Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
F.H.S. - TURBINE SYSTEM SH.P.K. 02.09.2010
601080055 FARMA ''MIRO-KALUDRA'' 05.05.2016
601552517 FEHMI HASANI B.I. 17.11.2017
601671036 FLORIM FERATI B.I. 29.05.2018
600846359 Ferma e Dhive ''Alp - Ferm '' 28.12.2017
600349725 Fina Kooperativa Bujqësore 29.05.2018
German Hidro Power SH.A. 02.09.2010
600912936 HARMONIA 31.03.2014
601599204 HIDAJETE KABASHI B.I. 29.05.2018
600399134 HOMA GROUP SH.P.K. 03.07.2013
601654719 Hasan Koliqi B.I. 29.05.2018
600340046 INTER LIGHT SHOP - KS SH.P.K. 13.04.2018
600767034 330174342 IR GROUP SH.P.K. 31.03.2014
600259122 IT - COM SH.P.K. 19.12.2012
600025325 330040163 ITAL KOS SH.P.K. 31.03.2014
601655452 Imer Ajvazi B.I. 29.05.2018
Ital - Kos SH.P.K. 02.09.2010
600492623 330035601 KLAUS SH.P.K. 31.03.2014
600529765 330056938 KOSOVAMOBILE SH.P.K. 02.09.2010
600300438 KOSOVO TURISM GROUP SH.P.K. 31.03.2014
Total: 68515