Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810019077 810019077 JO-AKTIV TEUTA HANXHIU B.I. GRAÇANICË MITROVICË 13.04.2017 21.10.2019
810119794 810119794 JO-AKTIV STANKA MILUTINOVIC I.B. LEPOSAVIQ MITROVICË 03.05.2018 31.10.2019
810702854 810702854 JO-AKTIV Milena Jeftic I.B. LEPOSAVIQ MITROVICË 19.01.2016 30.10.2019
810119786 810119786 JO-AKTIV MLADEN MILUTINOVIC I.B. LEPOSAVIQ MITROVICË 03.05.2018 31.10.2019
811164467 811164467 JO-AKTIV Nikola Gvozdovic B.I. MITROVICË VERIORE MITROVICË 08.07.2013 21.10.2019
811108259 811108259 JO-AKTIV Fidan Preteni B.I. VUSHTRRI MITROVICË 11.07.2008 24.10.2019
70511894 811108259 JO-AKTIV D.P.Z. Servis i Kompj. " Kompjuter Plus " VUSHTRRI MITROVICË 11.07.2008 24.10.2019
810586521 810586521 JO-AKTIV Hekuran Kadriaj B.I. PRIZREN PRIZREN 2 13.08.2001 07.11.2019
810027210 810027210 A.Ç INXHCONSULT SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 18.05.2017 07.11.2019
810011057 810011057 " NORON " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 03.03.2017 07.11.2019
810635980 810635980 JO-AKTIV Sadri Bytyçi B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 14.08.2006 07.11.2019
810337833 810337833 JO-AKTIV Hasan Islami B.I. KAMENICË GJILAN 20.06.2000 16.09.2019
810332156 810332156 JO-AKTIV Fatmir K. Dërmaku B.I. KAMENICË GJILAN 19.11.2012 01.11.2019
810332015 810332015 JO-AKTIV Aleksandar Ristic B.I. KAMENICË GJILAN 26.09.2012 31.10.2019
810151168 810151168 JO-AKTIV ARLINDA HASANI B.I. GJILAN GJILAN 28.08.2018 31.10.2019
810332164 810332164 JO-AKTIV Ajvaz Dërmaku B.I. KAMENICË GJILAN 19.11.2012 01.11.2019
810739849 810739849 JO-AKTIV Jovica Pavlovic B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 20.11.2012 22.10.2019
810120022 810120022 JO-AKTIV KASTRIOT KRYEZIU B.I. PRIZREN PRIZREN 1 03.05.2018 06.11.2019
811317199 811317199 JO-AKTIV Alban B. Berisha B.I. PRIZREN PRIZREN 1 07.06.2019 06.11.2019
810743064 810743064 JO-AKTIV SEAD GASHI B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 22.05.2015 01.11.2019
Total: 13006