Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
"Dardania/Llashticë" 09.09.2009
"Dervish Shaqa" Prishtinë 09.09.2009
600578465 "EGO" SH.P.K. 31.03.2014
600642195 330122961 "ENGINEERING ROBOTICA " SH.P.K. 31.03.2014
600321757 "ERAY" SH.P.K. 31.03.2014
600379855 "F S L" SH.P.K. 19.12.2012
600666955 330131300 "GM GROUP " SH.P.K. 31.03.2014
600882668 "HAJRAJ Construction" SH.P.K. 31.03.2014
"Hidromorava " Holding SH.A 02.09.2010
600397633 330099376 "KANJA " - Përfaqësia në Kosovë 31.03.2014
"Kola serpskih sestara" 09.09.2009
"LEX SE & DI " SH.P.K. 02.09.2010
"LIRA" 09.09.2009
600474051 "NDËRTIMI " SH.P.K. 19.12.2012
600956596 "OMSA " SH.P.K. 26.06.2015
600530035 330040121 "PRAKTIKA KS"SH.P.K. 02.09.2010
600698536 "SPORT & FUN " SH.P.K 31.03.2014
"TURICUM MEDICAL " SH.p.k. 02.09.2010
"ZRAK" 09.09.2009
600500294 '' Ðerdan '' 19.12.2012
Total: 46088