Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
Kombi-Taxi Besnik Gërbeshi 09.09.2009
Kombi-Taxi Besnik Tasholli 09.09.2009
600390687 Kombi-Taxi Bislim Januzi 31.03.2014
Kombi-Taxi Bislim Shehu 09.09.2009
Kombi-Taxi Blerim Dërvisholli 09.09.2009
Kombi-Taxi Blerim Karaxha 09.09.2009
Kombi-Taxi Brahim Krasniqi 09.09.2009
Kombi-Taxi Brahim Morina 09.09.2009
Kombi-Taxi Brahim Veseli 09.09.2009
Kombi-Taxi Burim Neziri 09.09.2009
Kombi-Taxi Danijel Damnjanovi? 09.09.2009
Kombi-Taxi Dedë Duhani 09.09.2009
Kombi-Taxi Demë Tolaj 09.09.2009
Kombi-Taxi Dragan Stoli? 09.09.2009
600403125 Kombi-Taxi Driton Kastrati 09.09.2009
Kombi-Taxi Driton Neziri 09.09.2009
Kombi-Taxi Driton Shaqiri 09.09.2009
Kombi-Taxi Du¿an Krsti? 09.09.2009
Kombi-Taxi Ekrem Avdyli 09.09.2009
Kombi-Taxi Elbasan Krasniqi 09.09.2009
Total: 43185