Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
601505954 SH.P.T. FATI COMMERCE 23.11.2018
601405831 N.K.T.H.T. EKI TOURS 23.11.2018
601430391 D.P.T.,,Shkëlqimi" 23.11.2018
601403760 N.T.SH.P. SHPATI 23.11.2018
601406540 N.T.SH. EGDOMIS 23.11.2018
601356365 P.P.T. " Nikola " 23.11.2018
601502653 N.T.P.SH. CAMEL 23.11.2018
601517933 SH.T. GASHI 23.11.2018
601411854 N.P.SH. "Grafopani" 23.11.2018
601032113 LËVIZJA PËR INTEGRIM DHE ZHVILLIM 23.11.2018
601401988 N.T.SH. RRUFEJA 23.11.2018
601519319 SH.P.T. ELITA 23.11.2018
601489728 N.T.SH. BICI KOMPANY 23.11.2018
601398482 D.P.T. PASHTRIKU M.H. 23.11.2018
601502778 N.P.T.P. ADI 23.11.2018
601392286 N.P.T. ATDHEU 23.11.2018
601417571 NTSH,,Panariti" 23.11.2018
601515929 Ndërmarrja Ndërtimore " Slubica AG " 23.11.2018
601490494 N.P.T. "Blini" 23.11.2018
601519533 P.SH.F. FOTO-FARI 23.11.2018
Total: 70203