Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
810002593 Taulant Bytyçi B.I. 19.09.2018
810006751 BAHRI ALIU B.I. 19.09.2018
600847076 D.P.Z. BEKIMI 19.09.2018
600847076 D.P.T." B 2 " 19.09.2018
600091912 N.T. " Fuli " 19.09.2018
601704176 SINAN SUBASI B.I. 18.09.2018
810040022 MENTOR MAZREKU B.I. 18.09.2018
601006142 D.P.SH. " FASHION WILI " 18.09.2018
600720868 N.N.T."OLIMPIK TOURS" 18.09.2018
600916566 N. T. " SEGA " 18.09.2018
600306056 D.P.T. " Super Market " 18.09.2018
600321690 N.P.SH. "DOGAN" 18.09.2018
601265673 " MATTINA " Sh.P.K. 15.09.2018
600994546 SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA " LINO " 15.09.2018
810008856 FADIL AJETI B.I. 15.09.2018
600995271 N.P.SH."AUTOLARJE BURIMI" 15.09.2018
601129142 D.P.H. " SAM" S " 15.09.2018
601552848 Delfina Vokshi B.I. 15.09.2018
601387352 N.T."HAMZA" 15.09.2018
600334023 D.P.H. " Te Dini " 15.09.2018
Total: 69763