Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Adresa Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70744759 600731815 D.P.H. " DELFINI BAR " 22.04.2011 AGIM RAMADANI PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2014
70212212 D.P.H. " DIellore " 07.12.2004 Kuarti Kinez PRISHTINË PRISHTINË 1 09.09.2009
70610809 600197968 D.P.H. " DONA " 05.10.2009 QAMIL ILAZI P.N. FERIZAJ FERIZAJ 31.03.2014
80198647 D.P.H. " DRINI " 22.06.2000 Liria PODUJEVË PRISHTINË 2 02.09.2010
70652528 600492425 D.P.H. " DUQI " 24.03.2010 MUSTAF HOGJA 38 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2014
70386991 D.P.H. " Da Vinci - Club " 06.10.2006 Mazllom Lakuci GJAKOVË GJAKOVË 09.09.2009
70108363 D.P.H. " Dajti " 03.10.2003 U.Ç.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 09.09.2009
70875799 600850780 D.P.H. " Dalmacija " 30.08.2012 S.Markoviq,15 PRISHTINË PRISHTINË 1 31.03.2014
70190080 D.P.H. " Dani " 21.09.2004 Sh. Fillo. Pandeli Sotiri OBILIQ PRISHTINË 2 09.09.2009
70383734 D.P.H. " Daniela " 22.09.2006 Qendra Tregtare Jusuf Gërvalla PRIZREN PRIZREN 09.09.2009
70296000 D.P.H. " Daors-M" 30.08.2005 Bulevardi i Dëshmorëve PRISHTINË PRISHTINË 1 09.09.2009
80039859 D.P.H. " Dardania " 01.01.2000 SKENDERAJ MITROVICË 09.09.2009
70074690 D.P.H. " Dardania" 07.10.2003 PEJË PEJË 02.09.2010
70390178 600548278 D.P.H. " De Lux " 25.10.2006 Ragipov Han Lam. A DRAGASH PRIZREN 31.03.2014
80274025 D.P.H. " Dea " 20.06.2000 28 Nëntori GJILANI GJILAN 22.10.2009
70115869 D.P.H. " Dea " 29.01.2004 SUHAREKË PRIZREN 09.09.2009
70240829 600025862 D.P.H. " Deja " 04.03.2005 M. Teutë MITROVICË MITROVICË 31.03.2014
80643292 D.P.H. " Delfini " 15.04.2002 GLLOGOC PRISHTINË 2 02.09.2010
80353723 D.P.H. " Delvina " 11.11.2000 Ferat Draga VUSHTRRI MITROVICË 02.09.2010
70184552 D.P.H. " Demir Hiseni " 09.06.2004 Hasan Remniku PRISHTINË PRISHTINË 1 02.09.2010
Total: 51476