Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810634156 810634156 JO-AKTIV Murat Sopa B.I. SUHAREKË PRIZREN 1 20.10.2000 11.08.2020
810983917 810983917 JO-AKTIV Leonard Hoxhaj B.I. PRIZREN PRIZREN 1 23.03.2010 12.08.2020
810979031 810979031 JO-AKTIV Gazmend I. Gashi PRIZREN PRIZREN 1 06.01.2009 12.08.2020
810142117 810142117 JO-AKTIV FLORA HAJREDINI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 19.07.2018 12.08.2020
811398686 811398686 JO-AKTIV Feston Rexhepi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 10.02.2020 26.02.2020
811353995 811353995 JO-AKTIV Erëmirë Musliu B.I. FERIZAJ FERIZAJ 25.09.2019 24.02.2020
810140567 810140567 JO-AKTIV BLERIM KRASNIQI B.I. KAÇANIK FERIZAJ 13.07.2018 19.02.2020
70067597 811379008 JO-AKTIV N.P.T."AGRO -COM" FERIZAJ FERIZAJ 30.06.2003 13.02.2020
811376799 811376799 JO-AKTIV Avni N. Salihu B.I. SHTIME FERIZAJ 25.11.2019 18.02.2020
811056515 811056515 JO-AKTIV Rashit Fejza B.I. FERIZAJ FERIZAJ 26.06.2008 10.02.2020
811238874 811238874 JO-AKTIV Nexhat Vogliqi B.I. KAÇANIK FERIZAJ 17.09.2012 07.02.2020
811072008 811072008 JO-AKTIV Ridvan Idrizi B.I. FERIZAJ FERIZAJ 05.04.2012 23.01.2020
810301218 810301218 X - Fort O.P. KAÇANIK FERIZAJ 13.06.2000 21.01.2020
811059212 811059212 JO-AKTIV Agron Ajvazi FERIZAJ FERIZAJ 17.03.2009 09.01.2020
810156506 810156506 JO-AKTIV AVNORE KUKAQI B.I. PRIZREN PRIZREN 1 19.09.2018 10.08.2020
810185232 810185232 " BUILDING GROUP " SH.P.K. PRIZREN PRIZREN 1 27.12.2018 10.08.2020
810553041 810553041 JO-AKTIV Sami Alushi B.I. MITROVICË VERIORE MITROVICË 20.01.2009 29.07.2020
811020883 811020883 JO-AKTIV Ilmi Kastrati B.I. SKENDERAJ MITROVICË 06.02.2015 13.07.2020
811303677 811303677 JO-AKTIV Vlora Tmava B.I. MITROVICË MITROVICË 07.05.2019 23.07.2020
810308579 810308579 JO-AKTIV Genc Nrecaj B.I. KLINË PEJË 21.03.2000 04.08.2020
Total: 15799