Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Adresa Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70520060 600371273 " Eciks Consulting " Sh.p.k. 25.08.2008 Qamil Hoxha nr.12/6 PRISHTINË PRISHTINË 3 31.03.2014
70667495 600627642 " FATOSI " SH.P.K. 17.05.2010 BEDRI SHALA NR.10 GLLOGOC PRISHTINË 2 31.03.2014
70727226 600694609 330139502 " FLEX " SH.P.K. 16.02.2011 UÇK NR.1 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2014
70732629 600856647 " FOB " SH.P.K. 07.03.2011 PERANDORI JUSTINIAN NR.7 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2014
70805294 600757887 330155897 " FORTUNA DIGITAL " SH.P.K. 04.01.2012 RRUSTEM STATOVCI NR.23 PRISHTINË PRISHTINË 3 31.03.2014
70874296 600848199 " Fati A " SH.P.K. 22.08.2012 Krushevcit nr.19 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.03.2014
70882876 600861472 330174459 " GENETIKOS " SH.P.K. 13.09.2012 Ulpiana C15-II-P PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2014
70570130 " GEOING " Sh.p.k. 24.02.2009 Skender Rexhepi,4 KLINË PEJË 02.09.2010
70771799 600700141 " GEOSCAN " SH.P.K. 25.07.2011 DARDANIA OB.GRANIT-III-HY I NR.19 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.03.2014
70880253 600857455 330173154 " GHR Group " L.L.C. 12.09.2012 Lagja Veternik PRISHTINË PRISHTINË 3 31.03.2014
70778572 600710306 " GIQA & EDI " SH.P.K. 16.09.2011 P.N JUNIK PEJË 31.03.2014
70810751 600782652 " GLANZ " SH.P.K. 30.01.2012 " MENTOR TOLAJ " NR 87 DEÇAN PEJË 31.03.2014
70913364 600906377 330185050 " GOLD LOUNGE " SH.P.K. 05.01.2013 P.Justinian Lok.C/2 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2014
70774194 600706959 " GRIFON " SH.P.K. 22.08.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 31.03.2014
70614847 600399754 " GURI " SH.P.K. 15.10.2009 Fitorja PODUJEVË PRISHTINË 1 31.03.2014
70559617 600422761 330088238 " Global Target" L.L.C. 09.02.2009 Eduard Lir Nr 10 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2014
70580489 600326236 330013045 " Globex " Sh.p.k. 05.05.2009 Z.Industriale ,317/3 PRISHTINË PRISHTINË 2 31.03.2014
70650657 600452271 330060765 " HA PROJEKT " SH.P.K. 18.03.2010 PAPA KLIMENTI PEJË PEJË 31.03.2014
70597160 600207478 " IDM-Group " Sh.p.k. 15.06.2009 L.Dardania SU-9/1Gj.MUstafa PRISHTINË PRISHTINË 2 19.12.2012
70917955 600912382 " IKAN ENGINEERING " SH.P.K. 15.01.2013 F.Krasniqi,9 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2014
Total: 51475