Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600221626 D.P.H. "SHASS" 19.12.2012
600665171 D.P.H. "SHQIPERIA" 31.03.2014
D.P.H. "SIRENA-K" 09.09.2009
600390520 D.P.H. "SKARA" 19.12.2012
600702808 D.P.H. "SKY-NET" 31.03.2014
600384995 D.P.H. "STAR BURGER " 31.03.2014
600507802 D.P.H. "SWISS CAFFE" 31.03.2014
D.P.H. "Saraj" 09.09.2009
D.P.H. "Saranda-1" 09.09.2009
600304034 D.P.H. "Selaci SM" 19.12.2012
D.P.H. "Sendi" 02.09.2010
D.P.H. "Shekespeare" 09.09.2009
600548096 D.P.H. "Shkelzeni" 31.03.2014
D.P.H. "Shqiponja" 09.09.2009
D.P.H. "Sofra" 09.09.2009
D.P.H. "Spice Burger " 09.09.2009
D.P.H. "Sport" 09.09.2009
D.P.H. "Sport" 09.09.2009
D.P.H. "Srilankan Food" 09.09.2009
D.P.H. "Star" 09.09.2009
Total: 42756