Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70924137 600920682 JO-AKTIV 330188187 " BARUTI INVEST " SH.P.K. MITROVICË MITROVICË 11.02.2013 18.03.2013
70706067 600595708 JO-AKTIV N.SH.T. "NATYRA" GJILANI GJILAN 05.11.2010 07.03.2012
70875071 600850079 JO-AKTIV Auto Taxi Bahri Hyseni VUSHTRRI MITROVICË 28.08.2012 23.11.2012
70905663 600895710 AKTIV D.P.T. " Second Hand " PODUJEVË PRISHTINË 1 13.12.2012 20.05.2014
70899353 600885943 JO-AKTIV N . SH . '' Pintron '' VUSHTRRI MITROVICË 19.11.2012 30.12.2015
70847280 600802343 AKTIV N.P.T. " KLEA - A3 " GJAKOVË GJAKOVË 10.05.2012 30.07.2014
70927268 600925012 JO-AKTIV N.SH. Pemishtja " ÇUKA E KORÇËS " KAMENICË GJILAN 21.02.2013 13.11.2015
70588374 600204276 JO-AKTIV N.T. " Arizon " PRIZREN PRIZREN 1 02.06.2009 19.04.2018
70876299 600851580 AKTIV N.T.P. '' Te Bujari '' VUSHTRRI MITROVICË 31.08.2012 21.01.2015
70962160 600977526 JO-AKTIV RAIF HOTI B.I. RAHOVEC PRIZREN 29.05.2013 28.06.2016
70920956 0 JO-AKTIV Tregëti Lëvizëse Ahmet Geci VUSHTRRI MITROVICË 31.01.2013 13.01.2014
70635062 600398045 VËLLEZRIT LECI" SH.P.K. KAMENICË GJILAN 21.01.2010 08.09.2015
70534797 600529872 JO-AKTIV 330080119 " 2 AS " Sh.p.k. MITROVICË MITROVICË 21.10.2008 15.06.2010
70986167 601009865 " 3 net " SH.P.K. GJAKOVË GJAKOVË 30.08.2013 04.12.2015
71190757 601301419 " ALPHA ONLINE AGENCY " L.L.C. MITROVICË MITROVICË 20.08.2015 11.05.2018
70964201 0 " ARDITI " SH. P.K. FERIZAJ FERIZAJ 31.05.2013 07.04.2015
70458398 600694352 JO-AKTIV " ARTI " SH.P.K. PODUJEVË PRISHTINË 1 05.11.2007 28.12.2011
70581663 600057394 " BELKOS" SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 12.05.2009 22.11.2016
70924897 600921698 JO-AKTIV " ECOPELLETS " SH.P.K. MALISHEVË PRIZREN 12.02.2013 30.01.2014
71200108 601501449 " ELEKTROSTART " SH.P.K. FERIZAJ FERIZAJ 11.09.2015 09.08.2017
Total: 11113