Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
D.P.H. " Dajti " 09.09.2009
600850780 D.P.H. " Dalmacija " 31.03.2014
D.P.H. " Dani " 09.09.2009
D.P.H. " Daniela " 09.09.2009
D.P.H. " Daors-M" 09.09.2009
D.P.H. " Dardania " 09.09.2009
D.P.H. " Dardania" 02.09.2010
600548278 D.P.H. " De Lux " 31.03.2014
D.P.H. " Dea " 09.09.2009
D.P.H. " Dea " 22.10.2009
600025862 D.P.H. " Deja " 31.03.2014
D.P.H. " Delfini " 02.09.2010
D.P.H. " Delvina " 02.09.2010
D.P.H. " Demir Hiseni " 02.09.2010
D.P.H. " Deni " 02.09.2010
D.P.H. " Denis " 09.09.2009
D.P.H. " Deo " 02.09.2010
D.P.H. " Desperados " 09.09.2009
D.P.H. " Dia - Dashi " 09.09.2009
600180252 D.P.H. " Diamond " 31.03.2014
Total: 51086