Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810556970 810556970 JO-AKTIV Suzana Damati B.I. MITROVICË MITROVICË 10.01.2011 04.10.2019
71264076 810209876 JO-AKTIV SHKELZEN MËZIU B.I. SKENDERAJ MITROVICË 05.04.2016 03.10.2019
810356453 810356453 JO-AKTIV Petrit Nimani B.I. MITROVICË MITROVICË 28.06.2003 27.08.2019
810011718 810011718 " IMR HAMBURG " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 10.03.2017 10.10.2019
811348269 811348269 JO-AKTIV Ibrahim Re. Berisha B.I. PRIZREN PRIZREN 2 23.06.2000 10.10.2019
810124834 810124834 " Mixprint " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 16.05.2018 10.10.2019
811213834 811213834 JO-AKTIV Skender I. Shahini B.I. GJILAN GJILAN 06.05.2015 27.09.2019
811320647 811320647 JO-AKTIV Mehmet Shkodra B.I. GJILAN GJILAN 17.06.2019 07.10.2019
811213884 811213884 JO-AKTIV Shemsedin Kasumi B.I. GJILAN GJILAN 08.05.2015 07.10.2019
811211903 811211903 JO-AKTIV Ardian A. Osmani B.I. GJILAN GJILAN 01.10.2014 04.10.2019
80487274 0 Kombi Taxi Blerim Sherifi GJILAN GJILAN 13.07.2001 27.09.2019
71263533 601610505 JO-AKTIV XHEVAIRE KEQMEZI B.I. KAMENICË GJILAN 04.04.2016 01.10.2019
810344531 810344531 JO-AKTIV Aleksandar Maksimovic B.I. KAMENICË GJILAN 17.01.2005 03.10.2019
810266579 810266579 JO-AKTIV Nazim Ramadani B.I. GJILAN GJILAN 29.08.2001 02.10.2019
810343632 810343632 JO-AKTIV Amir Keçmezi B.I. KAMENICË GJILAN 08.07.2003 08.10.2019
71304558 601664940 JO-AKTIV Auto Taxi Isuf Shabiu B.I. VITI GJILAN 08.08.2016 30.09.2019
810151217 810151217 JO-AKTIV Bukurije Boneshta B.I. GJAKOVË GJAKOVË 28.08.2018 01.10.2019
810225038 810225038 JO-AKTIV Tahir Juniku B.I. GJAKOVË GJAKOVË 30.06.2000 01.10.2019
810030627 810030627 JO-AKTIV Gjergj Pjetraj B.I. GJAKOVË GJAKOVË 01.06.2017 03.10.2019
70631954 600383913 JO-AKTIV N.N."K-BERISHA" MALISHEVË PRIZREN 2 11.01.2010 08.07.2013
Total: 13025