Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600652467 " BONI " SH.P.K. 13.10.2016
600814265 330163684 " BUKO - CO " SH.P.K. 31.03.2014
600009668 " Bentoniti " Sh.p.k. 19.12.2012
600216635 330070566 " Billbordat " Sh.p.k. 31.03.2014
600870902 " Bulletpoint " L.L.C. 31.03.2014
600894704 330182155 " CIMI AUTOMEKANIK " SH.P.K. 31.03.2014
600809985 " CIVIL ENGINEERING GROUP " SH.P.K. 31.03.2014
600529905 " Capital Ring " Sh.p.k. 31.03.2014
600819760 330164997 " Ceschin Konstrukcioni " L.L.C. 31.03.2014
600342084 330088288 " Compact Construction " SH.P.K. 31.03.2014
600710554 330144593 " D & S " SH.P.K. 31.03.2014
600905767 330184987 " D - LINE " SH.P.K. 31.03.2014
600874269 330177552 " D- Con " D.0.O. 31.03.2014
600606266 330100511 " DAL-GROUP " SH.P.K. 31.03.2014
600425765 330157439 " DEA TECHNOLOGY " Sh.p.k. 31.03.2014
" DITRIH" Sh.p.k. 02.09.2010
600510988 330073271 " DMFX-INTERNATIONAL " L.L.C. 31.03.2014
600787248 " DONI - EUROFOCUS " SH.P.K. 31.03.2014
600752556 " DR.DOBRUNA " SH.P.K. 31.03.2014
600888335 " DSK " SH.P.K. 31.03.2014
Total: 46088