Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810703828 810703828 JO-AKTIV NJAZI KASTRATI B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 10.07.2000 07.08.2019
811154690 811154690 JO-AKTIV Kujdesim Bytyçi B.I. MALISHEVË PRIZREN 2 31.08.2012 13.08.2019
810977126 810977126 JO-AKTIV Pleurat Kryeziu PRIZREN PRIZREN 2 06.06.2008 14.08.2019
70303501 600176326 JO-AKTIV N.T.SH. " Nushi - M " GJAKOVË GJAKOVË 26.09.2005 08.08.2019
810590613 810590613 JO-AKTIV Shpend Hamiti PRIZREN PRIZREN 2 01.10.2010 08.08.2019
810982133 810982133 JO-AKTIV FEHMIYE SPAHI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 12.10.2009 16.07.2019
811138529 811138529 JO-AKTIV Krist Kola B.I. GJAKOVË GJAKOVË 06.09.2012 26.07.2019
811134676 811134676 JO-AKTIV Diamant Dura B.I. GJAKOVË GJAKOVË 18.11.2010 31.07.2019
811143966 811143966 JO-AKTIV Violeta Hoxha B.I. GJAKOVË GJAKOVË 07.08.2014 31.07.2019
810630641 810630641 JO-AKTIV Ragip Morina B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 26.02.2004 25.07.2019
810023862 0 Habib Elshani B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 08.05.2017 25.05.2018
810738528 810738528 JO-AKTIV Alban B. Morina B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 12.01.2012 02.08.2019
810980187 810980187 JO-AKTIV Fejz Sahitaj PRIZREN PRIZREN 2 01.04.2009 05.08.2019
810344911 810344911 JO-AKTIV HAKIF HAXHA B.I. MITROVICË MITROVICË 05.05.2000 30.07.2019
811115890 811115890 JO-AKTIV MUSË R. MUSA B.I. VUSHTRRI MITROVICË 25.02.2014 25.07.2019
811311331 811311331 JO-AKTIV Avni M. Çitaku B.I. MITROVICË MITROVICË 23.05.2019 29.07.2019
71214753 810568636 JO-AKTIV XHEVRIJE HALITI B.I. MITROVICË MITROVICË 05.11.2015 22.07.2019
810568636 810568636 JO-AKTIV Xhevrije Haliti B.I. MITROVICË MITROVICË 05.11.2015 22.07.2019
811192898 811192898 JO-AKTIV Beel Com GJILAN GJILAN 27.10.2009 28.03.2019
811335662 811335662 JO-AKTIV Daut Latifaj B.I. KAMENICË GJILAN 30.09.2014 17.07.2019
Total: 12537