Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600861472 330174459 " GENETIKOS " SH.P.K. 31.03.2014
" GEOING " Sh.p.k. 02.09.2010
600700141 " GEOSCAN " SH.P.K. 31.03.2014
600857455 330173154 " GHR Group " L.L.C. 31.03.2014
600710306 " GIQA & EDI " SH.P.K. 31.03.2014
600782652 " GLANZ " SH.P.K. 31.03.2014
600833570 " GLOBRON INVESTMENTS " L.L.C. 14.10.2016
600906377 330185050 " GOLD LOUNGE " SH.P.K. 31.03.2014
600861646 " GPT REAL ESTATE Kosovo " L.L.C. 01.11.2017
600706959 " GRIFON " SH.P.K. 31.03.2014
600399754 " GURI " SH.P.K. 31.03.2014
600925509 " Gadis Group " SH.P.K. 19.11.2014
600422761 330088238 " Global Target" L.L.C. 31.03.2014
600326236 330013045 " Globex " Sh.p.k. 31.03.2014
600452271 330060765 " HA PROJEKT " SH.P.K. 31.03.2014
600973623 " HEXAGON " L.L.C. 11.04.2015
600912382 " IKAN ENGINEERING " SH.P.K. 31.03.2014
600891536 " IKPZH " SH.P.K. 31.03.2014
600816625 " INK-IT " SH.P.K. 31.03.2014
600859386 " INTER PHARM " SH.P.K. 31.03.2014
Total: 46088