Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70975262 600995411 JO-AKTIV N.SH.P. '' BEKA '' DEÇAN PEJË 16.07.2013 13.09.2018
71290964 601647053 JO-AKTIV ANTON MRIJAJ B.I KLINË PEJË 21.06.2016 20.09.2018
71234320 601567102 JO-AKTIV UKSHIN IBRAHIMAJ B.I. ISTOG PEJË 14.01.2016 17.09.2018
70207107 600462303 JO-AKTIV N.T.P. " Bag " MALISHEVË PRIZREN 2 19.11.2004 19.09.2018
70731789 600657748 JO-AKTIV D.P.Z."EDI&ARTI" PRIZREN PRIZREN 2 03.03.2011 20.09.2018
70283941 600317334 JO-AKTIV D.P.T. " Mani Mobilieri " PRIZREN PRIZREN 2 07.07.2005 20.09.2018
70835363 600787173 JO-AKTIV N.N. "DR. IB.MUQA" SUHAREKË PRIZREN 1 17.04.2012 19.09.2018
71272672 601622378 " URAGROUP " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 2 21.04.2016 18.09.2018
810003145 810003145 JO-AKTIV NEXHAT ELSHANI B.I. PRIZREN PRIZREN 2 07.03.2017 17.09.2018
71307476 601668728 JO-AKTIV AUTO TAXI ARSIM HALITI B.I. GJILAN GJILAN 18.08.2016 13.09.2018
71173925 601275010 " STEFAN " D.O.O. KAMENICË GJILAN 18.06.2015 13.09.2018
70515350 600340541 JO-AKTIV Radio " Star " GJILAN GJILAN 31.07.2008 14.09.2018
71150607 601242431 JO-AKTIV D.P.T. " EXPLICIT " PRIZREN PRIZREN 1 03.04.2015 14.09.2018
70395658 600067591 JO-AKTIV D.P.Z. Servis ,,LG" PEJË PEJË 30.11.2006 12.09.2018
810117136 810117136 JO-AKTIV JETON N. HASANI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 24.04.2018 30.08.2018
71206254 601529293 JO-AKTIV RAZA SVERKA B.I. KLINË PEJË 12.10.2015 28.08.2018
810066721 810066721 " FOS - TECH " SH.P.K. ISTOG PEJË 25.10.2017 30.08.2018
70703998 600592069 JO-AKTIV N.T. " ABI " PEJË PEJË 27.10.2010 15.08.2018
70975815 600996328 JO-AKTIV N.P.T." V - SHEHU " JUNIK PEJË 17.07.2013 09.08.2018
70259709 600191936 JO-AKTIV N.T. "Nokshiqi" PEJË PEJË 22.04.2005 10.08.2018
Total: 11468