Export
Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Publikimit
600407763 " AIM KOSOVA " Sh.p.k. 19.12.2012
600924270 " AK-BUILD " SH.P.K. 29.05.2018
600375564 " AL-FAST " Sh.p.k. 29.05.2018
600827135 " ALBANA - F TAXI " SH.P.K. 31.03.2014
601113864 " ALEMAR " SH.P.K. 29.05.2018
600873659 " AN & ER " SH.P.K. 29.05.2018
600797859 330160317 " ANFA " SH.P.K. 31.03.2014
600933172 " ANIKA " SH.P.K. 19.11.2014
601145297 " ANIKA LAW " SH.P.K. 29.05.2018
600952734 " ARAL ENERGY " SH.P.K. 01.11.2017
600861290 " ARBIAS " SH.P.K. 16.05.2018
600817087 " ARCHITHINK " SH.P.K. 29.05.2018
600874970 " ARCON GROUP " SH.P.K. 31.03.2014
601111793 " ART NITI " SH.P.K. 24.04.2018
601231004 " ASET " SH.P.K. 29.05.2018
601072284 " ASK " SH.P.K. 29.05.2018
600966280 " ASLANBAY " SH.P.K. 14.10.2016
600376744 330034520 " ASMARA " Sh.p.k. 31.03.2014
600906541 " AUTHENTIC ENTERTAINMENT " SH.P.K. 29.05.2018
600460753 " AUTO KIKA " SH.P.K. 29.05.2018
Total: 68515