Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Adresa Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
52000165 FLLKR 07.04.2000 Rrustem Statovci str. No. 63 PRISHTINË PRISHTINË 2 09.09.2009
70016446 FLMV " Drenova " 29.04.2003 PRISHTINË PRISHTINË 2 09.09.2009
600472774 FLORA LLALLOSHI 09.09.1999 SHAIP KAMBERI NR. 9 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.07.2013
80088647 FLORENTI-N 31.05.2000 Yll Morina GJAKOVË GJAKOVË 09.09.2009
600481121 FLORENTINA BYCI 15.12.2004 14 QERSHORI GJAKOVË GJAKOVË 03.07.2013
51137183 600735453 FLORI 16.12.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 31.03.2014
600402325 FLORI MALA 15.12.2004 BILL KLINTON NR.8 PEJË PEJË 03.07.2013
600413215 FLORIE HAJRIZI 28.05.2001 "ADEM JASHARI" MITROVICË MITROVICË 03.07.2013
600410617 FLORIE MURSELI 15.12.2004 ISMAJL ISMAJLI NR. 21 GJILANI GJILAN 03.07.2013
600463856 FLORIE SHYTI 09.09.1999 SKENDERBEU VUSHTRRI MITROVICË 03.07.2013
600390512 FLORIE UKIMERI 15.12.2004 PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
600397542 FLORIJE AVDYLAJ 15.12.2004 RR.BINGENIT/D3 NR.8 PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
600483044 FLORIJE DURGUTI 15.12.2004 ASTRIT SULI NR.17 PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
600455829 FLORIJE HAXHILLARI 15.12.2004 XHEVAT BERISHA 226 PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
600471916 FLORIJE KRYEZIU 15.12.2004 DURRËSIT 137 PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
600409868 FLORIJE OSMANI 15.12.2004 Z.S. AGËS GJILANI GJILAN 03.07.2013
600407078 FLORIJE RASHITI 15.12.2004 GJON SEREQI GJILANI GJILAN 03.07.2013
600397568 FLORIJE SEJDA 15.12.2004 LUBIZHDË PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
600474118 FLORIJE THAQI 15.12.2004 SËRBICA E POSHTME PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
600513544 FLORIM AHMETI 19.09.2001 LAGJA E SPITALIT 18 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.07.2013
Total: 51309