Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Adresa Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
600412895 FITNETE REXHEPI 15.06.2001 MUMIN BEQIRI I/2 GJILANI GJILAN 03.07.2013
600397485 FITNETE SHAHINI 15.12.2004 HAXHI YMERI 6 PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
600412902 FITORE HOXHA-MUSLIU 21.08.2002 28 NENTORI 297 GJILANI GJILAN 03.07.2013
600457990 FITORE KORO 15.12.2004 DURRESI 11 PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
600483888 FIXHRIJE RRUSTEMI 15.12.2004 AGIM HAJRIZI MITROVICË MITROVICË 03.07.2013
70925869 600922969 FIZIOTERAPIA " MJEKIMI " 14.02.2013 Gazmend Zajmi PRISHTINË PRISHTINË 3 19.11.2014
600412580 FJOLLA SHLLAKU 14.09.2001 DARDANIA B.S3/1 LC1/4 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.07.2013
51009690 FK 13.08.2001 Vuk Karadjica No.25 KAMENICË GJILAN 09.09.2009
51116879 600366000 FK Bardhoshi FC 22.11.2007 Rr.V.Fazliu Nr.124 PRISHTINË PRISHTINË 3 19.12.2012
51132122 600689949 FK IBAR LP 13.01.2011 RUDARSKA 21 LEPOSAVIQ MITROVICË 31.03.2014
51015029 FKK 10.06.2002 Qendra Zejtare P.N. PEJË PEJË 09.09.2009
51006666 600352265 FKK 18.04.2001 Rr. Ramiz Sadiku 59 PRISHTINË PRISHTINË 2 22.10.2009
52002443 600734330 FKMTK 08.12.2011 SYLEJMAN VOKSHI B/2 NR.15 PRISHTINË PRISHTINË 3 31.03.2014
51006054 FKTK 13.03.2001 Ramiz Sadiku st. No.49 PRISHTINË PRISHTINË 2 09.09.2009
600068309 FLAKRON RRUDHANI 09.09.1999 ROGOQICË KAMENICË GJILAN 03.07.2013
600510475 FLAMUR FEJZA 15.09.2000 RR" MUHAMET GASHI " MITROVICË MITROVICË 03.07.2013
600483466 FLAMUR MOLLAKUQE 15.12.2004 SYLEMAN VOKSHI 37 PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
600444393 FLLANZA BINXHIU 15.12.2004 M. BARLETI GJAKOVË GJAKOVË 03.07.2013
52000165 FLLKR 07.04.2000 Rrustem Statovci str. No. 63 PRISHTINË PRISHTINË 2 09.09.2009
70016446 FLMV " Drenova " 29.04.2003 PRISHTINË PRISHTINË 2 09.09.2009
Total: 51296