV ESAT SADRIU B.I. FERIZAJ FERIZAJ 15.02.2019 08.05.2019
70933691 600934849 JO-AKTIV N.P.H. PIZZERIA " TORTELINNI " FERIZAJ FERIZAJ 07.03.2013 20.10.2015
811091123 811091123 JO-AKTIV Pirat Zaskoku B.I. FERIZAJ FERIZAJ 06.12.2016 20.05.2019
810078718 810078718 " AJANA BIBABY " SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 06.12.2017 20.05.2019
70789469 600372495 JO-AKTIV D.P."GLASS COM" FERIZAJ FERIZAJ 28.10.2011 22.05.2019
71302628 601662184 JO-AKTIV Bajramsha Bajrami B.I. FERIZAJ FERIZAJ 01.08.2016 28.05.2019
80412177 600100622 JO-AKTIV Auto Taxi Ramadan Vllahiu FERIZAJ FERIZAJ 25.01.2001 28.05.2019
70439241 600293310 JO-AKTIV Auto-Taxi Shukri Gashi FERIZAJ FERIZAJ 03.07.2007 10.01.2019
810087412 810087412 " KOSPOL Recycling " L.L.C. FERIZAJ FERIZAJ 17.01.2018 23.01.2019
71194493 601306047 JO-AKTIV Rexhep Berisha B.I. FERIZAJ FERIZAJ 03.09.2015 23.01.2019
810121509 810121509 JO-AKTIV HAJREDIN LUTA B.I. KAÇANIK FERIZAJ 08.05.2018 23.01.2019
Total: 12824