Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Adresa Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
1002757024 600397386 FERIHA BESIMI 15.12.2004 GJIROKASTRA 39 PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
1001344907 600438726 FERIHANE SEFA 09.09.1999 BETEJA E LLAPUSHNIKUT LAM 3/I 11 PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
51112318 FERIKOS 14.12.2006 Rr.Evlea Qelebie Nr.6 MITROVICË MITROVICË 09.09.2009
1007762832 600457198 FERKI SHOSHOLLI 04.06.2001 HAXHI ZEKA P.N. VUSHTRRI MITROVICË 03.07.2013
1003134764 600457453 FERKISHA SELIMI 15.12.2004 ENVER HARADINAJ NR 28 PRIZREN PRIZREN 03.07.2013
70900335 600887303 FERMA E LOPËVE " CERAJA " 21.11.2012 N/A LEPOSAVIQ MITROVICË 31.03.2014
70723905 600631495 FERMA E LOPËVE "ARDIVAL" 04.02.2011 GJILANI GJILAN 31.03.2014
70828863 600775409 FERMA " ADI " 28.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70819562 600762399 FERMA " BERISHA " 01.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70819333 600762290 FERMA " EDI - R " 01.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70819546 600762315 FERMA " FUSHA E MADHE " 01.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70822873 600905642 FERMA " GJIKOKAJ " 12.03.2012 RAJONI II PEJË PEJË 31.03.2014
70823217 600768602 FERMA " MERINA " 13.03.2012 TËRDEFC GLLOGOC PRISHTINË 2 31.03.2014
70830086 600944393 FERMA " NIMONI " 30.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70819570 600762448 FERMA " PERPARIMI " 01.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70819554 600762414 FERMA " PREKALLA " 01.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70821583 600767323 FERMA " QAKA PRODUKT " 07.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70810697 600907101 FERMA " REKORD " 30.01.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70821370 600766630 FERMA " TONI " 07.03.2012 LLOZHAN PEJË PEJË 31.03.2014
70814331 600801262 FERMA "KABASHI" 08.02.2012 PRIZREN PRIZREN 31.03.2014
Total: 51572