Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
Kombi-Taxi Sylejman Sylejmani 09.09.2009
Kombi-Taxi Sylë Gjocaj 22.10.2009
Kombi-Taxi Tahir Rashiti 09.09.2009
Kombi-Taxi Valdet Morina 09.09.2009
Kombi-Taxi Valon Vuthaj 09.09.2009
Kombi-Taxi Vehap Hoti 09.09.2009
Kombi-Taxi Vehbi Krasniqi 09.09.2009
Kombi-Taxi Vesel Sahiti 09.09.2009
Kombi-Taxi Veton Vitija 09.09.2009
Kombi-Taxi Xhabir Fazliu 09.09.2009
Kombi-Taxi Xhavit Dërguti 09.09.2009
Kombi-Taxi Xhelil Mulaj 09.09.2009
600384581 Kombi-Taxi Xhemail Bytyqi 31.03.2014
Kombi-Taxi Xhevdet Kameri 09.09.2009
Kombi-Taxi Ylber Gashi 09.09.2009
600552295 Kombi-Taxi Ymer Krasniqi 02.09.2010
Kombi-Taxi Zenun Gashi 09.09.2009
Kombi-Taxi Zenun Kameri 09.09.2009
Kombi-Taxi Zeqir Deliu 09.09.2009
Kombi-Taxi Zijadin Gashi 09.09.2009
Total: 42774