Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Adresa Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
1003134764 600457453 FERKISHA SELIMI 15.12.2004 ENVER HARADINAJ NR 28 PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
70900335 600887303 FERMA E LOPËVE " CERAJA " 21.11.2012 N/A LEPOSAVIQ MITROVICË 31.03.2014
70723905 600631495 FERMA E LOPËVE "ARDIVAL" 04.02.2011 GJILANI GJILAN 31.03.2014
70828863 600775409 FERMA " ADI " 28.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70819562 600762399 FERMA " BERISHA " 01.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70819333 600762290 FERMA " EDI - R " 01.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70819546 600762315 FERMA " FUSHA E MADHE " 01.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70822873 600905642 FERMA " GJIKOKAJ " 12.03.2012 RAJONI II PEJË PEJË 31.03.2014
70823217 600768602 FERMA " MERINA " 13.03.2012 TËRDEFC GLLOGOC PRISHTINË 2 31.03.2014
70830086 600944393 FERMA " NIMONI " 30.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70819570 600762448 FERMA " PERPARIMI " 01.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70819554 600762414 FERMA " PREKALLA " 01.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70821583 600767323 FERMA " QAKA PRODUKT " 07.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70810697 600907101 FERMA " REKORD " 30.01.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70821370 600766630 FERMA " TONI " 07.03.2012 LLOZHAN PEJË PEJË 31.03.2014
70814331 600801262 FERMA "KABASHI" 08.02.2012 PRIZREN PRIZREN 31.03.2014
70805561 600928305 FERMA E BAGËTIVE " LIKI " 13.01.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70809087 600865979 FERMA E BAGËTIVE " OSA FERM " 25.01.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70807416 601051634 FERMA E BAGËTIVE "TOTI" 19.01.2012 SVËRKË PEJË PEJË 31.03.2014
70765713 600695988 FERMA E BLEGTORISË " ARBE & NINI " 13.07.2011 SKENDERBEU PEJË PEJË 31.03.2014
Total: 51564