Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
Kombi Taxi Ramiz Vrenezi 09.09.2009
Kombi Taxi Ramush Imeri 09.09.2009
Kombi Taxi Ramë Shahini 09.09.2009
Kombi Taxi Rasim Bylykbashi 09.09.2009
Kombi Taxi Rasim Haxhaj 09.09.2009
Kombi Taxi Rasim Sekiraça 09.09.2009
Kombi Taxi Refki Aliu 09.09.2009
Kombi Taxi Refki Jashari 09.09.2009
Kombi Taxi Remzi Aliu 09.09.2009
Kombi Taxi Remzi Ismajli 09.09.2009
Kombi Taxi Remzi Krasniqi 09.09.2009
Kombi Taxi Remzi Mustafa 09.09.2009
Kombi Taxi Remzi Parduzi 09.09.2009
600176095 Kombi Taxi Reshat Maliqi 19.12.2012
Kombi Taxi Rexhep Berisha 09.09.2009
Kombi Taxi Rexhep Hajdini 09.09.2009
600552930 Kombi Taxi Rexhep Hajrullahu 31.03.2014
600538831 Kombi Taxi Rexhep Jashari 02.09.2010
Kombi Taxi Rexhep Mavriqi 09.09.2009
Kombi Taxi Rexhep Munishi 09.09.2009
Total: 43775