Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
70115763 600552849 JO-AKTIV N.H.T. " Agora " ISTOG PEJË 19.01.2004 12.12.2018
70699982 600607389 JO-AKTIV N.SH. " SPRACHZENTRUM - NIKÇI " PEJË PEJË 13.10.2010 06.12.2018
71283720 600383153 JO-AKTIV Auto Taxi AHMET ZEQIRI B.I. MITROVICË MITROVICË 30.05.2016 30.11.2018
71331687 601702120 JO-AKTIV MERGIM HAJZERI B.I. SKENDERAJ MITROVICË 02.11.2016 11.12.2018
780752328 600748563 JO-AKTIV D.T.P. "ERAJI" PRIZREN PRIZREN 1 20.05.2011 12.12.2018
810155897 810155897 JO-AKTIV EDIS ZGOG B.I. PRIZREN PRIZREN 1 18.09.2018 12.12.2018
35504982 0 JO-AKTIV DPH " Apostrophe Loung" MITROVICË MITROVICË 04.06.2009 30.11.2018
70615894 0 JO-AKTIV D.P.H. " M & M " SKENDERAJ MITROVICË 21.10.2009 30.11.2018
810048464 810048464 JO-AKTIV QENDRESA REXHA B.I. SKENDERAJ MITROVICË 14.08.2017 08.11.2018
70170985 600550538 JO-AKTIV N T.H "Leo" VUSHTRRI MITROVICË 15.07.2004 04.12.2018
810172388 810172388 JO-AKTIV Auto Taxi FUAT SELMANI I.B. MITROVICË VERIORE MITROVICË 09.11.2018 04.12.2018
810160060 810160060 JO-AKTIV KASTRIOT GASHI B.I. MITROVICË MITROVICË 28.09.2018 07.12.2018
80267231 600338330 JO-AKTIV Dyqani Privat " Egzoni " MITROVICË MITROVICË 07.08.2000 27.11.2018
51138309 600782058 QAZHR MITROVICË MITROVICË 15.03.2012 07.12.2018
71248550 601588744 JO-AKTIV DEMOKRAT LAJQI B.I. PEJË PEJË 24.02.2016 10.12.2018
70747103 600682068 JO-AKTIV N.T." FITORJA - U " DEÇAN PEJË 04.05.2011 07.12.2018
80217455 600107008 JO-AKTIV D.P.T. " Jeta -A " PEJË PEJË 21.06.2000 06.12.2018
80569726 600287595 JO-AKTIV S.Z.R " Holidej " MITROVICË MITROVICË 26.10.2001 21.11.2018
71194086 601305510 JO-AKTIV BESNIK BASHOLLI B.I. VUSHTRRI MITROVICË 03.09.2015 27.11.2018
80107331 600600169 JO-AKTIV N.P.T." FRIGOELEKTRO " SKENDERAJ MITROVICË 30.09.2010 06.12.2018
Total: 11690