Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
811043710 811043710 JO-AKTIV Urim Beqiraj B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 07.07.2015 13.06.2019
80180276 600267034 JO-AKTIV D.P.T. " Cani " KAMENICË GJILAN 10.07.2000 03.06.2019
70300430 600261705 JO-AKTIV Ambulant e Veterinarisë " Veterina " KAMENICË GJILAN 14.09.2005 11.06.2019
810042812 810042812 JO-AKTIV Albionë Bunjaku Isufi B.I. KAMENICË GJILAN 26.07.2017 10.06.2019
810076291 810076291 JO-AKTIV HAMIDE ARIFI B.I. GJILAN GJILAN 06.12.2017 12.06.2019
811197872 811197872 JO-AKTIV Burim Bexheti B.I. GJILAN GJILAN 01.01.2011 27.05.2019
810011338 810011338 JO-AKTIV ALBIN SHKODRA B.I. GJILAN GJILAN 28.03.2017 10.05.2019
810167975 810167975 JO-AKTIV Bekim Hajrullahu B.I. VITI GJILAN 24.10.2018 15.05.2019
810273235 810273235 JO-AKTIV Mevlanali Foniqi B.I. GJILAN GJILAN 03.06.2003 06.06.2019
71046273 601095822 JO-AKTIV P.T.P. " NEBI " VITI GJILAN 01.04.2014 03.06.2019
810288317 810288317 JO-AKTIV Jaser Shyqeriu B.I. DRAGASH PRIZREN 1 21.08.2003 20.05.2019
810586406 810586406 JO-AKTIV D.P.T. " Roman'sa " PRIZREN PRIZREN 1 01.07.2000 11.02.2019
810135120 810135120 " AR - D. Invest " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 22.06.2018 12.06.2019
80705492 600505806 JO-AKTIV N.T.P. ,, Svinga " SUHAREKË PRIZREN 1 14.11.2002 12.06.2019
70115615 600318754 JO-AKTIV DPT,, A & G " PRIZREN PRIZREN 2 19.01.2004 12.06.2019
70949393 600958584 JO-AKTIV D.P.T. "GETI-M" RAHOVEC PRIZREN 2 16.04.2013 05.02.2014
53005551 601036876 Zentrum Für Fernbildung und Forschung e.V PRIZREN PRIZREN 1 22.10.2013 10.06.2019
811040980 811040980 JO-AKTIV Abdylkader Hoxha B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 26.06.2013 11.06.2019
810706749 810706749 JO-AKTIV Ismet Hoxha B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 19.06.2002 11.06.2019
810131524 810131524 " JASAS " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 06.06.2018 11.06.2019
Total: 12537