Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600666955 330131300 "GM GROUP " SH.P.K. 31.03.2014
600882668 "HAJRAJ Construction" SH.P.K. 31.03.2014
"Hidromorava " Holding SH.A 02.09.2010
600397633 330099376 "KANJA " - Përfaqësia në Kosovë 31.03.2014
"Kola serpskih sestara" 09.09.2009
"LEX SE & DI " SH.P.K. 02.09.2010
"LIRA" 09.09.2009
600474051 "NDËRTIMI " SH.P.K. 19.12.2012
600956596 "OMSA " SH.P.K. 26.06.2015
600530035 330040121 "PRAKTIKA KS"SH.P.K. 02.09.2010
600698536 "SPORT & FUN " SH.P.K 31.03.2014
"TURICUM MEDICAL " SH.p.k. 02.09.2010
"ZRAK" 09.09.2009
600500294 '' Ðerdan '' 19.12.2012
601104277 ''MILJAN PROMET'' D.O.O 05.05.2016
601109269 ''N B T'' D.O.O. 04.05.2016
''NAK" 09.09.2009
601094262 ''SKOBALJ'' D.O.O. 05.05.2016
''Zenit'' 09.09.2009
600681812 ,, EURO-OFERTA " SH.P.K. 31.03.2014
Total: 44289