Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600904892 " DOLPHINI " SH.P.K. 29.05.2018
600787248 " DONI - EUROFOCUS " SH.P.K. 31.03.2014
600752556 " DR.DOBRUNA " SH.P.K. 31.03.2014
600888335 " DSK " SH.P.K. 31.03.2014
601185706 " DY MINUTA " SH.P.K. 29.05.2018
601079941 " Dea 65 " SH.P.K. 01.11.2017
601179676 " Demastioni " SH.P.K. 10.06.2017
600894275 " Designer `s " SH.P.K. 29.05.2018
601681746 " EA - MARKETING " SH.P.K. 29.05.2018
601193139 " EAGLE " SH.P.K. 29.05.2018
601203566 " ECONNECT " SH.P.K. 29.05.2018
601017264 " EDA GmbH " SH.P.K. 29.05.2018
600631734 " EDOAR " SH.P.K. 01.06.2018
600641600 330119885 " EDRINI " SH.P.K 31.03.2014
600606232 330100529 " EKO WUZD KOSOVO " SH.P.K. 31.03.2014
600962569 " EKOTRADE " L.L.C. 15.05.2018
601004451 " ENERGY SYSTEMS " SH.P.K. 29.05.2018
600771895 " ER - ING " SH.P.K. 31.03.2014
600595998 " ERO PROJECT " SH.P.K. 31.03.2014
601708467 " ERTI " SH.P.K. 29.05.2018
Total: 68515