Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
810008012 EMRULLAH SPAHIU B.I. 21.09.2018
601742366 KLUBI BJESHKATARË-MOUNTAINEERING CLUB-SKARPA 21.09.2018
601587944 BARDH KRYEZIU B.I. 21.09.2018
600826111 D.P.T. Market '' E L A " 21.09.2018
601428453 D.P.H. " Te Elmira " 21.09.2018
600166806 N.SH. Ambulanca Specialistike ,,Korenica" 21.09.2018
601205554 D.P.H. "TIRANA 1" 21.09.2018
600221650 D.P.H. Pizzeria " Oero Doner" 21.09.2018
601423685 N.T.P. " Enkelejt " 21.09.2018
601676119 SHOQATA HUMANITARE HUMANISTËT-MALISHEVË 21.09.2018
601696969 " Aksoylar " SH.P.K. 21.09.2018
601367297 D.P.T. BUTIKU AGON 21.09.2018
601669908 Ajmone Krasniqi B.I. 21.09.2018
601745328 ELEZ REXHA B.I. 21.09.2018
810026668 " AGRO YLLI " SH.P.K. 21.09.2018
601367247 N.SH. BARNATORJA UZUNI PHARM 21.09.2018
601074503 D.P.T. " GRESSA " 21.09.2018
601040009 N.SH. " Duraku Safron " 21.09.2018
600864632 D.P.Z. Sallon i Bukurisë "Hida" 21.09.2018
810015512 BOJAN MEDIC I.B. 21.09.2018
Total: 69763