Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70714205 600613691 JO-AKTIV D.P.Z."FRENCH-FRIES" PRIZREN PRIZREN 1 22.12.2010 11.06.2019
811035428 811035428 JO-AKTIV Violetja Elshani B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 27.06.2008 11.06.2019
810394544 810394544 JO-AKTIV EN SHARKU RAHOVEC PRIZREN 2 18.05.2004 31.05.2019
70635631 0 JO-AKTIV D.P.T. "SEIKO &SILVER" GJAKOVË PRIZREN 2 19.01.2010 10.07.2012
80387130 602085286 JO-AKTIV NDËRMARRJA TREGTARE,PRODHUESE TRANSPORTUESE"D. DURIMI" RAHOVEC PRIZREN 1 14.02.2001 07.06.2019
811272153 811272153 JO-AKTIV BENDISE GASHI VRANIQI B.I. PRIZREN PRIZREN 2 20.02.2019 05.06.2019
71095363 601163207 JO-AKTIV D.P.T. "XHE STARS" PRIZREN PRIZREN 2 26.09.2014 03.06.2019
80058195 600303599 JO-AKTIV D.P.T. " Besi BR " MITROVICË MITROVICË 17.05.2000 21.05.2019
70038390 600218045 JO-AKTIV N.T.P. " Universum " VUSHTRRI MITROVICË 06.06.2003 05.06.2019
71092887 601160120 JO-AKTIV N.N. "VOCA" MITROVICË MITROVICË 18.09.2014 16.05.2019
810004408 810004408 JO-AKTIV NAZIM BUNJAKU B.I. VUSHTRRI MITROVICË 08.03.2017 24.05.2019
810358269 810358269 JO-AKTIV Bedredin Pllana B.I. MITROVICË MITROVICË 17.07.2000 24.05.2019
70665093 600489117 JO-AKTIV D.P.Z.SALLON ONDULIMI"XENI" MITROVICË MITROVICË 13.05.2010 30.05.2019
811275199 811275199 JO-AKTIV FERKI ADEMI B.I. MITROVICË MITROVICË 28.02.2019 28.05.2019
810123844 810123844 JO-AKTIV LAVDIM I. FAZLIU VUSHTRRI MITROVICË 15.05.2018 15.05.2019
71195716 0 ALBERT SALIHU B.I. MITROVICË MITROVICË 08.09.2015 24.05.2019
810348426 810348426 JO-AKTIV Fitim Feka B.I. MITROVICË MITROVICË 30.06.2000 24.05.2019
80107595 601463037 JO-AKTIV N.P.T."KASTRIOTI" GJAKOVË GJAKOVË 27.06.2000 28.05.2019
602133762 0 HAXHERE BYTYQI B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 17.02.2005 28.05.2019
810976772 0 JO-AKTIV Florije Zilkiqi B.I. PRIZREN PRIZREN 2 23.04.2008 29.05.2019
Total: 12537