Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600949765 " KNOWLEDGE " SH.P.K. 01.11.2017
600969763 " KOHASPORT " SH.P.K. 14.10.2016
600819687 " KOLEGJI AUSTRIAK " SH.P.K. 31.03.2014
600657433 " KUTLA-SHPED " SH.P.K. 31.03.2014
" KZHNK " Sh.p.k. 09.09.2009
600377932 330071506 " Klinika Biochem " 03.07.2013
600858908 " LEMON TREE - 1 " SH.P.K. 31.03.2014
600937687 " LEO " SH.P.K. 19.11.2014
600814538 330163725 " LIBERTY " SH.P.K. 31.03.2014
600761250 330155342 " LMJ FOODS " SH.P.K. 31.03.2014
600356580 " LUBOTENI " SH.P.K. 19.12.2012
600808044 " M & SH " SH.P.K. 31.03.2014
600924824 " MAGIC CLEANER " SH.P.K. 19.11.2014
600866547 330175465 " MAK-COMERC " SH.P.K. 31.03.2014
600773669 330156655 " MAKOLLI " SH.P.K. 31.03.2014
600855392 " MANAGEMENT SOLUTIONS " L.L.C. 31.03.2014
600901583 330184028 " MAROON " SH.p.k. 31.03.2014
600896289 330182527 " MEGA BUILDING " SH.P.K. 31.03.2014
600688793 " MENTORI " SH.P.K. 31.03.2014
600507191 " MINIERA HADE " SH.P.K. 31.03.2014
Total: 44289