Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600422216 FONDACIONI I BASHKËSISË SË SHPËTIMTARIT 31.03.2014
600499728 FONDACIONI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT 31.03.2014
600979358 FONDACIONI PËR SHKOLLIMIN E VAJZAVE ÇIFTI BUÇINCA 28.03.2015
600715976 FONDACIONI PËR TRASHËGIMI KULTURORE LEGATUM-FOUNDATION FOR CULTURAL HERITAGE LEGATUM 31.03.2014
600814033 FONDI PËR ZHVILLIMIN E HOGOSHTIT 31.03.2014
FONLEVAR 09.09.2009
600826674 FOR YUTH 31.03.2014
FORCA JONË 09.09.2009
FORK 09.09.2009
FORMIK 09.09.2009
600719712 FORUM MLADIH BOĊ NJAKA KOSOVA" 31.03.2014
600437067 FORUMI IMAZH & MEDIA 19.12.2012
600974340 FORUMI RINISË MULTIETNIKE I REPUBLIKËS SË KOSOVËS 19.11.2014
FOSK 09.09.2009
FOTO BUJUPI 02.09.2010
FOTO SELIM 02.09.2010
FOTOKOPIRNICA"RICHON" 09.09.2009
600534665 FOYER DU BATFRA 19.12.2012
FPDN 09.09.2009
FPM / MDV 09.09.2009
Total: 51131