Export
NRB Nr. Fiskal NRF Status Nr. TVSh Emri Komuna Qendra Tatimore Data Fillimit Data Mbylljes
810980583 810980583 JO-AKTIV Naile Smani B.I. PRIZREN PRIZREN 2 28.04.2009 27.05.2020
810997174 810997174 JO-AKTIV Kadir Dullaj B.I. PRIZREN PRIZREN 2 21.03.2013 18.05.2020
811301225 811301225 JO-AKTIV Zenejlabedin Çanta B.I. RAHOVEC PRIZREN 2 12.08.2015 13.05.2020
811393967 811393967 JO-AKTIV Zarife Hasanaj B.I. PRIZREN PRIZREN 2 28.01.2020 11.03.2020
810983561 0 Zuljfikar Balje B.I. PRIZREN PRIZREN 2 26.02.2010 15.04.2020
811011709 811011709 JO-AKTIV Dardan Kodra B.I. PRIZREN PRIZREN 2 22.06.2016 04.05.2020
810602541 810602541 JO-AKTIV Luljeta F. Aliu B.I. PRIZREN PRIZREN 2 27.06.2006 15.04.2020
811010404 811010404 JO-AKTIV Berat Kastrati B.I. PRIZREN PRIZREN 2 04.03.2016 23.04.2020
811004324 811004324 JO-AKTIV Arlinda Trolli B.I. PRIZREN PRIZREN 2 25.09.2014 17.04.2020
810811986 810811986 " ABB AG " KOSOVO BRANCH PRISHTINË PRISHTINË 1 20.10.2011 10.03.2020
811326869 811326869 DRINI GA MARKET SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 02.07.2019 09.03.2020
810183129 810183129 " ETERNAL- E " L.L.C. PRISHTINË PRISHTINË 1 17.12.2018 08.08.2019
810848327 810848327 LUNA LOUNGE BAR SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 24.04.2015 19.02.2019
71298876 601657292 " FENIKSI.NET " SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 13.07.2016 16.05.2019
80098987 600141965 JO-AKTIV Auto Taxi Milazim Sekiraqa PRISHTINË PRISHTINË 1 17.05.2000 16.05.2019
810155251 810155251 JO-AKTIV Visar Sadriu B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 12.09.2018 16.05.2019
810512089 810512089 JO-AKTIV Lulzim G. Sadiku B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 10.10.2005 19.02.2020
810536899 810536899 ,,2 A - Consulting" SH.P.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 15.11.2007 13.02.2020
810203513 810203513 JO-AKTIV Drita M. Berisha B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 08.06.2015 16.10.2019
810139734 810139734 JO-AKTIV AVOKATE LEONORA RECAJ B.I. PRISHTINË PRISHTINË 1 11.07.2018 09.03.2020
Total: 15522