Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600529533 330064361 " Abio " SH.P.K. 02.09.2010
600827630 " Accounting Solutions " L.L.C. 13.10.2016
601104631 " Agro BENINI - Co " SH.P.K. 01.12.2017
600364129 " Allgas " SH.P.K. 19.12.2012
600846250 " Aranea Networks " L.L.C. 01.06.2018
601128590 " Art-Concept " SH.P.K. 29.05.2018
601609772 " Auto Sallon FJALA " SH.P.K. 29.05.2018
601051189 " Auto Services Te Isa " SH.P.K. 29.05.2018
600858990 330173641 " B & K TRADE " SH.P.K. 31.03.2014
600592910 330094087 " B- TRADE " SH.P.K. 03.07.2013
600841458 330169418 " BABAJ " SH.P.K. 31.03.2014
600820535 330165151 " BALKAN GROUP " SH.P.K. 31.03.2014
600894043 " BALKAN METAL " SH.P.K. 29.05.2018
601028972 " BALTAZAR " SH.P.K. 01.11.2017
600923115 " BAMBINI " SH.P.K. 19.11.2014
600822135 330165458 " BARAKA "SH.P.K. 31.03.2014
600810891 330162975 " BAU - MIX -ING " SH.P.K. 31.03.2014
600750740 330150847 " BEECELL " SH.P.K. 31.03.2014
600997722 " BELLAHOME " SH.P.K. 29.05.2018
600438411 " BERISHA AL-PLAST " Sh.p.k. 31.03.2014
Total: 68515