Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600688793 " MENTORI " SH.P.K. 31.03.2014
600507191 " MINIERA HADE " SH.P.K. 31.03.2014
600757754 330153817 " MIRANDA INC GROUP " SH.P.K. 31.03.2014
600708385 330142894 " MNE " SH.P.K. 31.03.2014
600464573 " Media Consult "Sh.p.k. 31.03.2014
600529715 " NEWBORN KOSOVA " L.L.C. 31.03.2014
601049069 " NIDA Immobilien Consulting " SH.P.K. 14.10.2016
600415196 " NIMI COM " SH.P.K. 31.03.2014
600843280 330169806 " NK- GEALB " SH.P.K. 31.03.2014
600841911 330169533 " ONER TEXTIL " SH.P.K. 31.03.2014
600870126 " ONUFRI " SH.P.K. 31.03.2014
600934964 " PLATO " SH.P.K. 19.11.2014
600863494 330174889 " PRISHTINA " SH.P.K. 31.03.2014
600626454 " PRIZRENI " SH.P.K. 31.03.2014
600935037 " PRO CONNECTING " L.L.C. 19.11.2014
600816013 330164088 " PROGETO ITALIA " SH.P.K. 31.03.2014
600969854 " PROGRESSIVE " SH.P.K. 14.10.2016
600807145 " PROMAN " D.O.O. 31.03.2014
600908216 330185505 " PROMINIERA " L.L.C. 31.03.2014
600911277 " PUNTORIA " L.L.C. 31.03.2014
Total: 44589