Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600124888 Ambulanca Urologjike "UROPRIZ" 29.05.2018
Ambulanca Veterinare " Ukaj - Vet " 02.09.2010
Ambulancë Specialistike " Ylli " 09.09.2009
600428454 Ambulancë Veterinare " Veterinari " 31.03.2014
Ambulanta ,,Shëndeti" 09.09.2009
600269709 Ambulanta Pediatrike " Dr. Xhafer Dema " 31.03.2014
Ambulanta Specialistike ,,Pro - Derm" 09.09.2009
Ambulantë Veterinare " Med -Vet " 09.09.2009
600366175 Ambëltorja " Shoqëria" 09.11.2016
Amikos-36 09.09.2009
601667051 Amir Bytyqi B.I. 29.05.2018
601553440 Ana Gvozdenovic I.B. 24.02.2018
600217633 Anadrini 31.03.2014
601573141 Angelina Danailova Angelova B.I. 25.05.2018
601898200 Ansambli i Këngve dhe i Valleve Malsia e Gollakut 01.06.2018
Apeyron 09.09.2009
Apoteka " Biljana " 09.09.2009
Apoteka " Mo? Prorode 2 " 09.09.2009
600978813 Apoteka " Zdravlje Plus " 29.05.2018
601437256 Apoteka ,, N - Pharma" 23.02.2018
Total: 68515