Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600426333 D.P.H. " Vila " 31.03.2014
D.P.H. " Villa Roma " 02.09.2010
600756722 D.P.H. " Vita Sport " 09.09.2009
D.P.H. " Viva" 09.09.2009
D.P.H. " Vllezërit Temaj " 09.09.2009
D.P.H. " Vushtrria " 09.09.2009
D.P.H. " Vëzhgimi " 09.09.2009
600856605 D.P.H. " W O W " 31.03.2014
D.P.H. " X Club " 09.09.2009
D.P.H. " X X X L" 02.09.2010
D.P.H. " X- Point- Club " 02.09.2010
D.P.H. " XXL-Club" 02.09.2010
D.P.H. " Xhuli " 09.09.2009
D.P.H. " Yakapaca Romantic " 09.09.2009
600093083 D.P.H. " Youth Caffe " 31.03.2014
600555603 330044602 D.P.H. " Zefi 's Diner " 31.03.2014
D.P.H. " Zero " 09.09.2009
D.P.H. " Zogaj - Imbis " 09.09.2009
D.P.H. " Zoni " 09.09.2009
600722020 D.P.H. " Çajtore " Te Avdijaj " 19.12.2012
Total: 43351