Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70337179 600177093 JO-AKTIV D.P.T. "ERMALI" PRIZREN PRIZREN 1 28.02.2006 31.05.2019
810579922 810579922 JO-AKTIV Xheladin Nuredini B.I. PRIZREN PRIZREN 2 20.10.2000 03.06.2019
70436587 600491336 JO-AKTIV N.N. " Termoizolues M + S " SUHAREKË PRIZREN 1 18.06.2007 03.06.2019
70563762 600112990 JO-AKTIV D.P.T. " Bizhuteria Roni " PRIZREN PRIZREN 1 11.03.2009 03.06.2019
811287524 811287524 JO-AKTIV ZADE NOCI B.I. GJAKOVË GJAKOVË 26.03.2019 31.05.2019
70657724 600477120 JO-AKTIV N.P.T."NEV-COM" RAHOVEC PRIZREN 2 08.04.2010 29.05.2019
80460155 601360142 JO-AKTIV D.P.T." Visari" PRIZREN PRIZREN 1 04.06.2001 29.05.2019
70781689 600735536 JO-AKTIV N.T.SH "VITAL" RAHOVEC PRIZREN 2 27.09.2011 29.05.2019
810161696 810161696 JO-AKTIV BENJAMIN HASHANI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 02.10.2018 28.05.2019
810113704 810113704 JO-AKTIV SENAD SKENDERAJ B.I. PRIZREN PRIZREN 1 17.04.2018 28.05.2019
811156274 811156274 JO-AKTIV Ardian Bashota B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 11.03.2014 28.05.2019
810984593 810984593 JO-AKTIV Malsi Kryeziu B.I. PRIZREN PRIZREN 2 30.04.2010 28.05.2019
810344482 810344482 Borovci Petroll O.P. KAMENICË GJILAN 23.12.2004 24.04.2019
71155080 601248794 JO-AKTIV N.T.SH. " VERDA PHARM " GJILAN GJILAN 20.04.2015 13.05.2019
810195207 810195207 " DRERI " SH.P.K. VITI GJILAN 04.02.2019 13.05.2019
70542935 600077011 JO-AKTIV N.T.SH: "EL-ARTI" VITI GJILAN 03.12.2008 22.05.2019
70883694 600863098 JO-AKTIV D.P.T. " ELONA - A " GJILAN GJILAN 01.10.2012 07.05.2019
810151621 810151621 " AUTOO - SHKODRA " SH.P.K. GJILAN GJILAN 27.08.2018 17.05.2019
810190067 810190067 " Bora's " SH.P.K. GJILAN GJILAN 18.01.2019 22.05.2019
811196022 811196022 JO-AKTIV RRAHMAN IBRAHIMI B.I. PARTESH GJILAN 25.08.2010 22.05.2019
Total: 12537