Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810036360 810036360 JO-AKTIV ANITA KARAXHI B.I. RAHOVEC PRIZREN 1 28.06.2017 11.12.2019
811344267 811344267 JO-AKTIV Amir A. Ademi B.I. PRIZREN PRIZREN 1 26.08.2019 11.12.2019
810988503 810988503 JO-AKTIV Milaim Fazliu PRIZREN PRIZREN 2 20.05.2011 11.12.2019
810242181 810242181 JO-AKTIV Besnik Dinarama B.I. GJAKOVË GJAKOVË 23.05.2006 02.12.2019
810221010 810221010 JO-AKTIV Albert Morina B.I. GJAKOVË GJAKOVË 02.10.2000 29.11.2019
811138446 811138446 JO-AKTIV Xhemë Berisha B.I. GJAKOVË GJAKOVË 17.08.2012 02.12.2014
810119877 810119877 JO-AKTIV RASID POTORI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 03.05.2018 10.12.2019
810737231 810737231 JO-AKTIV Bekim Cena B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 20.01.2011 10.12.2019
811107772 811107772 BRINTEX SH.P.K. VUSHTRRI MITROVICË 21.11.2016 27.11.2019
811165811 811165811 JO-AKTIV Siniša Andrejevic MITROVICË VERIORE MITROVICË 28.05.2015 27.11.2019
811380378 811380378 JO-AKTIV Muhamet E. Dolaku B.I. MITROVICË MITROVICË 23.08.2016 06.12.2019
810170415 810170415 JO-AKTIV Ali Kodra B.I. SKENDERAJ MITROVICË 02.11.2018 22.11.2019
810694043 810694043 JO-AKTIV Florim Z. Shala B.I. VUSHTRRI MITROVICË 24.02.2005 26.11.2019
811274604 811274604 JO-AKTIV NJOMZA KELMENDI B.I. MITROVICË MITROVICË 27.02.2019 03.12.2019
810555914 810555914 JO-AKTIV DPZ " HER STYLE " MITROVICË MITROVICË 07.07.2010 19.11.2019
810685513 810685513 JO-AKTIV NAIP BEHRAMI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 06.10.2000 22.11.2019
810181628 810181628 JO-AKTIV SHPETIM ASLLANI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 13.12.2018 14.11.2019
810042888 810042888 JO-AKTIV NEXHMIJE TEMAJ B.I. SKENDERAJ MITROVICË 26.07.2017 25.11.2019
810147472 810147472 JO-AKTIV KUJTIM BAINCA B.I. VUSHTRRI MITROVICË 09.08.2018 26.11.2019
810684937 810684937 JO-AKTIV Ahmet Sunguri B.I. VUSHTRRI MITROVICË 28.06.2000 02.12.2019
Total: 13147