Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70657864 600482997 JO-AKTIV N.T.P"KOSOVA PRODUCTS" HANI I ELEZIT FERIZAJ 12.04.2010 19.12.2018
810168642 810168642 JO-AKTIV Adem Sopaj B.I. FERIZAJ FERIZAJ 26.10.2018 21.12.2018
810079352 810079352 " SCARPE ITALIANE " SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 18.12.2017 29.10.2018
810343195 810343195 JO-AKTIV Brahim H. Berisha B.I. KAMENICË GJILAN 20.07.2007 15.10.2019
810634784 810634784 JO-AKTIV Hajdin Jashari SUHAREKË PRIZREN 1 28.06.2003 22.10.2019
810645088 810645088 JO-AKTIV Barnatore Bujqësore ,, Botanika " FERIZAJ FERIZAJ 31.10.2000 25.03.2019
811089053 811089053 JO-AKTIV MENTOR ALIJA B.I. FERIZAJ FERIZAJ 19.05.2016 28.02.2019
810659914 810659914 JO-AKTIV D.P.Z. ,,Besimi" FERIZAJ FERIZAJ 03.02.2005 28.02.2019
811046574 811046574 "CAPITAL INVEST " L.L.C. FERIZAJ FERIZAJ 16.07.2010 28.02.2019
811242221 811242221 JO-AKTIV KUSHTRIM PROVOLIU B.I. KAÇANIK FERIZAJ 19.12.2016 28.02.2019
810191487 810191487 JO-AKTIV Hajrullah Rexhepi B.I FERIZAJ FERIZAJ 24.01.2019 14.10.2019
810013607 810013607 JO-AKTIV ELIFE BYTYÇI B.I. FERIZAJ FERIZAJ 04.04.2017 16.10.2019
70951274 600960977 JO-AKTIV N.SH. "BINI" HANI I ELEZIT FERIZAJ 19.04.2013 07.02.2019
810300773 810300773 JO-AKTIV NUHI JAKUPI B.I. KAÇANIK FERIZAJ 30.05.2000 20.02.2019
80068930 810300773 JO-AKTIV NUHI JAKUPI B.I. KAÇANIK FERIZAJ 30.05.2000 20.02.2019
811080671 811080671 JO-AKTIV Arsim H. Bytyqi FERIZAJ FERIZAJ 21.03.2014 05.03.2019
811079575 811079575 JO-AKTIV Hysen Muharemi FERIZAJ FERIZAJ 13.01.2014 07.03.2019
810658601 810658601 JO-AKTIV Termo ING FERIZAJ FERIZAJ 12.03.2004 07.05.2019
811076703 811076703 JO-AKTIV Beslinda Pestova FERIZAJ FERIZAJ 05.04.2013 05.06.2019
811076357 811076357 JO-AKTIV Nebahate Ferizi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 15.03.2013 22.07.2019
Total: 13147