Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600782652 " GLANZ " SH.P.K. 31.03.2014
601058698 " GLOBAL REMOTE SUPPORT " SH.P.K. 18.05.2018
600833570 " GLOBRON INVESTMENTS " L.L.C. 14.10.2016
601705794 " GLORY GROUP " SH.P.K. 29.05.2018
600906377 330185050 " GOLD LOUNGE " SH.P.K. 31.03.2014
600947123 " GOLDPRINT " SH.P.K. 01.06.2018
600861646 " GPT REAL ESTATE Kosovo " L.L.C. 01.11.2017
600674487 " GRAND COLOR " SH.P.K. 29.05.2018
600706959 " GRIFON " SH.P.K. 31.03.2014
600399754 " GURI " SH.P.K. 31.03.2014
600925509 " Gadis Group " SH.P.K. 19.11.2014
601219050 " Gazeta Metro " SH.P.K. 29.05.2018
600422761 330088238 " Global Target" L.L.C. 31.03.2014
600326236 330013045 " Globex " Sh.p.k. 31.03.2014
601049100 " Gold-Berg Kosova " SH.P.K. 29.05.2018
601130735 " Green Clean " SH.P.K. 29.05.2018
600452271 330060765 " HA PROJEKT " SH.P.K. 31.03.2014
601127302 " HASI SOLAR " SH.P.K. 27.04.2018
600973623 " HEXAGON " L.L.C. 11.04.2015
601259915 " HIGJENA " SH.P.K. 26.05.2018
Total: 68515