Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Adresa Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70388114 D.P.H. " Beko " 12.10.2006 PRIZREN PRIZREN 09.09.2009
70548925 600338281 D.P.H. " Beli " 12.01.2009 TMK-SË PEJË PEJË 03.07.2013
70390436 D.P.H. " Belluno " 26.10.2006 E. Çabej PRISHTINË PRISHTINË 1 09.09.2009
70304914 D.P.H. " Benetton " 30.09.2005 Nënë Terezë FUSHE KOSOVË PRISHTINË 2 09.09.2009
80142048 D.P.H. " Beni " 20.06.2000 Te Posta e vjetër PRISHTINË PRISHTINË 1 22.10.2009
70199422 600547626 D.P.H. " Beni " 21.10.2004 1, Agim Shala PRIZREN PRIZREN 31.03.2014
80703082 D.P.H. " Beni " 22.10.2002 Edit Durham PRIZREN PRIZREN 09.09.2009
70151111 D.P.H. " Berati " 14.05.2004 VUSHTRRI MITROVICË 09.09.2009
70485830 D.P.H. " Berati " 27.03.2008 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 02.09.2010
70274773 D.P.H. " Berisha " 07.06.2005 7 Shtatori PEJË PEJË 09.09.2009
80343787 D.P.H. " Besa " 22.11.2000 Vasil Andoni PRISHTINË PRISHTINË 1 02.09.2010
80644515 D.P.H. " Besforti " 06.05.2002 Edit Durham PRIZREN PRIZREN 09.09.2009
80308485 D.P.H. " Beshi " 21.06.2000 Zahir Pajaziti PRIZREN PRIZREN 22.10.2009
70153459 D.P.H. " Besi " 24.05.2004 L. e Prizrenit GJILANI GJILAN 09.09.2009
70143538 D.P.H. " Besi " 21.04.2004 Arbëri Azem Jashanica PRISHTINË PRISHTINË 1 09.09.2009
70073307 D.P.H. " Besi " 25.07.2003 Arbana PRIZREN PRIZREN 02.09.2010
70155580 D.P.H. " Besi " 31.05.2004 FERIZAJ FERIZAJ 09.09.2009
70093631 D.P.H. " Besi " 12.09.2003 U.Ç.K. PRISHTINË PRISHTINË 1 09.09.2009
80105509 D.P.H. " Besi " 15.05.2000 Brigada PODUJEVË PRISHTINË 2 02.09.2010
70270687 D.P.H. " Beslindi " 26.05.2005 De Rada PRIZREN PRIZREN 09.09.2009
Total: 52127