Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Adresa Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70821583 600767323 FERMA " QAKA PRODUKT " 07.03.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70810697 600907101 FERMA " REKORD " 30.01.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70821370 600766630 FERMA " TONI " 07.03.2012 LLOZHAN PEJË PEJË 31.03.2014
70814331 600801262 FERMA "KABASHI" 08.02.2012 PRIZREN PRIZREN 31.03.2014
70805561 600928305 FERMA E BAGËTIVE " LIKI " 13.01.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70809087 600865979 FERMA E BAGËTIVE " OSA FERM " 25.01.2012 PEJË PEJË 31.03.2014
70807416 601051634 FERMA E BAGËTIVE "TOTI" 19.01.2012 SVËRKË PEJË PEJË 31.03.2014
70765713 600695988 FERMA E BLEGTORISË " ARBE & NINI " 13.07.2011 SKENDERBEU PEJË PEJË 31.03.2014
70756706 600698239 FERMA E DERRAVE " DONI " 09.06.2011 PEJË PEJË 31.03.2014
70777754 600708426 FERMA E DERRAVE " LUKI " 14.09.2011 PEJË PEJË 31.03.2014
70801728 600746757 FERMA E LOPEVE " LARA " 27.12.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 31.03.2014
70809362 600876158 FERMA E LOPEVE"BLEGTORIA R" 23.01.2012 BANJË VUSHTRRI MITROVICË 31.03.2014
70780720 600844915 FERMA E LOPVE " LETA " 26.09.2011 KLINË PEJË 31.03.2014
70797690 600897055 FERMA E LOPËVE " DIONI " 06.12.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 31.03.2014
70815443 600757712 FERMA E LOPËVE " GURI " 20.02.2012 PODUJEVË PRISHTINË 1 31.03.2014
70815303 600968947 FERMA E LOPËVE " ÇIÇAVICA " 20.02.2012 P.N VUSHTRRI MITROVICË 31.03.2014
70804689 600938403 FERMA E LOPËVE"BEQUKU" 12.01.2012 BOÇUK VUSHTRRI MITROVICË 31.03.2014
70814943 600759586 FERMA E LOPËVE"ZABËRGJA" 10.02.2012 MITROVICË MITROVICË 31.03.2014
70822822 600772918 FERMA E PULAVE " VËLLEZRIT FERATI " 12.03.2012 SALLABAJË PODUJEVË PRISHTINË 1 31.03.2014
70611007 600603361 FERMA E PULAVE "SHALA" 05.10.2009 LIPJAN PRISHTINË 3 31.03.2014
Total: 51540